Ansatte ved Teknisk museum

Alle portrettfoto: Håkon Bergseth / Norsk Teknisk Museum

Ledergruppen

Frode Meinich

Museumsdirektør

Anne Marit Karlsen

Administrasjonssjef

Ansvarsområder: HR, økonomi, forsikring, IT, telefoni, renhold.

ikon epost papirfly 50   E-post

ikon telefon 50   930 66 709

 

Frode Weium

Avdelingsleder: Ustilling og samling

Ansvarsområder: Utstillinger, samling, forskning. Fag: Musikkteknologi, transportmidler, mediehistorie.

ikon epost papirfly 50   E-post

ikon telefon 50   934 54 489

 

Håvard Heggelund

Avdelingsleder: Formidling

Ansvarsområder: Undervisning, aktiviteter, program, vitensenter.

ikon epost papirfly 50   E-post

ikon telefon 50   922 93 674

 

Laila Andersen

Avdelingsleder: Kommunikasjon og marked

ikon epost papirfly 50   E-post

ikon telefon 50   900 38 772

 

Utstillings- og samlingsavdelingen

Anne Solberg

Museumsbibliotekar

Ansvarsområder: Bibliotekstjenester, privatarkiver.

ikon epost papirfly 50   E-post

ikon telefon 50   22 79 60 00

 

Arne B. Langleite

Fotoarkivar

Ansvarsområder: DEXTRA foto, fotoarkivtjenester, fotomagasinene, fotohistorie.

ikon epost papirfly 50 E-post

ikon telefon 50 906 47 477

 

Arve Nordsveen

Samlingsmedarbeider

Ansvarsområder: Bibliotekstjenester, privatarkiver

ikon epost papirfly 50   E-post

ikon telefon 50   940 90 016

 

Dag Andreassen

Konservator

Ansvarsområder: Energi/olje/gass, IKT-utstilling, fly/romfart, Akerselva-industri.

ikon epost papirfly 50   E-post

ikon telefon 50   414 20 832

 

Endre Fodstad

Gjenstandskonservator

Ansvarsområder: Magasiner, gjenstander i utstilling, konservering av metall og tekstil.

ikon epost papirfly 50 E-post

ikon telefon 50 938 58 485

 

Even Attramadal

Fotoarkivar

Ansvarsområder: DEXTRA foto, fotoarkivtjenester, fotomagasinene, fotohistorie.

ikon epost papirfly 50 E-post

ikon telefon 50 926 61 323

 

Frode Myhr

I permisjon.

Geir Christiansen

Utstillingstekniker

Ansvarsområder: Rekvisittmaker, utstillingsbygging, plexi, utstillingsvedlikehold, maleverksted.

ikon epost papirfly 50   E-post

ikon telefon 50   922 04 856

 

Hallgeir Skogstad

Utstillingstekniker

Ansvarsområder: Utstillingsbygging, utstillingsvedlikehold.

ikon epost papirfly 50 E-post

ikon telefon 50 22 79 60 22

 

Hanne Skagmo

Gjenstandskonservator

Ansvarsområder: Magasiner, gjenstander i utstillingene, konservering av tre og trematerialer.

ikon epost papirfly 50   E-post

ikon telefon 50   940 92 349

 

Henning Sandsdalen

Utstillingskoordinator
Leder for utstillingsgruppen

Ansvarsområder: Utstillingsproduksjon, koordinering av utstillingsprosjekter og utstillingsvedlikehold.

ikon epost papirfly 50   E-post

ikon telefon 50   932 97 190

 

Henrik Treimo

Førstekonservator

Ansvarsområder: Vitenskapshistorie, IKT-utstilling, LAB, Tingenes metode / Museenes kunnskapstopografi, museologi.

ikon epost papirfly 50   E-post

ikon telefon 50   907 38 735

 

Hilde B. Skogstad

Gjenstandskonservator

Ansvarsområder: Magasiner, gjenstander i utstillingene, konservering av metall, medisinsamlinger og preparater.

ikon epost papirfly 50   E-post

ikon telefon 50    484 21 087

 

Håkon Bergseth

Fotograf

Ansvarsområder: Fotografi, fotoarkiv, interne bilder, fotodokumentasjon av norsk industri og teknologi.

ikon epost papirfly 50   E-post

ikon telefon 50   959 77 117

 

Igor Di Tota

Utstillingstekniker

Ansvarsområder: Utstillingsbygging, laserskjæring, sveising, utstillingsvedlikehold, mekanisk verksted.

ikon epost papirfly 50   E-post

ikon telefon 50   450 53 167

Ingebjørg Eidhammer

Konservator

Ansvarsområder: Mekanisk industri, bryggerihistorie, privatarkiver, industrihistorisk nettverk.

ikon epost papirfly 50   E-post

ikon telefon 50   924 36 349

 

Ketil Gjølme Andersen

Førstekonservator

Ansvarsområder: Energi/vannkraft, 2. verdenskrig, elektrokjemisk industri, museumshistorie.

ikon epost papirfly 50   E-post

ikon telefon 50   991 04 668

 

Marianne Sjølie

Gjenstandskonservator

Ansvarsområder: Magasiner, gjenstander i utstillingene, konservering av plast og kunststoffer.

ikon epost papirfly 50 E-post

ikon telefon 50 984 72 337

 

Nina Bratland

Konservator

Ansvarsområder: Telehistorie, samtidsdokumentasjon, fotohistorie, IKT, klima.

ikon epost papirfly 50   E-post

ikon telefon 50   996 43 481

 

Phil Loring

Konservator
Nasjonalt medisinsk museum

Ansvarsområder: Medisin- og helsehistorie, vitenskapshistorie.

ikon epost papirfly 50 E-post

ikon telefon 50 991 13 366

 

Sebastian Hungerer

Utstillingstekniker

Ansvarsområder: Produksjonstegninger, utstillingsbygging, laserskjæring, utstillingsvedlikehold, snekkerverksted.

ikon epost papirfly 50   E-post

ikon telefon 50  456 71 157

 

Sverre Høst

Utstillingstekniker

Ansvarsområder: Elektronikk/AV, programmering, utstillingsbygging, utstillingsvedlikehold, elektronikkverksted.

ikon epost papirfly 50   E-post

ikon telefon 50    936 99 600

 

Thale Sørlie

Fotoarkivar
Leder for samlingsgruppen

Ansvarsområder: DEXTRA foto, fotoarkivtjenester, fotomagasinene, fotohistorie, prosjekt Norsk fotohistorie.

ikon epost papirfly 50   E-post

ikon telefon 50    958 71 929

 

Tone Rasch

Konservator
Leder for konservatorgruppen

Ansvarsområder: Tekstilhistorie, plast, kvinnehistorie, fotohistorie.

ikon epost papirfly 50   E-post

ikon telefon 50   416 94 376

 

Formidlingsavdelingen

Haavard Heggelund

Avdelingsleder: Formidling

Ansvarsområder: Undervisning, aktiviteter, program, vitensenter.

ikon epost papirfly 50   E-post

ikon telefon 50   922 93 674

 

André Granum

Museumspedagog

Ansvarsområder: Industrihistorie, vitenskapshistorie, elektrisitet.

ikon epost papirfly 50   E-post

ikon telefon 50   404 77 362

 

Anne Gørill

ikon epost papirfly 50   E-post

ikon telefon 50   466 98 689

Caspar Barth

Museumspedagog

Ansvarsområder: Bookingansvarlig, medisin, astronomi, luftfart, teknikk.

ikon epost papirfly 50   E-post

ikon telefon 50   22 79 60 00

 

Catharina Hoff

Prosjektmedarbeider, Talentsenteret

ikon epost papirfly 50 E-post

ikon telefon 50

 

Elise Øyberg Nilsen

Veileder

Ansvarsområder: Vakt, helge- og ferieaktiviteter inkl. vitenshow. Programmedarbeider.

ikon epost papirfly 50   E-post

ikon telefon 50   22 79 60 00

 

Espen Harbitz

Veileder

Ansvarsområder: Vakt, helge- og ferieaktiviteter inkl. vitenshow.

ikon epost papirfly 50   E-post

ikon telefon 50   22 79 60 00

 

Gro Ellefsen

Arrangementsansvarlig

Ansvarsområder: Koordinering av høst- og vårprogram, lede programredaksjon og utvikle programprofilen.

ikon epost papirfly 50   E-post

ikon telefon 50   414 87 752

 

Hilde Frantzen

Veileder

Ansvarsområder: Formidler, vakt, programmedarbeider. Helg/ferie og skole. Vekt på skaperverksted, miljø og bærekraft, tekstil og design, daglig drift og vedlikehold.

ikon epost papirfly 50   E-post

ikon telefon 50   22 79 60 00

 

Håvard Tangen

Veileder

Ansvarsområder: Formidler/vakt/programmedarbeider/vaktleder. Helg/ferie og skole. Industrihistorie, flyhistorie, miljø og bærekraft, daglig drift og vedlikehold.

ikon epost papirfly 50   E-post

ikon telefon 50   934 24 325

 

Ine Vik

Veileder

Ansvarsområder: Vakt, helge- og ferieaktiviteter, programmedarbeider.

ikon epost papirfly 50   E-post

ikon telefon 50   22 79 60 00

 

Jan Alfred Andersson

Vitensenteransvarlig, gruppeleder Vitensenter

Ansvarsområder: Gruppeleder, kontakt med myndigheter, nasjonale og internasjonale vitensentre, overordnet ansvar for vitensenterutstillingene, eksterne henvendelser.

ikon epost papirfly 50   E-post

ikon telefon 50   418 59 292

 

Joachim Solum

Museumspedagog
Gruppeleder Skole og barnehage

Ansvarsområder: Vitenshow, aktiviteter, program, vitensenter, Den Kulturelle Skolesekken (DKS)

ikon epost papirfly 50   E-post

ikon telefon 50   922 63 374

 

Johanne Villadsen

Veileder

Ansvarsområder: Vakt, helge- og ferieaktiviteter inkl. vitenshow. Programmedarbeider.

ikon epost papirfly 50   E-post

ikon telefon 50   22 79 60 00

 

Jon Haavie

Vitensentermedarbeider

Ansvarsområder: Prosjektleder av Skaperskolen, kontakt med skapermiljøene, interne og eksterne skaperfestivaler, testing av nye læringsverktøy, utvikling og gjennomføring av undervisningsopplegg i skaperverkstedene.

ikon epost papirfly 50   E-post

ikon telefon 50   22 79 60 00

 

Kjersti Lind

Museumspedagog

Ansvarsområder: Møte med minner, grupper med spesielle behov, medisinhistorie, skaperverksted, barnehage.

ikon epost papirfly 50   E-post

ikon telefon 50   22 79 60 00

 

Safina de Klerk

Prosjektleder for Talentsenteret

Ansvarsområder: Kontakt med skoleeiere, elever og foresatte i Talentprogrammet, organisering av camper, undervisning og lærerkurs.

ikon epost papirfly 50   E-post

ikon telefon 50   407 29 217

 

Shahzia Vira

Museumspedagog

Ansvarsområder: Barnehage, småtrinnet, kurs for barnehageansatte og lærere på småtrinnet.

ikon epost papirfly 50   E-post

ikon telefon 50   22 79 60 00

 

Siri Hanna Svarthumle

Veileder

Formidler/vakt/programmedarbeider/vaktleder. Helg/ferie og skole. Vekt på skaperverksted, miljø og bærekraft, tekstil og design, daglig drift og vedlikehold.

ikon epost papirfly 50   E-post

ikon telefon 50   22 79 60 00

 

Thanushiga Rajah

Aktivitetsansvarlig, gruppeleder helg/ferie

Ansvarsområder: Program og formidling rettet mot barnefamilier, som knytter seg til miljø og bærekraft. Museets samfunnsrolle og skaperverksted.

ikon epost papirfly 50   E-post

ikon telefon 50   942 54 816

 

Torhild Skåtun

Museumspedagog

Ansvarsområder: Publikumsinvolvering, museologi, museenes samfunnsrolle.

ikon epost papirfly 50   E-post

ikon telefon 50   951 71 220

 

Øystein Salomonsen

Prosjektmedarbeider

Ansvarsområder: Undervisning på talentsentercamper, annen undervisning, organisering og vedlikehold av Teknoteket skaperverksted.

ikon epost papirfly 50   E-post

ikon telefon 50   22 79 60 00

 

Kommunikasjons- og markedsavdelingen

Laila Andersen

Avdelingsleder: Kommunikasjon og marked

Ansvarsområder: Kommunikasjon, markedsføring, utleie, butikk, resepsjon.

ikon epost papirfly 50   E-post

ikon telefon 50   900 38 772

 

Anne Rief

Arrangementskonsulent og museumspedagog

Ansvarsområder: Utleie av lokaler for møter og konferanser.

ikon epost papirfly 50   E-post

ikon telefon 50   950 72 446

 

Andreas Hammer

Arrangementskonsulent og museumspedagog

Ansvarsområder: Infoskjermer, bistår ved utleiearrangement

ikon epost papirfly 50   E-post

ikon telefon 50   986 84 975

 

Ask Selnes

Resepsjons- og butikkmedarbeider

ikon epost papirfly 50   E-post

ikon telefon 50   404 77 362

 

Camilla Marie Klevstrand

Kommunikasjonsrådgiver

Ansvarsrområder: Overordnet ansvar for museets nettsider.

ikon epost papirfly 50   E-post

ikon telefon 50   975 08 738

 

Elisabeth Holm Hartvedt

Markeds- og sponsoransvarlig

Ansvarsområder: Markeds- og sponsorvirksomhet

ikon epost papirfly 50   E-post

ikon telefon 50   479 00 035

 

Henrik Mortensen

Butikk- og resepsjonsmedarbeider

ikon epost papirfly 50   E-post

ikon telefon 50   462 95 726

 

Kathrine Daniloff

Kommunikasjonssjef og presseansvarlig

Ansvarsområder: Presse, redaksjonelt innhold på websider og i sosiale medier.

ikon epost papirfly 50   E-post

ikon telefon 50   900 57 192

 

Lena Stenhaugen

Resepsjons- og butikkmedarbeider

Ansvarsområder: Kasser og inngangssluser, fakturering for butikk og resepsjon.

ikon epost papirfly 50   E-post

ikon telefon 50   22 79 60 00

 

Line Myrvold Andersen

Resepsjons- og butikkmedarbeider

ikon epost papirfly 50   E-post

ikon telefon 50   22 79 00 00

 

Marit Amundsen

Resepsjons- og butikkmedarbeider

ikon epost papirfly 50   E-post

ikon telefon 50   22 79 00 00

 

Mona Jacobsen

Resepsjons- og butikkmedarbeider

Ansvarsområder: Turnusplanlegging, rutineperm, service i butikk, opplæring av butikk- og resepsjonsmedarbeidere, bistår ved utleiearrangement.

ikon epost papirfly 50   E-post

ikon telefon 50   450 55 560

 

Sabine Schranz

Resepsjons- og butikkmedarbeider

Ansvarsområder: Vareinnkjøp og lager for museumsbutikken.

ikon epost papirfly 50   E-post

ikon telefon 50   472 71 182

 

Thomas Fjærtoft

Arrangementskonsulent og videoproduksjon

Ansvarsområder: Produksjon av video, drift av museets youtubekanal, teknisk ansvarlig ved utleiearrangement.

ikon epost papirfly 50   E-post

ikon telefon 50   926 35 697

 

Administrasjons- og serviceavdelingen

Anne Marit Karlsen

Administrasjonssjef

Ansvarsområder: HR, økonomi, forsikring, IT, telefoni, renhold.

ikon epost papirfly 50   E-post

ikon telefon 50   930 66 709

 

Britt Helen Bjørnback

Administrasjonskonsulent

Ansvarsområder: Arkiv og post, innkjøp, administrative systemer.

ikon epost papirfly 50   E-post

ikon telefon 50   915 30 907

 

Hilde Eggen

Regnskapsmedarbeider

Ansvarsområder: Regnskap, faktura.

ikon epost papirfly 50   E-post

ikon telefon 50   929 93 005

 

Leiv Kjetil Skorgen

Vaktmester

Ansvarsområder: Drift og vedlikehold av eiendommene.

ikon epost papirfly 50   E-post

ikon telefon 50   975 41 414

 

Marit Øyberg

Økonomi- og personalkonsulent

Ansvarsområder: Lønn, regnskap, personal.

ikon epost papirfly 50   E-post

ikon telefon 50   951 03 126

 

Per Hagejordet

Vaktmester

Ansvarsområder: Drift og vedlikehold av eiendommene.

ikon epost papirfly 50   E-post

ikon telefon 50   917 45 113

 

Thomas Ruud

Drifts- og sikkerhetssjef

Ansvarsområder: HMS, sikkerhet, vakthold, alarm, brannvern, drift og vedlikehold av bygg og tekniske anlegg.

ikon epost papirfly 50   E-post

ikon telefon 50   995 87 863

 

Styret

Ingvild Myhre

Styreleder

Ingunn Rotihaug

Styremedlem

Kristin Vinje

Styremedlem

Jonny Edvardsen

Styremedlem

Rasmus A. Brodtkorb

Styremedlem

Morten Lie

Varamedlem 1

Runa Haug Khoury

Varamedlem 2

Ragnar Skjærstad

Valgt av foreningen NTMs venner

Trond Markussen

Valgt av foreningen NTMs venner

Anne Brit Thoresen

Valgt av NTMs venner, 1. varamedlem

Nils Marstein

Valgt av NTMs venner, 2. varamedlem

Shahzia Vira

Valgt av og blant de ansatte

Arne B. Langleite

Valgt av og blant de ansatte

Thomas Buikema Fjærtoft

Valgt av og blant de ansatte, 1. varamedlem

Ellen Lange

Valgt av og blant de ansatte, 2. varamedlem


Kontakt oss

Norsk Teknisk Museum
Kjelsåsveien 143
0491 Oslo

Tlf: 22 79 60 00
Org. nr.: 979676832

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Eller fyll ut kontaktskjema

Skole og barnehage:
Epost (kontaktskjema)
Tlf: 22 79 60 60
Telefontid: Tir–fre kl. 13.15–15

Utleie av lokaler:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Tlf: 22 79 60 00

 

Servicesenter

Nyhetsbrev

Ja, takk!

Vennligst aktiver JavaScript for å kunne sende dette skjemaet

PS: Vi anbefaler også Visit Oslos nyhetsbrev (ekstern lenke).