Museet på Kjelsås har fire etasjer med spennende utstillinger om teknologi, industri, vitenskap og medisin. Se en oversikt over alle utstillingene under, eller klikk deg gjennom etasjene via fanene.

Oslo Vitensenter

I Vitensenteret kan du leke og lære på ca. 1400 kvm. Gjennom aktiv deltakelse kan du utforske prinsipper innen temaene: Energi, Fysiske fenomener, Lys i mørket, Matematikk og Kroppen. Vitensenteret tilbyr lekende læring for små og store. Her må du bruke hode, armer og bein!

Strøm i hjemmet

Utstillingen viser hvordan stadig flere elektriske apparater har blitt en del av hverdagen vår. Du møter hjemmemiljøer fra 1920, 60- og 90-tallet. I tillegg kan du se mindre elektriske apparater, reklamer og bilder fra ulike tidsperioder. 

EnergiTivoli

Lær om verdens energiforbruk, eksperimenter med fornybare energikilder og stem på de beste løsningene i utstillingen EnergiTivoli.

Olje og gass

Opplev den fascinerende historien om det norske oljeeventyret. I utstillingen kan du blant annet betjene komfyren som med noen millioner års koketid lager olje og gass. Du kan også ta plass i borebua og dreie borestrengen mens du får inntrykk av å være på feltene i Nordsjøen, du kan kaste deg ned i redningsstrømpen, prøve deg på evakueringslabyrinten og du kan telle kronene som renner inn i Oljefondet.

Skaperverkstedet TeknoLab

Fremtidens digitale sløydsal! Verkstedet har blant annet et klassesett med 3D-printere, 2D folieskjærere og en unik programmerbar musikkmaskin. TeknoLab sikter mot å øke forståelsen av hvordan digitale verktøy kan brukes i kreative prosesser der nyskaping kan inspirere elevenes nysgjerrighet og innovasjonskompetanse.

Teknoteket Makerspace

Makerspacet ved Oslo Vitensenter har aktiviteter for publikum i helger og ferier i tillegg til et omfattende skoletilbud. Allerede nå kan man skape fabelaktige konstruksjoner, lage oppfinnelser med elektronikk eller bygge fantasifulle biler, som kan kjøres på norges største bilbane i tre. For å få det til, kan alt fra hammer og sag på høvelbenken, loddebolter, innovative elektroniske byggesett, 3D-printere og laserskjærere tas i bruk.

Klokker og ur

Norsk Urmuseum ble stiftet i 1904 og har vært en egen stiftelse siden 1995 med tilhold ved Norsk Teknisk Museum. Samlingen etter legen Johan Knap ble gitt til museet i 1976 og består av mer enn femti ur. Flere verdifulle ur fra samlingen vises i utstillingen. Gulv- og veggurene er hovedsakelig franske og britiske. Mange av klokkene var statusobjekter på 1700- og 1800-tallet.

Planetariet

Med utgangspunkt i kjente og ukjente stjernebilder flyr vi inn i den greske mytologiens eventyrverden. Forestilingen vises i en del helger og i skoleferier. Hvilke helger? Følg med på museets hjemmesider for helgens program. Forestillingen tar mellom 30 og 45 minutter og aldersgrensen er 7 år.

Plast

Temaet for utstillingen er produksjon og bruk av plast i et historisk perspektiv. Her kan du se maskiner som har laget plastprodukter for industri, husholdning og klær.

De utstilte gjenstandene er i ulike plastmaterialer. Telefoner og stikkontakter fra mellomkrigstiden i bakelitt vises sammen med klær, møbler og emballasje i syntetisk plast som ble vanlig etter andre verdenskrig.

Vitenscenen

Vitenscenen er en nybygd scene, og skal fungere som arena for mindre vitenshow, samt skoleundervisning. Vitenscenen har sitteplass til rundt 50 elever, men kan utvides ved at den ene delen av arenaen er mobil.

Usynlig verden

Se kroppens mikrounivers! De unike fremstillingene er laget ved hjelp av det aller siste innen visualiseringsteknologi. Utforsk bilder og film tatt ved hjelp av lysmikroskopi, elektronstråler og røntgen. Se hvordan teknologi sammen med menneskelig kompetanse gjør det mulig å få innblikk inn i en fantastisk verden som tidligere var usynlig!

Musikkmaskiner

Se, hør og lag musikk! I utstillingen om musikk og teknologi finner du unike gjenstander, mye lyd og mange aktiviteter knyttet til helgeprogrammet. Du kan blant annet se, høre om og lytte til familien Kaufmanns sjeldne musikkautomat fra midten av 1800-tallet, Norges eldste lydopptak fra 1879 som nå er digitalisert, den gåtefulle thereminen fra 1930-årene, ekkomaskinen som i 1957 lagde klangen til ”Det hender så mangt på hovedøen” – og mye, mye mer!

Instrument – fortellinger om vitenskap

Bli fascinert av fargerike norske vitenskapsmenn og instrumentmakere. Prøv parabelbanen, se i kaleidoskopet og sjekk ut multitouchbordet!

Gjennom en rik samling vitenskapelig instrumenter forteller utstillingen historier om naturvitenskapens utvikling i Norge fra midten av 1700-tallet til begynnelsen av 1900-tallet. Det fokuseres særlig på fysikkfagets fremvekst.

Industrien langs Akerselva

Akerselva renner forbi museet. Midt på 1800-tallet ga den kraft til landets første industrielle revolusjon. Utstillingen fokuserer på ulike industrigrener: verkstedindustrien, tekstilindustrien, metallurgisk industri, næringsmiddelindustrien og farmasøytisk industri.

Sagbruk og treforedling

Norges store skoger har alltid vært viktig som kilde for ved til oppvarming og som byggemateriale for bolighus, kirker og praktbygg, skip og andre fremkomstmidler. I utstillingen "Skogen som ressurs"får du se hvordan skogen har blitt utnyttet fra 1400-tallet og frem til i dag.

Jern og hjerne – verkstedutstilling

Tema for utstillingen er utviklingen av norsk verkstedindustri fra smie til moderne bedrift. Verkstedindustrien spilte en viktig rolle i industrialiseringen av Norge. Verkstedbedrifter ble etablert i Oslo fra midten av 1800-tallet, hovedsakelig for å forsyne annen industri med maskiner og utstyr.

Nasjonalt medisinsk museum

Nasjonalt medisinsk museum arbeider med prosjekter knyttet til medisin og helsehistorier. Vi har tre faste utstillinger: "Sunn sjel i et sunt legeme", " God bedring! – mennesker, teknologi og viten på sykehus" og "Usynlig verden". Museet viser også fram en rekke temporære utstillinger og vandreutstillinger, samt avholder arrangementsrekken Diagnosens makt. 

Samferdsel og transport

Utstillingen om samferdsel er den største i museet. Den viser hvordan transportmidler som jernbane, trikk, motorsykler, biler og fly har utviklet seg fra de tidligste modeller.

I utstillingen finner du skjøre luftballonger og store fly, vinglete sykler og kraftige motorsykler, et helt damplokomotiv og et stort antall biler.

Grossraum – tvangsarbeid i Norge under 2. verdenskrig

Utenlandske krigsfanger og tvangsarbeidere bygget landet. Veier, broer, flyplasser, jernbane, havneanlegg, kraftverk, industribygg og festningsverker stod igjen etter okkupasjonsmakten da andre verdenskrig var over. Mange av byggverkene er fortsatt i bruk.

Utstillingen Grossraum viser hvordan Norge under krigen ble del av et økonomisk system som var basert på tvangsarbeid.

Telekommunikasjon

Fra telegraf og telefon til kringkasting og internett. Her kan du telegrafere, ringe med gamle telefoner og ta en titt på internetts historie.

Ny IKT-utstilling åpner nov. 2021

Foto: Statsministerens kontor

Nettbrettet ble lansert i april 2010. Jens Stoltenbergs første iPad er nå stilt ut på Teknisk museum, i det som skal bli til den nye IKT-utstillingen.

Museet ønsker at utstillingen, som er under utvikling, skal bli en IKT-arena i verdensklasse. Vi kaller det #superarena! Vi inviterer til bredt faglig og finansielt samarbeid. Fortell oss hva du og din bedrift kan bidra med!

Blind Spot

I BLIND SPOT kan du utforske forholdet mellom det du ser og det du oppfatter, gjennom kunstneriske installasjoner og øyemedisinske gjenstander fra ulike tider. Tittelen refererer til både øyets blinde flekk og til våre kulturelle blindsoner.