BLI MEDLEM:

Norsk Teknisk museums venners formål er å bidra til utvikling av Norsk Teknisk Museum, og å være et forum for personer og organisasjoner med interesse for museets arbeid.

Norsk Teknisk Museums venner har tre typer medlemskap:

 

  1. Personlig medlemskap. Dette medlemskapet gir gratis inngang for 1 person, og koster kr. 400,- pr. år.

  2. Familie medlemskap. Dette gir gratis inngang for inntil 2 voksne og 4 barn (4-17år), og koster kr. 650,- pr. år. (Eventuell ektefelle/samboer som også ønsker å disponere medlemskapet fyller inn i ekstra navnfelt).

  3. Bedriftsmedlemskap. Dette gir bedriftens ansatte gratis inngang for inntil 2 voksne og 4 barn pr. besøk, og koster kr. 6 500,- pr. år.

 

Ønsker du medlemskap, kan du melde deg inn på følgende måter:

 

  1. Melde deg inn i resepsjonen på Norsk Teknisk Museum. Du kan besøke museet samme dag, og medlemskort blir sendt til deg i posten.

  2. Fylle ut web-skjemaet. Pop-up vindu nede til venstre på siden. Medlemskort blir sendt til deg i posten når bekreftelse på innbetalt beløp på konto 6206 05 03996 er mottatt.

 

Husk å oppgi typen medlemskap du ønsker

 

Som medlem får du blant annet: Vårt informasjonsblad «BULLETIN», invitasjon til foredrag/kåserier hver måned, invitasjon til «venneforeningens dag» med utvidet museumsprogram, i mai og november.

 

50% av medlemskontingenten du betaler til Norsk Teknisk Museums venner går direkte tilbake til museet. 90% av kontingenten for bedriftsmedlemskap avsettes til prosjektfond for museale prosjekter som den tidligere modelljernbanen, «Halvorsens verksted» og restaurering av Cadillac 1916 modell.

 

Husk å sende oss melding ved adresseforandring og da også særlig i forbindelse med epost.

Medlemskontigenten betales inn på konto: 6206 05 03996

Vi er stolte over å kunne presentere våre bedriftsmedlemmer - les mer under - Bli medlem - kanskje noe å tenke på?