• R.Fot.07819slide
  • Todt114p7bilde2aslide
  • Todt092aslide

Introduksjon til utstillingen

Utenlandske krigsfanger og tvangsarbeidere bygget landet. Veier, broer, flyplasser, jernbane, havneanlegg, kraftverk, industribygg og festningsverker stod igjen etter okkupasjonsmakten da andre verdenskrig var over. Mange av byggverkene er fortsatt i bruk.

Les mer …