30.1: Boklansering Tingenes metode

Hvordan kan museene bli mer demokratiske og involvere nye stemmer og forståelser og samtidig utføre sine kjerneoppgaver? 
Teknisk museum
30. januar kl. 14-1630
Gjerdrumskjelett profil bredde900

PROGRAM

- Introduksjon til Tingenes metode.
- Korte presentasjoner av delprosjektene, ved prosjektlederne.
- Publikum deltar i samtale med prosjektlederne (TING) om to selvvalgte prosjekter: Trapped/Kongoblikk, Ting taler/Skjeletter i skapet, Store ting/Olsens kikkert.
- Oppsummerende panel med prosjektlederne i plenum ledet av Camilla Ruud, seniorrådgiver i Museumsforbundet. 
- Arrangementet avsluttes med en finissage* i Skjeletter i skapet, med enkel servering og et ting.

På grunn av servering ber vi om at du melder deg på her. 

TINGENES METODE har vært et samarbeidsprosjekt mellom Kulturhistorisk Museum, Oslo Museum og Norsk Teknisk Museum. Det har bestått av seks delprosjekter som har foregått fra 2015 - 2017. Målet har vært å utvikle metoder for å finne og involvere relevante samfunnsaktører i museenes arbeid. 

I forbindelse med lanseringen av katalogen inviteres det til diskusjoner omkring prosjektet og metodene. Presentasjoner ved de seks prosjektlederne og plenumsdebatt, ledet av Camilla Ruud, seniorrådgiver i Norges museumsforbund. 

TINGENES METODE har bestått av delprosjeketer om Atlanterhavsvollen, jaktfeller fra ulike kulturer, historiske gjenstander fra Kongo, stjernekikkerten fra verdens første folkeobservatorium, menneskelige levninger på museer, og gjenstander en gruppe fra språkkafeen på Stovner valgte ut fra utstillingen OsLove.

Delprosjektene har ført til nye formidlingsprosjekter. Resultatene presenteres og diskuteres i katalogen Tingenes metode. Museene som tingsteder.

Prosjektet har vært finansiert av Kulturrådets samfunnsrolleprogram.

*FINISSAGE FOR SKJELETTER I SKAPET

SKJELETTER I SKAPET er et av prosjektene i Tingenes metode.
Nasjonalt Medisinsk Museum ved Norsk Teknisk Museum har en stor og broket samling menneskelige levninger. Skjeletter i skapet har ønsket å åpne for en bred diskusjon med relevante aktører og instanser om hvordan dette materialet best kan håndteres; dvs forvaltes, forskes på og formidles. Hvilke nye spørsmål, perspektiver og forståelser kan samlingen føre oss til?

Siden oktober 2017 har utstillingen Skjeletter i skapet vært vist ved museet. Her har vi ønsket å vi å vise fram foreløpige funn og innsikter i prosjektet, og å generere nye, ved å inn en viktig og så langt manglende instans i diskusjonen: de besøkende.

Denne dagen blir det for siste gang mulighet til å delta i et TING rundt bordet med menneskelige levninger i utstillingen.

Lett servering. Det blir også mulig å få med seg et eksemplar av katalogen.

VELKOMMEN!

MER OM TINGENES METODE. MUSEENE SOM TINGSTEDER

Hvordan kan museene kombinere ønsket om å være åpne og inkluderende dialogarenaer med sine kjerneaktiviteter forvaltning, forskning og formidling?

Dette er spørsmålet som forskningsprosjektet Tingenes metode ønsker å bidra til å besvare med denne publikasjonen.

Som tittelen antyder, er den sentrale ideen at tingene, museumsgjenstandene, spiller en nøkkelrolle. Museene er gjenstandenes templer. Her samles de, bevares og formidles i møter med publikum.
Gjenstandene er på mange vis det som gjøre museum unike som forvaltere av den materielle kulturaven.

Her ligger det samtidig et maktaspekt som dette prosjektet har ønsket å utfordre. Hegemoniet museene har hatt, om hvilken del av den materielle kulturarven som skal innsamles og hvilke historier som skal fortelles, utfordres metodisk ved å tilrettelegge for praksiser der museene tenkes på som tingsteder: Fora der ulike stemmer deltar med forskjellige meninger og kunnskaper om ting, og der resultater oppnås gjennom samarbeid og dialog.

Med denne metoden blir gjenstandene reaktivert som ting som samler fagfelt, eksterne deltakere og andre ting omkring seg. Tingene blir utgangspunktet for samarbeid på tvers av institusjonene, for inkludering av nye stemmer og for nye og unike formidlingsformer.

     
 

Teknisk museums åpningstider

Åpningstider i skoleåret:

Tir–fre: 9–16 | Lør–Søn: 11–18 | Man: Stengt

Museet er stengt på disse dagene:
Julaften, 1. juledag, nyttårsaften, 1. nyttårsdag og 17. mai.

Sommeråpent 22. juni–18. august: 11–18.

Les mer om åpningstider.

Billetter:
Barn 4-17 år: kr 100 | Voksne: kr 150 | 2v+4b: kr 450 | Les mer om billettpriser

Finn oss
 | Kontaktinfo | Mer praktisk info
Begrenset antall parkeringsplasser.


britiskeflagget 30Information in English
 
     

Kopirett © 2012 Norsk Teknisk Museum. Alle rettigheter reservert.
Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo | Telefon: 22 79 60 00 |e-post
Design | Utvikling: akzidenz as  -  Bygget med HTML5 og CSS3