Formidlingsprogrammets mål er å gi publikum innsikt, fordypning i og begeistring for museets utstillinger om teknikk, vitenskap og medisin. Til utstillingene følger spennende formidlingsprogram med omvisninger og et bredt og variert utvalg av arrangementer og aktiviteter.

FORMIDLING, LÆRING OG ARRANGEMENTER

LÆRINGSTILBUD TIL SKOLE OG BARNEHAGE

Skoletilbudet er en sentral del av virksomheten og strekker seg fra førskole, grunnskole, videregående til voksenopplæring. Alle undervisningstilbud er utviklet ut ifra skolens læreplan. Dialog, aktivitet og inspirasjon er viktig i museets undervisningsopplegg.

I 2019 ble museet besøkt av 45.882 elever og lærere, hvorav 1.707 av disse fikk et tilbud på arenaer utenfor museet. Skoletilbudet strekker seg over flere fagfelt, som historie, medisin, samfunnsfag, naturfag og matte. En av hovedsatsningene var undervisning i utstillingen Månelandingen 50 år. Bærekraftig superhelt er et nytt tilbud for 2. trinn og er første av museets satsning på undervisning innen bærekraft og klima fremover. Det mest populære temaet var astronomi, som innbefatter tilbudene Planetariet, Astroamfi og Stjerner i sikte. Andre populære tilbud var Vitenshow, programmering og omvisning i industri- og medisinhistorie.

Oslo vitensenter skaperverksted

Skaperverksted brukes til ulike typer undervisning, hvor alle oppleggene har vekt på elevaktivitet, skaperglede og samarbeid. I forbindelse med åpningen av nytt skaperverksted, TeknoLab, er det testet ut fire nye undervisningsopplegg. Disse kombinerer ny teknologi med skaperglede.

Programmering

Det er i løpet av det siste året tilbudt undervisning i programmering til barn fra barnehagealder til videregående skole. Vår nisje, er at vi tar kodingen ut av skjermen og inn i den fysiske verden. Det du programmerer på skjerm, har en effekt på noe fysisk, som for eksempel 3D-modeller, mønstre, roboter, musikkinstrumenter og biler.

Barnehage

Undervisningstilbudet til barnehager har økt med gjeninnføring av det populære kjemitilbudet Dragen Berta. Undervisningsoppleggene har mottatt gode tilbakemeldinger og hovedtematikken rettet mot barnehager har vært matematikk. Museet gjennomført 9 kurs for totalt 218 barnehageansatte innen realfagsformidling i barnehagen.

Matematikk

I 2018 kunne museet for første gang på flere år, igjen tilby matematikkundervisning. I 2019 ble tilbudet utvidet med Moro med koordinatsystemet, aktiviteten ble utviklet i forbindelse med utstillingen Blind Spot. Målet er å gjøre matematikken konkret og lekende.

28. februar gjennomførte museet en matematikkdag, hvor 252 elever og lærere ble utfordret i forskjellige oppgaver utviklet av elever fra videregående skoler.

Medisin

I 2019 har museet tilbydd seks forskjellige undervisningstilbud innen medisin. Tilbudet strekker seg fra barnehagebarn til videregående elever. Tilbudet har bestått av; Smittsom (barnehage), Skjelettet og Kropp er topp (småskoletrinnet), Utforske synet (ungdomsskolen), Rent og urent (videregående). FOLK (ungdomsskolen og videregående). I det dialogbaserte undervisningsopplegget FOLK - fra rasetyper til DNA sekvenser, utfordres elevene til å reflektere omkring den historiske og nåtidige forskningen på menneskelige biologiske forskjeller. Lydinstallasjonen Lyden av FOLK, utviklet i samarbeid med Grorud ungdomsråd, muliggjør en kreativ samhandling til å uttrykke seg om tema i et lydbilde.

Undervisningsopplegget Rent og urent er tilpasset Helse og omsorgs-linjen i yrkesfag og var det mest populære undervisningstilbudet på museet i 2019 med 104 omvisninger totalt. Dette tilbudet har blitt en integrert del av flere skolers undervisning innen hygiene i VG1 Helse og omsorg.

Til sammen har 4.370 elever og lærere deltatt på et undervisningstilbud innen medisinske temaer i 2019, fordelt på 216 omvisninger, noe som er en økning på 740 elever fra året før.

Møte med minner

26 grupper deltok på Møte med minner, et tilrettelagt tilbud for personer med demens, som har eksistert siden 2009. Omvisningene tar utgangspunkt i kulturhistoriske gjenstander som kan styrke menneskers minner og starte en dialog. Det tilbys tre ulike opplevelser: Folk og fiff i farten, om sykkeltrikk, kongelige biler og Caravelle, De nære ting, om hus og hjem fra mellomkrigstiden til i dag. I januar ble et nytt tilbud lansert, God helg om musikk og uteliv, sport og fritid, lørdagsgodt og radio 1940-70 tallet. Dette ble det mest populære tilbudet i 2019. Totalt har 143 brukere deltatt på dette i året som gikk. Tilbudet er et samarbeid mellom Teknisk museum, Geriatrisk Ressurssenter og Helseetaten i Oslo kommune.


EKSTERNE ARENAER

1.707 elever og lærere fikk et tilbud på arenaer utenfor museet i 2019. Dette var lærerkurs, tilbud til voksenopplæringen, samt omvisning for skoleelever på Telemuseet i Tromsø kringkaster og Telemuseet i Lødingen.


HELGE- OG FERIEPROGRAM

Helge- og ferieprogrammet 2019 inneholdt et stort utvalg av aktiviteter, med flere nyutviklede opplegg rettet mot familiepublikum der lekende læring står sentralt. I tillegg til utstillingen Månelanding 50 år har vi har hatt et særskilt fokus på å utvikle aktiviteter og formidling om miljø og bærekraft med Miljøhovedstaden 2019 og FNs bærekraftsmål som rammeverk. Vi har jobbet med å knytte viktige miljøspørsmål til sosiale og lærerike aktiviteter for hele familien gjennom verksteder, omvisninger og temahelger. Vi har hatt miljøtemahelger om elbil, Sykkelhelg, Bie- og humlehelg, Klimasøndag, Blekkulfdag og Fiksehelg, i tillegg til varierte ferieprogram som f.eks bærekraftig jul.

Vi har samarbeidet med sentrale kulturaktører som Øyafestivalen og plastkunstner Pippip Ferner, hvor vi fikk tilskudd fra Oslo kommune til formidling mot plastforsøpling. I dette prosjektet, ledet av Pippip Ferner, laget vi en kjempeblekksprut av innsamlet hav- og veiplast på Teknisk museum under Klimasøndag, som senere ble stilt ut under Øyafestivalen. Vi har også samarbeidet med organisasjonen ByVerkstedet, som jobber for sosial byutvikling gjennom medvirkning. I dette prosjektet har vi sammen designet og utviklet aktiviteten Min plante hjelper, et verksted om klimahåp der familier bygger plantehus sammen. Andre samarbeid har inkludert organisasjoner som La humla suse, RELOVE, Restarters, Mora di mekker sykkelen, EVO sykler mm.

Blant andre temahelger og dager kan samarbeidet med Digjobb nevnes, et prosjekt som gir arbeidsmuligheter til mennesker som bruker ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon). Denne dagen kunne man lage musikk med øynene, høre en fortelling der forfatteren har brukt ASK og skrive sin egen tekst med symboler.

Build the change ble avholdt for tolvte gang i samarbeid med LEGO, denne gang med temaet Kraften i det grønne. Blant publikumsoppgavene var å designe et innovativt og miljøvennlig bygg.

Publikum fikk bli kjent med geita Bædi og kråka Børdi gjennom en ny mobilapp.  De animerte figurene forteller om sykkelen, trikken, Tryggve Grans fly Nordsjøen, mumien Maren i myra, thereminen og Birkelands terrella på en underholdende og spennende måte. Målet er at utstillingene blir mer forståelige og de skal inspirere barnefamilier til å utforske mer—sammen.


LÆRERKURS

Hovedsatsning på lærerkurs har vært realfagskurs for barnehageansatte og kurs i programmering og skaperverksted i skolen. Kursene har fått særdeles gode tilbakemeldinger. Felles for kursene er at de er aktivitetsbaserte, hvor deltakerne deltar aktivt. I tillegg ble andre runde med etterutdanningen Programmering og skaperverksted i skolen gjennomført. Etterutdanningen går over hele skoleåret 18/19, er et samarbeid med OsloMet, og kombinerer dagskurs med ulike temaer med en uke praksis i skaperverstedene.

SATSNING PÅ OSLO ØST

Oslo vitensenter er regionalt vitensenter for Oslo og omegn, noe som betyr at vitensenterets ansvarsområde går ut over museumsbygget på Kjelsås. Med basis i publikumsundersøkelser, kan det fastslås at det er store grupper av byens befolkning som ikke besøker museet i dag. For å nå nye potensielle besøksgrupper, er det viktig å være synlig ute i bydelene der folk bor. Museet har derfor inngått en samarbeidsavtale med Deichmanske, hvor det holdes vitenshow og skaperaktiviteter ute i flere av bibliotekfilialene i Oslo sør og Oslo øst. Dette betyr at museet, via biblioteket, når ut til en del av befolkningen som i dag ikke føler eierskap til museet, og på siket kan dette initiativet føre til en økning av besøkende til museet fra de aktuelle byområdene.

ARRANGEMENTER OG KONFERANSER

Månelandingen 50 år

Årets utstillingssatsing ble åpnet 11. april sammen med våre fremste eksperter på bemannet romfart, romfartekspert Erik Tandberg og Marianne Vinje Tantillo fra Norsk Romsenter. Benny Borg, som underholdt i NRKs studio i 1969, spilte under åpningen. På selve dagen for månelandingen, 20. juli var det storslått jubileumsfeiring med et omfattende program; en kunne prøve seg som rakettingeniør, designe og 3D-printe en rakett, se førpremiere på filmen Moon Landing i kinosalen og en rekke foredrag av våre gjester, om astronauttrening, Apollo-programmet og NASA og ESAs nåværende planer for Månen og Mars. På Astronautskolen kunne du teste vektløshet, prøve setene i Apollo 11 og lande The Eagle på månen. Programmet varte til kl. 21.17, da vi kunne markere at det var nøyaktig 50 år siden romkapselen The Eagle landet. NRK sendte en times direktesending fra arrangementet og TV2-nyhetskanalen sendte et innslag direkte. Vi lagde flere arrangementer om bemannet romfart gjennom året, blant annet et SENT og den årlige Romdagen, der Norsk Astronautisk Forening sto for programmet.

BLIND SPOT sideprogram

Sammen med kunstner Svein Ove Kirkhorn gjorde vi to visuelle og relasjonelle performancer, Picnic og Kameleon, hvor deltagerne ved hjelp av kamuflasje kunne bli i ett med omgivelsene og slik ble del av en kamuflert flokk som kun var synlige for hverandre. Kameleon var del av BLIND SPOT-programmet under Oslo kulturnatt. Studenter i scenografi ved Akademi for Scenekunst, HiØ, presenterte tre lysarbeider under Elvelangs, som del av et workshopsamarbeid knyttet til utstillingen med museet.

I rammen av Kulturminnedagenes tema Framtidens kulturarv ga vi omvisningen Skjulte kvinner som peker på kulturelle blindsoner i museets egne utstillinger. I industriutstillingen trakk vi fram historier om kvinner i viktige posisjoner, skjult bak fortellingene om menn som har vært regnet som viktigere. Vi arrangerte også en debatt om museer og kvinneperspektiver, og stilte i tittelen spørsmålet Trenger Oslo et kvinnehistorisk museum i samarbeid med Voksenåsen, Sveriges Ambassade og Stockholms Kvinnohistoriska, inspirert av Stockholms Kvinnohistoriska som åpnet som et museum med høyt aktivitetsnivå uten eget areal tidligere i 2019.

FOLK sideprogram

Under titler som I raseforskerens fotspor, Å portrettere en rase, Lyden av FOLK og Human diversity vs race and racism tok spesialomvisninger i utstillingen for seg spor etter den rasevitenskapelige aktiviteten i Norge i forrige århundre, hvordan fotografier gjennomsyret den fysiske antropologien, samarbeidet med Grorud ungdomsråd om lydinstallasjonen Lyden av FOLK, og vitenskapelige, etiske og politiske utfordringer i dagens antropologiske og genetiske forskning.

Den prisbelønte filmen Min mors hemmelighet, om å finne sin samiske identitet, om fortielse og den harde norske fornorskingspolitikken ble vist i museets kinosal med en påfølgende samtale med regissør Ellen-Astri Lundby. I løpet av året hadde vi flere gjesteopptredener i utstillingen. Under et SENT inviterte Søstrene Suse til radiokino med Et bilde kan forandre, en episode i radiodokumentaren I Elsa Laulas fotspor gjennom Sápmi. Siste uke av utstillingsperioden utførte kunstner Aksel Ree Projecting guilt, et performativt skulpturelt kunstnerisk arbeid, på, i snøen utenfor museet. Som finissage for utstillingen, satte vi opp forestillingen Vi er Norden, med scenekunstnerne Camara Lundestad Joof, Stina Aletta Aikio, Stina Ravdna Lorås, Trondur Bogason og Ingrid Tranum Velásquez. Forestillingen iscenesatte ritualer, dialoger, foredrag og poesi for å utforske kolonial praksis og hva dekolonalisering betyr i Norden i dag.

Grossraum

Utstillingen om tvangsarbeid i Norge under 2. verdenskrig, fikk sin avslutning med en omvisning om Hitlers jernbaneprosjekt, Polarjernbanen til Kirkenes, ved kurator Ketil Gjølme Andersen.

Miljø og bærekraft

 • Museet var offisiell partner i Oslo Europeisk Miljøhovedstad 2019.
 • Årets første SENT ble til i samarbeid Restarters Norway, med fiksefest og panelsamtalen Alt kan repareres? om reparasjonskultur og sirkulærøkonomi. Under arrangementet diskuterte vi også hvordan vi kan demme opp mot polariseringen i samfunnsdebatten sammen med initiativtager til Hele Norge snakker.
 • Det eksperimentelle arrangementet Optimize the future ble utviklet av Office of Life + Art på oppdrag fra TIK- senteret ved Universitetet i Oslo, i tett samarbeid med senteret og museet. Arrangementet utforsket bioøkonomi som Norges økonomiske, sosiale og miljømessige fremtid og verdiene som er i spill når det satses på digital modellering av levende systemer som grunnlag for innovasjon og nasjonal økonomi. Gjennom lek med definisjoner, live talkshow, DIY bioprospektering og komponering av en ny nasjonalrett ble deltagerne aktivert i utforskingen.
 • I foredraget Lessons learned from waterfleas, whales and bees demonstrerte professor Fern Wickison den forvirrende sammenblandingen av etikk, vitenskap og politikk bak to store matkontroverser, genmodifiserte organismer i jordbruk og jakt på hval og sel i Nord-Atlanteren. Foredraget som ble holdt ved Universitetets Aula var en del av ISHPSSB – The International Society for the History, Philosophy and Social Studies of Biology 2019 conference som var organisert av Norsk Teknisk Museum og
 • Hafslund E-CO inviterte 7. klasser til klimauke på museet med fokus på et fullelektrisk og fornybart samfunn.
 • Museets populære vitenshow med fokus på energi og miljø sto sammen med Oslos ordfører for den offisielle åpningen av den 20. Elvelangs i fakkellys.

Medisinske rom

 Museet satser videre på Medisinske rom som en arena for åpne, trygge, fordypende samtaler mellom besøkende og fagpersoner om spørsmål knyttet til medisin, helse og samfunn. I år tok to utgaver av samtaleserien Diagnosens makt for seg henholdsvis ADHD og Schizofreni. Inviterte gjester med ekspertise innen aktivisme, medisin og historisk forskning ledet, sammen med moderatorer fra museet, samtaler i mindre grupper for de besøkende.

Arrangementet Den ufødte: Fosteret mellom kultur, vitenskap og politikk viste den ferske kortfilmen Ikon av Don’t Stop The Motion. Etter filmen ble det holdt en panelsamtale om reproduksjonsteknologi og tilgang til abort, om retten til å få og ikke få barn. Medisinske rom er også en kommende utstilling som åpner i Medisinsk museum november 2020. 

Festivaler

 • Oslo skaperfestival er en festival for oppfinnere, kunstnere, forskere, hackere, håndverkere og folk i alle aldre som har lyst til å skape noe. Festivalen arrangeres årlig på Deichmanske hovedbibliotek av Tekna, Norway Makers og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering, Deichmanske bibliotek og Norsk Teknisk Museum.
 • Kjemifestivalen 2019, Stoffenes verden, med show og et kjemitorg, der de besøkende selv får utføre forsøk. I år feiret vi at det var 150 års jubileum for den periodiske tabellen. Festivalen arrangeres i samarbeid med Norsk kjemisk selskap, Skolelaboratoriet kjemi, Universitetet i Oslo og Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo
 • Legofestivalen Build the change ble avholdt for tolvte gang i samarbeid med LEGO, denne gang med temaet «Kraften i det grønne». Blant publikumsoppgavene var å designe et innovativt og miljøvennlig bygg.
 • TENK Tech camp i regi av TENK (Tech- Nettverket for kvinner) samlet 200 jenter i ungdomsskolealder til gratis sommerskole for utforsking av teknologi på museet.

SENT

Dette er et innarbeidet kveldskonsept med 18 års aldersgrense som blander forskningsformidling, populærunderholdning og mer eksperimentelle sceneformater med workshops, DJ og bar. I år ble det arrangert tre SENT, et om reparasjonskultur, et om romfart og LEGO, og et om fantasier og teknologi, der kvantedatamaskinen, scifi og steampunk var tema. Under det sistnevnte åpnet vi en utstilling av hatter inspirert av steampunk i samarbeid med Norske modister og hattedesignere. Åpningen ble utført som en afternoon tea i samarbeid med en av byens tesalonger og pianist Kjetil Schjander Luhr. Emile The Duke og The Switch spilte konserter på SENT i 2019.

Teknologihistoriske foredrag og vandringer

I samarbeid med Tekna, NITO og Venneforeningen tilbyr vi månedlig teknologihistoriske forelesninger. I år dreide de seg blant annet om ølbryggingens historie, områdeutviklingen i Nydalen, om Oslos sporveishistorie, om bilproduksjonen på Kambo og en refleksjon over Ekofisk som var 50 år. Det ble også arrangert en Teknologisk vandring fra Vøyen til Nedre Foss.

I samarbeid med Oslo Museum arrangerte museet flere populære vandringer langs Akerselva og i byen. I år het suksessene Brygg og bygg og Fleip eller fakta langs Akerselva. Dette er et ledd i formidlingssatsingen på industrihistorie som Oslo Museum og Norsk Teknisk Museum fikk ansvar for i 2010.

Konferanser

 • 7.–12. juni: International Society for the History, Philosophy and Social Studies of Biology samler over 550 forskere fra disipliner som livsvitenskap, historie, filosofi og samfunnsvitenskap. Konferansen ble arrangert sammen med Universitetet i Oslo.
 • 11. november: Skaperskolekonferansen i Oslo 2019 samler 75 lærere i grunnskolen. De fikk se hvordan de kan gjøre undervisningen i matematikk, naturfag, kunst og håndverk kreativ, tverrfaglig og skapende. Konferansen ble arrangert av Skaperskolen, et samarbeidsprosjekt mellom Naturfagsenteret og de 10 regionale vitensentrene i Norge.

Følg oss