Forord

forord h900Foto: Håkon BergsethEndring er den nye normalen

Endring og fornyelse preger Teknisk museum og 2019 har vært et spennende og travelt år. Vi har mye å glede oss over!

En ny femårsstrategi for museet ble vedtatt i 2019. Noe som gjør alle ansatte, mer enn noen gang tidligere, i stand til å dra i samme retning for å nå våre felles mål. I tillegg til å fortsette våre ordinære aktiviteter med formidling, vitensenter og temporære utstillinger, er vi inne i en periode hvor modernisering og fornyelse av flere av våre store faste utstillinger er helt nødvendig. Det er særlig planleggingen av ny helse- og medisinhistorisk utstilling og en fullstendig fornyelse av hele IKT-utstillingen som er på trappene i 2020 og 2021, som tar mye av våre ressurser.   

Vi har prioritert vedlikehold av museumsbygget i 2019 da det er viktig for oss å jobbe med publikumsopplevelsen. Vi har også satt fokus på eget miljøarbeid, og startet med å få kafeen vår sertifisert som miljøfyrtårn samt å anskaffe vår første elektriske varebil for å redusere vårt klimagassavtrykk.

Folk endrer seg, og det samme gjør vi. Vi ønsker hele tiden å ligge i forkant med forskning, nye utstillinger, læring og formidling til et stadig bredere og mer spesialisert og kunnskapsrikt publikum. Våre besøkstall har økt betydelig fra 2018, og igjen har vi registrert mer enn 250.000 besøkende.

Besøksundersøkelsene våre viser at vi har et meget fornøyd publikum. 61% har besøkt oss mer enn to ganger før og fenomenale 94% vil anbefale venner og kjente og ta turen til oss på Kjelsås.  Men i tider med forandring i fritidsvaner, mange nye tilbud i byen og et samfunn som blir mer og mer digitalisert, må vi strekke oss enda lenger for å gi både våre trofaste besøkende, og våre potensielt nye museumsfans en enda bedre besøksopplevelse.

Vår visjon er å være det mest engasjerende, kunnskapsgivende og morsomste museet, og det krever innsats.

Fra 2019 må jeg trekke frem våre to utstillingssatsninger BLIND SPOT fra Medisinsk museum og Månelandingen 50 år. BLIND SPOT utforsker øyet og det å se og Månelandingen fascinerer generasjoner, enten de gjenopplever eller erfarer for første gang, og den kombinerer teknologi, historie og formidling på en fantastisk måte. Museet var den selvsagte arena i Norge for markeringen og mange store medier var tilstede og feiret med oss!

Spennet i utstillingene våre, viser hvordan vi jobber bredt, og at vi virkelig ønsker at alle skal få en museumsopplevelse som berører.

Vi har også arrangert den årlige Kjemifestivalen og Legofestivalen, til glede for store og små.

Inkludering og integrering er viktig for oss. Med Oslo vitensenter forsterker vi vårt læringsbaserte kulturelle fotavtrykk i Oslo øst og sør, altså utenfor museumsbygget på Kjelsås.  I samarbeid med Deichmanske har vi arrangert skaperfestivaler ved Hovedbiblioteket og ved flere av bibliotekets filialer i Groruddalen. Vi har feiret at Talentsenteret for elever med stort læringspotensial blir permanent og at vi har gitt over 1600 elever og lærere i Oslo programmeringsopplæring i regi av Den teknologiske skolesekken. Totalt har vi formidlet, undervist og gitt opplevelser til mer enn 13.000 mennesker utenfor museumsbygningen på Kjelsås.

Se alt fra 2019 her.  God lesing!

Hilsen
Frode Meinich,
direktør ved Norsk Teknisk Museum

Følg oss