2019

Organisasjon

Besøkstall

Museet har i 2019 hatt 252.984 besøkende. Det er en økning på 18,1 prosent fra 2018. Økningen skyldes et normalår i forhold til vær, god markedsføring og en økning på eksterne besøkstall. I samme periode har skolebesøket vært relativt stabilt. I 2019 registrerte vi 45.882 elever og lærere. Det er 1.617 flere enn i 2018 og utgjør en økning på 3,6 prosent.

Utvikling i besøkstall

besok graf2019

Nøkkeltall for besøk

Besøk Totalt Voksne i % Barn & unge i % Hvorav
skoleelever
i %
2012 257 209 114 921 45 % 142 288 55 % 55 950 22 %
2013 248 914 115 100 46 % 133 814 54 % 49 460 20 %
2014 262 604 121 552 46 % 141 052 54 % 52 890 20 %
2015 247 607 112 999 46 % 134 608 54 % 48 577 20 %
2016 288 121 135 745 47 % 152 376 53 % 52 256 18 %
2017 254 921 120 433 47 % 134 488 53 % 47 466 19 %
2018 214 372 100 244 47 % 114 028 53 % 44 265 21 %
2019 252 984 132 951 53 % 129 033 51 % 45 882 18 %

Forretningsdrift

Inntekter fra billettsalg

Et betydelig høyere besøkstall i 2019 enn i 2018 har økt billettinntektene fra 13,47 millioner i 2018 til 16,01 millioner i 2019. Inntekter fra billettsalg utgjør museets største kilde til egeninntjening.

Tekno kafé

Tekno Kafé AS har siden 2007 drevet den 480 m² store museumskafeen som følger museets åpningstider. Innehaver er Anna Kokolis og Ioannis Moutafis. Leieinntektene fra kafeen utgjorde kr. 598.862.

Utleievirksomhet til arrangementer og selskaper

Gjennom året ble det organisert til sammen 39 selskaper og arrangementer for både det offentlige, bedrifter og privatpersoner. Det har vært alt fra enkle markeringer, møter og seminarer med eller uten formidlingsopplegg til større fagdager, messer og nyttårsfester. Flere av de som var her i 2019 er faste kunder og kom igjen for andre eller tredje gang.   

Arrangementer på oppdrag for eksterne bidrar til å styrke museets egeninntjening, og samtidig nå nye målgrupper. Mange gjester som deltar på disse utleiearrangementene deltar også på en omvisning, et opplegg, en pedagogisk aktivitet eller besøker museet på egen hånd. Ofte kommer deltakerne igjen på besøk som alminnelige museumsgjester med familie og venner. Slik bidrar også arrangementsvirksomheten på formidlingssiden med engasjement og inspirasjon. Brutto inntekter fra arrangementer i 2019 var 1.462.068. (Gjelder utleiearrangement).

Sum arrangementstinntekter for hele museet er høyere, kr. 2.954.572. Dette skyldes i hovedsak ISHPSSB konferansen. 

 

Bemanning

I 2019 hadde museet 93 ansatte som utførte 68,1 årsverk. I løpet av året er det tilsatt 10 medarbeidere i to faste og åtte midlertidige stillinger. Fem medarbeidere har sluttet ved museet. En medarbeider er innvilget ulønnet permisjon i tre år, mens fire har sagt opp sine stillinger ved museet. Museet hadde ved utgangen av året 78 fast ansatte.

53,7 prosent av de ansatte var kvinner og 46,3 prosent av de ansatte var menn.

2019

Kommunikasjon og marked

Arbeidet med samfunnskontakt, PR og markedskommunikasjon skal bidra til at Teknisk museum strekker seg mot visjonen om å bli det mest engasjerende, kunnskapsgivende og morsomste museet i Norge.

Målet er å ivareta og videreutvikle den viktigste verdidriveren, museets omdømme, ønske enda flere besøkende velkommen og finne nye spennende samarbeidspartnere. Dette skjer primært gjennom å gjøre museet, utstillingene og aktivitetene kjent i befolkningen generelt og overfor spesifikke målgrupper.

Kommunikasjonen skjer hovedsakelig på fem arenaer; eget nettsted, sosiale medier, betalt markedskommunikasjon, redaksjonell omtale i mediene og mot publikum på museet. Kommunikasjons- og markedsfunksjonen strekker seg hele tiden etter å oppnå god synergi mellom de ulike kommunikasjonsflatene og en kostnadseffektiv mediemiks.

 • tekniskmuseum.no

  Tekniskmuseum.no er museets ledende kommunikasjonskanal og gjennom denne informeres det om museets virksomhet knyttet til formidling, forskning og forvaltning. I 2019 ble det registrert 474.173 nettbesøk, en nedgang fra 2018 på 14,8%. Sammenlignet med nedgangen fra 2017 til 2018, som var på 19,6%, ser vi at den negative tendensen er utflatende.

  Sommeren 2019 fikk nettsidene en ny oppbygning. Museet ønsket en enklere navigering og mer visuelt innhold tilpasset mobile enheter. Samtidig ble det gjort en gjennomgang av i innholdet. Ettersom den nye strukturen er tatt i bruk utover året og inn i 2020, vil vi nå vurdere hvordan det fungerer for publikum og for interne og eksterne ressurser. Tilbakemeldinger tas imot med takk på e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

 • Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner, intervjues av NRK under åpningen av TeknoLab skaperverksted.

  Museet i media

  I løpet av året ble museet omtalt i riks- og lokale medier, med henholdsvis 159 ganger i digitale medier og 209 ganger i trykte medier.

  Utstillingen Månelandingen 50 år åpnet 11. april og fikk verdifull omtale i NRK og TV2 nyhetskanalen som sendte direkte gjennom hele arrangementet. Utover året har flere medieartikler tatt utgangspunkt i utstillingen, spesielt i forbindelse med 50-års jubileet i juli og Romdagen. Blind spot, som åpnet 25. mai, og fikk særlig interessant omtale i fagblad. Museets mumie, som er en sentral gjenstand i den kommende medisinutstillingen, ble en fyldig sak til del i A-magasinet. I tillegg er mange oppslag om gjenstander og aktivitetsprogram blant det som er omtalt. Museet har også medvirket til flere innslag i TV og radio.

 • Mobiltelefon som viser Teknisk museums på sosiale medier.

  Sosiale medier

  Museet satser på omfattende formidling av aktuelle arrangementer og utstillinger i sosiale medier. Hovedvekten ligger på Facebook. Ved slutten av året var museet likt av 36.759. Sammenlignet med 2018 er dette en økning på rundt 1800. Museet er også aktivt på Twitter og Instagram med henholdsvis 3.250 og 3.596 følgere. Sammenlignet med 2018 var tallene henholdsvis 3.253 på Twitter og 3.598 på Instagram.

  Teknisk museum nevnes 1.530 ganger av andre på sosiale medier.

 • Museets viktigste kanal for kommunikasjon med de som planlegger et besøk. www.tekniskmuseum.no

  Markedskommunikasjon

  Museet markedsfører seg gjennom annonser og reklamemateriell for utstillinger og arrangementer på nett og mobil, i aviser, tidsskrifter og gjennom nyhetsbrev. Museet markedsføres blant annet gjennom den faste annonsen Museene i Oslo, som kommer hver uke i papir- og nettutgavene til Aftenposten. Museet er partnere i Visit Oslo og deltar i deres publikasjoner: OsloPass, OsloKartet, What’s On og OsloGuiden. OsloGuiden blir utgitt på seks språk i ett opplag på om lag 900.000.

  Det ble gjennomført markedskampanjer på utstillingen Månelandingen 50 år, BLIND SPOT, Medisinske Rom i tillegg til kampanjer for museets store aktivitets- og ferieprogram, Kjemifestivalen, LEGO-festivalen og andre arrangementer.

Kommunikasjon og marked

Arbeidsmiljø og HMS

Museets arbeidsmiljøutvalg har hatt fem møter i 2019. Sykefraværet i 2019 var på 5,4 prosent. Museet har et stort fokus på å redusere sykefraværet. Museet forsøker å tilrettelegge bedre slik at langvarig sykefravær går ned.

Bygg og sikkerhet

Museets bygningsmasse består av museumsbygget på Kjelsås, et magasinbygg i Gjerdrum kommune og et magasin i Fet kommune, på til sammen 29 792 kvadratmeter, samt de fredede bygningene til Bergen Radio, Rundemanen i Bergen. Museet eier alle bygningene.

Bygget på Kjelsås er klassifisert som særskilt brannobjekt, som stiller strenge krav til brannorganisasjon, bruk av lokalene og internkontroll. Museumsbygningen er direkte koblet med brann- og tyverialarm til Oslo brann- og redningsetat og vaktselskapet Nokas AS. Fjernmagasinene på Gjerdrum og i Fet er direkte koblet med brann- og tyverialarm til Nedre Romerike brann- og redningsvesen og vaktselskapet Nokas AS.

Museet har i 2019 skiftet ut deler av den forblendede teglfasaden ved museumsbygget på Kjelsås. Arbeidet fortsetter i 2020.

Deler av taket på magasinbygget på Gjerdrum er rehabilitert i 2019.

Museet har i 2019 innledet arbeide med å etablere innvendig kameraovervåkning i utstillingsarealene i museumsbygget på Kjelsås. Arbeidet fullføres i 2020.

Museet har i 2019 innledet arbeidet med å få etablert vann- og sanitæranlegg ved Bergen Radio på Rundemanen i Bergen. Arbeidet skal fullføres i 2020.

Følg oss