Teknisk museums bibliotek

Museets bibliotek forvalter museets samling av bøker, tidsskrifter og arkiver.

Biblioteket er et forskningsbibliotek med industri- og teknologhistorie, samt medisinsk historie som fagområde.

Her finnes lesesalsplasser for forskere, studenter og andre interesserte.

Bibliotekets omfattende bok- og tidsskriftsamling er søkbar på Oria og i Bibsys.

Åpent for publikum etter avtale og kan kontaktes på e-post eller telefon 22 79 60 55.