Nasjonalt medisinsk museum

Nasjonalt Medisinsk Museum er den sentrale forvalteren av den materielle og immaterielle kulturarv på helse- og medisinhistorie. Museet har som mål å være en møteplass for ulike miljøer, forståelser og erfaringer. Det formidles eldre og nyere helse- og medisinhistorie på en åpen, tverrfaglig og relevant måte og det legges til rette for utvikling av ny kunnskap og refleksjon.

 

Planlegging av ny helse- og medisinhistorisk utstilling

I 2019 har mye av aktiviteten ved Medisinsk museum vært konsentrert rundt arbeidet med den nye permanente utstillingen som åpner i 2020. Denne vil være større enn dagens, Sunn sjel i et sunt legeme fra 2003, og fornyer store deler av hele Medisinsk museums utstillinger. 

Den nye utstillingen skal gi våre besøkende en sterk opplevelse som treffer både i magen, hodet og i hjertet. Publikum inviteres inn til en åpen, felles undring og refleksjon, og kunnskapsutvikling av sentrale spørsmål om hva medisin og helse er, har vært, kan og bør være i framtiden. Utstillingen vil engasjere på tvers av generasjoner, bakgrunn og kunnskaper. Dialog og interaksjon vil være helt sentralt i utstillingen som skal oppleves og utforskes med alle kroppens sanser.     

Kroppen er det alle har til felles og er samtidig noe helt individuelt. Med utgangspunkt i én bestemt og spesiell kropp, mumien Maren i myra, diskuterer utstillingen hvordan medisinske praksiser og teknologier til ulike tider og steder undersøker, forstår og definerer menneskekroppen og derigjennom menneskets grunnleggende vilkår.

Med utgangspunkt i museets samlinger og deres konkrete historier, tar utstillingen tak i store, allmenne og globalt relevante historier. Den søker å gi nye kunnskaper og innsikter om sentrale historiske og samtidige emner, og å legge til rette for felles kunnskapsutvikling. Den fokuserer på de subjektive, erfaringsbaserte aspektene ved helse og sykdom, og åpner for refleksjon og dialog rundt hva god medisin og behandling er og kan være.

Nasjonalt medisinsk museum

Museet – stedet å møtes og snakke sammen

Det er viktig å bruke museet til utforskende samtaler og gi våre besøkende en mulighet for reell medvirkning. I 2019 ble det gjennomført ulike typer arrangementer og møter. Det viktigste var vårt nye dialogkonsept fra 2018, Medisinske rom og diagnosens maktMed utgangspunkt i én diagnose inviteres mennesker med ulike ekspertiser, forståelser og erfaringer til en kveld der man sammen utforsker hva en sykdom og diagnose er, hvordan den oppleves, møtes og behandles. Målet er å samles og tenke nye tanker sammen, slik at vi alle går hjem litt klokere enn da vi kom.

I mai samlet ADHD og diagnosens makt 250 besøkende og i oktober engasjerte Schizofreni og diagnosens makt over 100 besøkende.

I november ble det holdt premierevisning for den medisinhistoriske kortfilmen Ikon, med et åpent kveldsarrangement, Den ufødte: Fosteret mellom kultur, vitenskap og politikk. Etter filmvisningen ble det holdt en paneldebatt og deretter diskusjon rundt utvalgte fosterpreparater og andre gjenstander fra museets samling sammen med rundt 50 deltakere. Arrangementet var et samarbeid mellom museet, Kilden kjønnsforskning og produksjonsselskapet Don’t Stop The Motion.

Nasjonalt medisinsk museum

Følg oss