I lyset

I lyset Når du tenker på lys, tenker du kanskje først og fremst på det synlige lyset. Men det finnes «usynlig» lys med både kortere og lengere bølgelengde enn det synlig lyset som vi mennesker kan se. De fleste insekter kan se ultrafiolett lys, og mange slanger kan «se» varmen fra byttedyr (infrarødt lys). I denne utstillingen kan du utforske og leke med det synlige lyset, men du kan også utforske Ultrafiolett lys (UV) og Infrarødt lys (IR). Sentralt i utstillingen står kunstprosjektet Invisible Exhibition. Installasjonen er et verk utformet av den Tsjekkiske scenografen Jan Hustak. Invisible Exhibition viser teknologi som kan gjøre det usynlige synlig, men som også kan gjøre oss blinde for andre deler av virkeligheten. Invisible Exhibitions mål er å skape et rom der synet vårt er tatt fra oss. Et mørkt rom med hensyn på at du ikke ser, men også at rommet er metaforisk mørkt i forhold til det å bare se det du ønsker å se. Fra de to kontrollrommene på hver sin yttervegg kan du ved hjelp av nattkameraer og varmekameraer, finne ut hva som skjer inne i installasjonen. Installasjoner du finner i temaområdet Oslo Vitensenter – I lyset er: BuespeilSpionspeilFlyvspeilSplittet speilUendelighetstrappaPeriskopEM spekteretGeigertellerenUV-rommetRGB-rommetMonokromatisk romRadiobølgerFargeblandingOptisk bordInvisible Exhibition   ...

Les mer

Kroppen

Kroppen Lær om kroppens maskineri!I Vitensenterets utstilling Kroppen kan du prøve ut hvordan kroppens indre organer, sansene og hjernen virker! Du kan blant teste reaksjonsevnen din, se din egen puls, og finne ut hvordan du på en enkel måte kan lure temperatursansen din. Kroppens minste bestanddelerMedisinsk museum holder den andre delen av utstillingen, som holder til vegg-i-vegg: Usynlig verden. Se kroppens mikrounivers! De unike fremstillingene er laget ved hjelp av det aller siste innen visualiseringsteknologi. Utforsk bilder og film tatt ved hjelp av lysmikroskopi, elektronstråler og røntgen. Se hvordan teknologi sammen med menneskelig kompetanse gjør det mulig å få innblikk inn i en fantastisk verden som tidligere var usynlig! Fantastiske fakta om hjertet:I løpet av et normalt liv passerer 275.000 kubikkmeter blod igjennom hjertet! Hvert hjerteslag utfører like mye arbeid som det kreves for å løfte 1 dl blod 1,2 meter opp i luften. Hjertet slår 100.000 ganger i løpet av en dag. Det blir mer enn 2.700.000.000 hjerteslag i løpet av et normalt liv – uten ytre vedlikehold! ...

Les mer

Fysiske fenomener

Fysiske fenomener Går det an å høre noen hviske over en avstand på 10 meter? Hvordan fungerer egentlig en flyvinge? Hvor fort beveger lyden seg i lufta, og hva er et gyroskop? Verden er full av merkverdige, fysiske fenomener. I Vitensenteret kan du selv eksperimentere og utforske fysikkens mysterier! LydkasterHvisk hemmeligheter til en venn - som står 10 meter unna! Newtons krybbeHva skjer når du drar og slipper den første kulen rett på de andre? VannvirvelPrøv å lage en skypumpe i vann - eller malstrøm som det egentlig kalles. Et helt vanlig speil?Hils på deg selv i speilet. Ser du noe annerledes? BernouilliblåserFå ballen til å sveve! Klarer du å styre den dit du vil? FlyStyr spakene slik en vaskeekte pilot ville gjort det. LuftkanonSkyt luft! Treffer du blinken? VindtunnelHvorfor letter flyene? Kjenn på luftens krefter. Lydens hastighetHvor rask er lyden? Prøv å snakk til deg selv gjennom et rør som er 100 meter langt og hør hva som skjer. Bobler i væskeTråkk på pumpene og se hvordan luft ter seg i forskjellige typer væske. ...

Les mer

Full fart

Full fart Her kan du oppleve fart og leke deg til kunnskap om krefter og hastighet. Her kan du blant annet utforske flere av Newtons lover via kappkjøring med racerbiler eller trille trekuler i bane, du kan føle sentripetalkraften på kroppen, og få en spenstig fartsopplevelse på en kul motorsykkel.Som fysisk fenomen er hastighet det samme som strekning over tid, men fart er også spennende, farlig, eller koplet til reiser. Hvordan får vi fart? Hvilke krefter virker? Slike spørsmål åpner for aktivitet, undring og lekende læring innenfor temaet Full fart. Installasjoner du finner i Temaområdet Oslo Vitensenter – Full fart: Elektrisk motorHva får elmotoren til å gå rundt? MotorsykkelFart, akselerasjon, sving, vind i håret. Hvorfor fascineres vi av fartsfølelsen? Newtons vuggeHvorfor spretter samme antall kuler ut på motsatt side? Ballbane, akselerasjonHvilken av de tre helt like ballene kommer først ned? BilraceHvilke krefter påvirker bilens fart og kjørelengde? Lydens hastighetHvor rask er lyd? Prøv å snakk gjennom et rør som er 100 meter langt og hør hva som skjer. PiruettHva skjer med farten når du beveger kroppen ut fra, eller inn mot stanga? TannhjulHva skjer med kraften på sveiva, og med farten til det siste hjulet? Andre installasjoner:LøpebanenLøft deg selv - taljerMagnetisk væske, ferrofluidHvordan kan en væske være magnetisk?DampmaskinBobler i væsker ...

Les mer

Teknoteket Makerspace

Oslo Vitensenter og Teknisk museum tar satsingen på maker-bevegelsen et steg videre: I 2013 arrangerte Teknisk museum og Universitetet i Oslo som de første i Skandinavia skaperfestivalen Maker Faire. I 2014 ble suksessen gjentatt og fulle hus vitnet om enorm interesse. Nå har det blitt ikke bare en ny festival, men en hel avdeling for skapeglede i museet. Målet med Teknoteket makerspace er å inspirere barn og unge til å lage ting selv. Det er det første av totalt ni makerspaces som vil etableres ved de regionale vitensentrene i Norge i 2015-2016. Teknoteket makerspace på Teknisk museum er en innovativ "sløydsal" som kombinerer moderne og tradisjonell teknologi.  Tradisjonelt og moderne - Vi kombinerer tradisjonell teknologi fra tresløyden med moderne teknologi fra digital fabrikasjon i vår nye avdeling. Makerspacet skal være et sted du ikke forlater uten å ha skapt noe fysisk, sier prosjektleder for makerspacet, Jon Haavie. Det er viktig at iPad-generasjonen som vokser opp i dag, ikke bare blir forbrukere, men at de finner glede i å skape selv. Etableringen av makerspaces er viktig for å inspirere en ny generasjon kreative hoder som kan ta over stafettpinnen etter oljen. Skapekraft er den nye oljen, sier Haavie entusiastisk. Skape selv med innovativ og tradisjonell teknologi Makerspacet ved Oslo Vitensenter har aktiviteter for publikum i helger og ferier i tillegg til et omfattende skoletilbud. Allerede nå kan man skape fabelaktige konstruksjoner, lage oppfinnelser med elektronikk eller bygge fantasifulle biler, som kan kjøres på norges største bilbane i tre. For å få det til, kan alt fra hammer og sag på høvelbenken, loddebolter, innovative elektroniske byggesett, 3D-printere og laserskjærere tas i bruk. En ny industriell revolusjon Ny teknologi er i ferd med å gjøre produktutvikling, markedsføring og produksjon billigere, raskere og mer tilgjengelig for flere. Teknologi som før var forbeholdt større bedrifter, er nå tilgjenglig for amatører. Eksempler på dette er digitale fabrikasjonsverktøy som 3D-printere, som før kostet flere hundre tusen i innkjøp og krevde spesialkompetanse, men som nå kan kjøpes som byggesett for noen hundre dollar og benyttes til prototyping av nær sagt hvem som helst. En utbredt delingskultur koblet med sosiale medier skaper grobunn for internasjonale utviklingsfelleskap og «coworking spaces». Folkefinansieringstjenester som Kickstarter og Indiegogo bidrar til å finansiere småbedrifter med milliardbeløp og skaper fremvekst av små selskaper med potensielt stor innflytelse. På samme måte som internett og skytjenester har senket barrierene for å opprette en bedrift, gjør nye teknologier og verktøy det enklere å starte produktutvikling og produksjon av maskinvare. Veien fra idé til produkt til bedrift har aldri vært kortere, og denne bevegelsen – «the maker movement» – omtales som en del av en ny industriell revolusjon. President Obama støtter The maker movement I USA og Europa opprettes det nå en rekke makerspaces ved universiteter, bedrifter, skoler og vitensentre. President Obama har fremhevet betydningen av “the maker movement” for å sikre USA arbeidsplasser og konkurransekraft. Mellom 17. og 23. juni 2016 er det "The week of making" i The White House, samtidig med National Maker Faire i USA: In June 2014, President Obama hosted the first-ever Maker Faire and launched the Nation of Makers initiative, an all-hands-on-deck call to make sure more students, entrepreneurs, and Americans of all backgrounds have access to a new class of technologies—such as 3D printers, laser cutters, and desktop machine tools—that are enabling more Americans to design, build, and manufacture just about anything. Les hva andre mener: Nab.no: Skaperkraft er den nye oljen! Aftenposten: På tide å ta leken alvorlig Samarbeidspartnere Teknoteket makerspace ved Oslo Vitensenter er etablert i samarbeid med Norway Makers, med støtte fra Sparebankstiftelsen DnB. Teknolgoi som før var forbehold større bedrifter, er nå tilgjengelig for amatører.Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig og ideell stiftelse som bidrar til allmennyttige formål. Stiftelsen eier ca 9,5 prosent av DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som gis til ulike prosjekter til beste for det norske samfunnet. Siden starten i 2002 har Sparebankstiftelsen DNB bidratt med om lag 2,5 milliarder kroner til allmennyttige formål. Bidragene gis i form av gaver til lokale og nasjonale prosjekter i tillegg til en rekke andre tildelinger og initiativer. «Vi utløser gode krefter» er Sparebankstiftelsen DNBs visjon. Stiftelsen ønsker å bidra til et samfunn med flere aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge. Norway Makers er en idéell organisasjonen med visjon om å dyrke frem skaperglede og innovasjon i skjæringspunktet mellom kunst, teknologi og vitenskap. I løpet av 2015 og 2016 vil det etableres opptil 9 makerspaces ved de regionale vitensentrene i Norge. Satsingen er et ledd i å styrke Norges posisjon innen naturvitenskap, teknologi, innovasjon og entreprenørskap. ...

Les mer

SKaperverkstedet TeknoLab

Skaperverkstedet TeknoLab Norges råeste verksted for barn og unge finner du på Teknisk museum. Der kan skoleelever jobbe med geometriske figurer i matematikken, komponere musikk, designe produkter og bruke programmering til å uttrykke seg. Med undervisning for skoleklasser, kurs for lærere og ikke minst fiksefester for barn, unge og voksne! I skaperverkstedet TeknoLab tilbyr Teknisk museum undervisning for skoleklasser innen programmering, elektronikk og digital fabrikasjon, med blant annet bruk av micro:bit, loddebolter og 3D-printere. Realfag, programmering, tverrfaglighet og skaperglede kombineres på en unik måte. Tilbudet konkretiserer innholdet i Den Teknologiske skolesekken, som ble lansert våren 2018. TeknoLab vil benyttes av skoleklasser, til lærerkurs og etterutdanning, samt være arena for ungdom ved Oslo vitensenters Talentsenter. I samarbeid med Naturfagsenteret og de andre regionale vitensentrene i Norge vil TeknoLab også benyttes aktivt i den nasjonale satsingen "Skaperverksted i skolen", der målet er å bringe skaperkulturen inn i skolen. – Skaperverkstedet er et fantastisk tilbud til barn og ungdom, men også for lærere som kan komme hit og lære mer. Det handler i bunn og grunn om at dagens unge må forstå teknologien, men også være med på å skape teknologi, ikke bare forbruke teknologi. Jeg tror at det vi ser her, kommer til å sette elevene bedre i stand til å være med på å løse mange av fremtidens gåter, mange av de gåtene vi ikke har klart å løse så langt, sa kunnskapsminister Jan Tore Sanner under åpningen i 2018. Se klipp fra åpningen på NRK Østlandssendingen  ...

Les mer

EnergiTivoli

EnergiTIvoli Bli med på å løse fremtidens største utfordring – menneskapt global oppvarming. I utstillingen EnergiTivoli får publikum lære om verdens energiforbruk, eksperimentere med fornybare energikilder og stemme på løsningene. Utstillingen er fylt av nyskapende interaktive installasjoner det ikke finnes maken til. ...

Les mer


Kontakt oss

Norsk Teknisk Museum

Kjelsåsveien 143

0491 Oslo

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Eller fyll ut kontaktskjema

Tlf: 22 79 60 00