Nasjonalt medisinsk museum

Nasjonalt medisinsk museum ble opprettet i 2001 som en del av Norsk Teknisk Museum. Vi arbeider med prosjekter knyttet til medisin og helsehistorier i bred forstand. Museet viser fram tre faste utstillinger og produserer en rekke temporære utstillinger, vandreutstillinger og såkalte "HotSpot"-utstillinger.

Vi har også etablert det vi kaller "et medisinsk samtalerom". Dette er en arrangementserie der hver kveld er viet en samtale om en spesifikk diagnose.

Nedenfor kan du lese mer om alle våre prosjekter.

Usynlig verden

Se kroppens mikrounivers! De unike fremstillingene er laget ved hjelp av det aller siste innen visualiseringsteknologi. Utforsk bilder og film tatt ved hjelp av lysmikroskopi, elektronstråler og røntgen. Se hvordan teknologi sammen med menneskelig kompetanse gjør det mulig å få innblikk inn i en fantastisk verden som tidligere var usynlig!

Blind Spot

I BLIND SPOT kan du utforske forholdet mellom det du ser og det du oppfatter, gjennom kunstneriske installasjoner og øyemedisinske gjenstander fra ulike tider. Tittelen refererer til både øyets blinde flekk og til våre kulturelle blindsoner.

God bedring! Mennesker, teknologi og viten på sykehus

Sunn sjel i et sunt legeme

Skjeletter i skapet

En dag åpnet ansatte på Nasjonalt Medisinsk Museum et skap på et lager - der hang det et skjelett på en knagg. På et annet lager sto en pappeske der det sto skrevet med tusj: "Fosterrester på sprit - brennbart!" Nå tar museet skjelettene ut av skapet og spør hva det er riktig å gjøre med dem. Er skjeletter ting? Har de rettigheter?

Utstillingsperiode: 27. spetember 2017–29. april 2018

HJEMME HOS mennesker med alvorlig og langvarig psykisk sykdom

Tidlig på 1900-tallet ble det bygget store psykiatriske sykehus, asyler, rundt om i landet. Mange pasienter var innlagt i mange år. Noen var der helt til de døde og ble gravlagt på asylets egen kirkegård.

Nå er asylene nedlagt. Behandling av alvorlig psykisk sykdom skjer fortsatt i lukkede institusjoner, men også mange andre steder. Mennesker med alvorlige og langvarige psykiske lidelser bor hos sine foreldre, i egne leiligheter, i hus, kommunale leiligheter eller i bofelleskap.

Hvordan har de det der?
Utstillingsperiode: 17. okt. 2016 – 13. aug. 2017.

"Det hjalp oss ikke å få stemmerett" – Katti Anker Møller og politisering av morsrollen

Norsk Teknisk Museum markerte hundreårsjubileet for kvinners stemmerett med en utstilling om kvinnesaksforkjemperen Katti Anker Møller (1868-1945).

Utstillingen viser hvordan Møller arbeidet for bringe morsrollen inn i offentligheten og på den måten utvidet grensene for politikken.

Utgangspunktet for utstillingen er den sosialpolitiske ”Barselhjemsutstillingen”, som Møller produserte og viste i en rekke norske byer i 1916 og 1917.

Utstillingsperiode: 8. mars—31. desember 2013.

Faner for frihet

Av Inger Nitter

Utstillingen er laget av Inger Emilie Nitter og består av 12 arbeider, maleri og broderi på stoff, produsert i perioden 1998-2002.

Nitter har tidligere vært innlagt på Blakstad psykiatriske sykehus. Fanene kommenterer hennes møter med norsk psykisk helsevern. ”Jeg våknet opp og forsto at noe var fundamentalt galt med systemet. En ting sto klart for meg, jeg ville gi psykiatrien et nytt grunnsyn: Mennesket er riktig bygd når det får psykiske reaksjoner.”

Dette er parkinson

av Anders M. Leines og Sonja Fossum

Fotoutstillingen ”Dette er parkinson”, et prosjekt som utfordrer våre forestillinger om Parkinsons sykdom, er laget av fotograf og journalist Anders M. Leines og lege Sonja Fossum. Prosjektet ble vist på Norsk Teknisk Museum / Nasjonalt medisinsk museum i 2015. Obs: Utstillingen er avsluttet!

Brudd 2014

Den norske historien om 200 år med demokrati og nasjonalt fellesskap er også en historie om avmakt og ensomhet. I den store fortellingen om oss, om Norge og det norske, er det mange som faller utenfor.

Ved siden av fortellingene om frihet og inkludering, fins det også fortellinger om stigmatisering, ekskludering og usynliggjøring, før og nå. Utstillinge formidlet bruddstykker av disse historiene. Blant annet fortellinger om fornorskning av den samiske kulturen, om oppdragelsesanstalter, rasebiologi, kropp, tuberkolose, papirløshet, utviklingshemming og rusavhengighet. Utstillingen ga oss også et innblikk i hverdagen til ungdommer med rusavhengighet gjennom deres egne bilder.

Utstillingsperiode: 17. september 2014 – (avsluttet).

Livet med døden

av Walter Schels og Beate Lakotta

Utstillingen LIVET FØR DØDEN viste 26 portretter av døden og utforsket erfaringer, håp og frykt hos døende. 

Få erfaringer berører oss sterkere enn møter med døden. Likevel er døden lite synlig i hverdagen. Den er privat og bortgjemt. Døden og døende er uten tvil blant våre siste tabuer – et tema vi finner problematisk. I LIVET FØR DØDEN fulgte fotograf Walter Schels og journalist Beate Lakotta dødssyke mennesker gjennom sine siste uker og dager.

Utstillingsperiode: 4. mars 2017– 25.august 2017

Et lite stykke Helse-Norge

I Norge lever det mellom 10 000 og 20 000 mennesker uten lovlig opphold. De har ulike historier og ulike grunner til å bli værende. De lever i et slags ingenstedsland.

Nasjonalt medisinsk museum presenterer i denne utstillingen et møte med Helsesenter for papirløse migranter, ansatte, frivillige og besøkende. Gjennom fotografier, intervjuer og gjenstander portretteres et ingenstedsland.

Utstillingsperiode: 28. november 2012 – 24.februar 2013.

Cyberstorken

Omkring hvert syvende heterofile par har problemer med å bli gravide. I tillegg kommer de som lever i homofile eller lesbiske parforhold, eller er enslige, som også har sterkt ønske om barn. Men internett åpner nye muligheter for ufrivillig barnløse. I denne utstillingen satte Nasjonalt medisinsk museum fokus på mulighetenes "state of the art" via internett.

Utstillingsperiode: 19. september til 4. november 2007

Vonde minner 1951-54

En Hot Spot-utstilling om overgrep på Grefsen barnesanatorium.

Einar Måseide og Arild Sømo var utstillingens hovedpersoner. Først 50 år etter oppholdet på sanatoriet, maktet de å fortelle sin historie. De var tuberkulosepasienter ved Grefsen barnesanatorium på 1950-tallet. Måseide kom dit som 6-åring og var isolert på sanatoriet i 20 måneder. Sømo kom dit da han var 7 og måtte bli der i 15 måneder. Begge ble utsatt for overgrep av ulike slag – ut over at de i alle disse månedene var totalt atskilt fra sine foreldre. Rundt 10 000 barn var underlagt tuberkulosebehandling. Ble disse også utsatt for overgrep?

Utstillingsperiode 17. oktober 2008 – 13.april 2009.

Mind Gap

En stor utstilling om hjernen og hjerneforskning i Norge.

Hjernen er det mest brukte og minst forståtte naturfenomenet vi kjenner til. Hjernen er oss selv og motoren bak all kunnskap. Til tross for dens sentrale funksjon og all den kunnskap som stadig utvikles på dette feltet, er det gjort lite for å bringe forskningen og fascinasjonen ut til folk flest. Hjerneforskning har vært et sentralt forskningsfelt i Norge siden Fridtjof Nansen avla sin doktorgrad i nevrobiologi ved Universitet i Oslo i 1888. I dag har Norge flere ledende forskningssentra på området.

Produsert i samarbeid med blant annet Universitetet i Oslo og en hovedattraksjon i universitetets 200-årsjubileum.

Utstillingsperioden var 16. april 2010 til 30. desember 2012.