28.09: Researchers’ Night – Making Sense Together  

folk tekniskmuseum 4900Fra utstillingen FOLK. Foto: Åsa Mikkelsen

Dette arrangementet er avsluttet, men du kan høre samtalen med Adam Rutherford her:Fredag 28. september 2018: Med utgangspunkt i Teknisk museums nye utstilling, FOLK – fra rasetyper til DNA-sekvenser, arrangeres Researchers’ Night (18 års aldersgrense), i samarbeid med Forskningsdagene.

Making Sense Together
Dette arrangementet føyer seg inn i en lang rekke forskningsbaserte satsinger, i regi av Teknisk museum/Medisinsk museum. Museet ønsker å legge til rette for diskusjon og kunnskapsutvikling innen temaer som moderne genetikk, psykisk helse og psykiatrihistorie og forskning på, og forvaltning av, menneskelige levninger.

– Publikums egne betraktninger er interessante for det forskningsarbeidet museet driver. Vi inviterer derfor til workshoper og dialogiske samtalebord («Ting») flere steder i utstillingene, der fagpersoner og publikum møtes til refleksjon og erfaringsutveksling rundt aktuelle problemstillinger, forteller prosjektleder for arrangementet, Gro Ellefsen.

Samtale med Adam Rutherford
En samtale med den kjente genetikeren og programlederen i BBC, Adam Rutherford står på kveldens mangfoldige program. Han er forfatteren av boken A Brief History of Everyone who Ever Lived, der han kaster lys på moderne genetikk og hva genene forteller om vår historie som mennesker. Han slår blant annet fast at det for genetikere ikke gir mening å snakke om ulike menneskelige «raser».

Samtalen foregår på engelsk mellom Rutherford og kurator for utstillingen FOLK og vitenskapshistoriker ved Teknisk museum, Ageliki Lefkaditou. Samtalen vil blant annet dreie seg om hvordan vi kan forstå det komplekse bildet av menneskelig biologisk variasjon med utgangspunkt genetisk forskning.

Genetikkmiljøer har gjennom store prosjekter sekvensert utallige mengder menneskelig DNA, også gammelt DNA, hentet fra museenes magasiner, gjerne kalt aDNA. Tolkningen av disse dataene endrer forståelsen av menneskets historie. Likevel er det mange hull, som vi kanskje ikke vil kunne fylle. Hvordan bidrar genforskningen til kunnskap om menneskelig fortid?

Se mer om Adam Rutherford:

https://www.forlagsliv.no/dokumentaravdelingen/2018/03/08/en-kort-historie-om-alle-som-noen-gang-har-levd/
https://www.theguardian.com/books/2016/sep/17/a-brief-history-of-everyone-who-ever-lived-by-adam-rutherford-review


• HELE PROGRAMMET •

18.00-21.00 Workshop: #makingsensetogether
Et prosjekt i skjæringspunktet mellom kunst, forskning og formidling, ved filmskaper Ellen Ugelstad.

Prosjektet har som mål å utforske grensene mellom kreativitet, sjel og psyke. På nettsiden www.makingsensetogether.no finnes spesifikke oppgaver hvor du blir invitert til å sende inn et bidrag. Gjennom å omsette egne erfaringer enten det er en tekst, tegning eller et instagram-bilde kommuniserer publikum med hverandre og med prosjektets intensjoner.

Prosjektet er forankret i filmen med samme navn. I likhet med de fleste andre filmene Ellen Ugelstad har laget reflekterer den rundt psykisk helse, makt og avmakt, normalitet og avvik.

18.30-21.30 Workshop: Kategorisering av personlighet.
Innledes av psykolog Christian Schlüter. Innledningen gis på norsk.

Å putte andre i en kategori er noe vi gjør automatisk. Det er ikke nødvendigvis noe negativt, da det er viktig å finne ut hva slags person vi har foran oss. Samtidig gir det grunnlag for fordommer. I psykisk helsevern skjer noe tilsvarende. Ved hjelp av tester og intervjuer forsøker vi å finne ut om pasienten lider av uhensiktsmessige personlighetstrekk. Personlighetsdiagnostikk er imidlertid ingen enkel affære, for hvilke områder eller skal vi velge ut, hvor går grensen mellom en frisk og en usunn personlighet – og representerer kategoriene egentlig «natur»?

Psykologspesialist Christian Schlüter innleder Legoworkshopen der oppgaven er å bygge en personlighet. Man kan bygge din egen eller andres – alene eller sammen med andre. Schlüter vil være tilgjengelig for konsultasjon og inspirasjon.

Foto: Håkon Bergseth, Norsk Teknisk Museum Innledningen gis på norsk. Å putte andre i en kategori er noe vi gjør automatisk. Det er ikke nødvendigvis noe negativt, da det er viktig å finne ut hva slags person vi har foran oss. Samtidig sår det grunnen for fordommer og forhåndsdømming. I psykisk helsevern skjer noe tilsvarende. Ved hjelp av tester og intervjuer forsøker vi å finne ut om pasienten lider av uhensiktsmessige personlighetstrekk. Personlighetsdiagnostikk er imidlertid ingen enkel affære, for hvilke områder eller skal vi velge ut, hvor går grensen mellom en frisk og en usunn personlighet og representerer kategoriene egentlig «natur»? Psykologspesialist Christian Schlüter innleder Legoworkshopen der oppgaven er å bygge en personlighet. Man kan bygge din egen eller andres – alene eller sammen med andre. Schlüter vil være tilgjengelig for konsultasjon og inspirasjon. Foto: Norsk Teknisk Museum / Håkon BergsethPsykologspesialist Christian Schlüter innleder Legoworkshopen der oppgaven er å bygge en personlighet. Man kan bygge din egen eller andres – alene eller sammen med andre. Schlüter vil være tilgjengelig for konsultasjon og inspirasjon. Foto: Norsk Teknisk Museum / Håkon Bergseth

19.00-19.30 Performance essay: skin + bones//with-nessingwhiteness
By artist and PhD-candidateStaceySacks. The performance will be in English.

Via multiple materialities including character, mask, animation and clown Stacey Sacks’ improvising artistic research project in the performing arts explores haunting intersections of history, performing 18and animating questions of whiteness, privilege and colonial knowledge. As an attempt (and possible failure) to transform historical experiences and the current geo-political context into aesthetic and critical expressions, it is a creative experimentation with theory and performance, complicating notions of representation and mimicry whilst digging through remnants of collective memory and personal shame. For the exhibition FOLK, Sacks offers encounters with the characters Stanley G and Granny in the hope of entering difficult conversations. 

skin + bones//with-nessing whiteness, performance by Stacey Sacks. Foto: Jonas JörnebergSkin + bones//with-nessing whiteness, performance by Stacey Sacks. Foto: Jonas Jörneberg

20.00-20.45 Conversation: DNA-gap: What's missing in the history of everyone who has ever lived?
Writer, geneticist and broadcaster Adam Rutherford in conversation with curator and Historian of Science Ageliki Lefkaditou. The conversation will be in English.

We now have discovered thousands of ancient bones and have sequenced countless human genomes. The interpretation of data from these resources is changing our understandings of human history. Still there are many gaps to fill, and many gaps that we will simply not be able to fill. What’s itching and what’s missing in the history of everyone who has ever lived? What has genetics research contributed to our knowledge of human past? How are we to grasp the complex picture of human biological variation emerging from this research?

En samtale med den kjente genetikeren og programlederen i BBC, Adam Rutherford står på kveldens mangfoldige program. Han er forfatteren av boken A Brief History of Everyone who Ever Lived, der han kaster lys på moderne genetikk og hva genene forteller om vår historie som mennesker. Han slår blant annet fast at det for genetikere ikke gir mening å snakke om ulike menneskelige «raser». Samtalen foregår på engelsk mellom Rutherford og kurator for utstillingen FOLK og vitenskapshistoriker ved Teknisk museum, Ageliki Lefkaditou. Samtalen vil blant annet dreie seg om hvordan vi kan forstå det komplekse bildet av menneskelig biologisk variasjon med utgangspunkt i genetisk forskning. Foto: Jo Sarsby Personal Management LtdDen kjente genetikeren og programlederen i BBC, Adam Rutherford, er forfatteren av boken A Brief History of Everyone who Ever Lived, der han kaster lys på moderne genetikk og hva genene forteller om vår historie som mennesker. Han slår blant annet fast at det for genetikere ikke gir mening å snakke om ulike menneskelige «raser». I samtalen i kveld vil det blant annet dreie seg om hvordan vi kan forstå det komplekse bildet av menneskelig biologisk variasjon med utgangspunkt i genetisk forskning. Foto: Jo Sarsby Personal Management Ltd

21.00-21.30 TING: Cultural Appropriation Blues.
A conversation on cultural appropriation in music with DJ Alli Meir and DJ DID.

21.00-21.30 TING: Hva kan vi lære av en mumie?
Samtale rundt de menneskelige levningene på museet, ved konservator Ellen Lange. Samtalen vil foregå på norsk.

Mumien «Maren i myra» er stilt ut i den delen av medisinsk museums utstillinger som omhandler kolerautbrudd i Norge på 1850-tallet. Mumien illustrerer eldre smitteteori. Men den pirrer nysgjerrigheten på en rekke vis. Har den for eksempel spor av kolera, og kan det testes? Og vet vi at det er ei jente?  

«Maren» er én av en samling på flere hundre menneskelige levninger. Prosjektet og utstillingen Skjeletter i skapet ønsker å åpne for en bred diskusjon med relevante aktører om hvordan dette materialet best kan håndteres.

På forskernatten samles vi rundt levningene for å utveksle spørsmål, perspektiv og kompetanse.

21.30-22.10 Lecture performance: Are We Not DrawnOnward, WeFeW, drawnOnwarD to NeWerA
By artist Martin White based on the museums' archive from psychiatrist Carl Wilhelm Sem-Jacobsen. The lecture performance will be given in English.

This lecture performance exposes the work and archive of Norwegian psychiatrist Carl Wilhelm Sem-Jacobsen, today in the archive of The Norwegian Museum of Science and Technology. Sem-Jacobsen's experimental psychosurgery was performed at Gaustad Hospital, Oslo, between 1956 and 1977 and was funded by agencies in North America including the Ford Foundation and various departments of the U.S. Military.

Australian born, Oslo based artist Martin White works at the intersection of documentary and speculation. Whilst he intends to unsettle systems beyond those of the art world, his conceptual motivations pivot on issues relating to social politics and cultural history. He completed his MFA at the Norwegian National Academy of Art in Oslo in 2017. He has upcoming solo shows at Podium and Oslo Kunstforening, both in 2019.

Lecture performance: Are We Not Drawn Onward, We FeW, drawn OnwarD to NeW erA by artist Martin White. Exposes the work and archive of Norwegian psychiatrist Carl Wilhelm Sem-Jacobsen, today in the archive of The Norwegian Museum of Science and Technology.Lecture performance: Are We Not Drawn Onward, We FeW, drawn OnwarD to NeW erA by artist Martin White. Exposes the work and archive of Norwegian psychiatrist Carl Wilhelm Sem-Jacobsen, today in the archive of The Norwegian Museum of Science and Technology.

22.15-23.00 Kuratoromvisning: Rase – en farlig myte?
Ved førsteamanuensis Jon Kyllingstad.

Ideen om menneskeraser har ikke bare bidratt til å legitimere urett og skape menneskelig lidelse, den har også ført vitenskapen på villstrå i arbeidet med å beskrive og forklare biologiske forskjeller mellom mennesker og utforske menneskehetens evolusjonshistorie.  Omvisingen gir et innblikk i viktige aspekt ved den vitenskapelige rasetenkningens historie, peker på hvordan tradisjonelle raseideer er i utakt med vår tids innsikt i human genetisk variasjon, og reiser spørsmålet om hvordan vitenskapelig utdaterte raseideer fremdeles påvirker oss

All night: DJ AlliMeir and DJDID play the Cultural Appropriation Blues. Cultural Appropriation Blues is a dj-set and a conversation with the audience on cultural appropriation in music by DJ Alli Meir and DJDID. Conversation will be in English.

Praktisk info:
Hvor: Teknisk museum, Kjelsåsveien 143, Oslo
Når: Fredag 28. september 2018
Hele museet er åpent hele kvelden, kl. 18-23.
Aldersgrense: 18 år. CC: 150,- (ord.)/ 100,- (stud.), bar, 18 år

Arrangør: Medisinsk museum /Teknisk museum og Museum for universitets- og vitenskapshistorie - UiO
Arrangementet er en del av Forskningsdagene og er støttet av Norges forskningsråd. The event is part of European Researchers’ Night and Forskningsdagene.

The European Researchers Night er et felles europeisk prosjekt som foregår samtidig i rundt 300 byer, vanligvis den siste fredagen i september. Arrangementet gikk første gang av stabelen i 2005 med 15 arrangementer i 15 byer, og har siden vokst. Målet er å sette forskere og allmenheten nærmere i kontakt med hverandre, og vise hva slags påvirkning forskning har på samfunnet og hverdagslivet.

     
 

Teknisk museums åpningstider

Åpent i vinterferien 2019:
Lørdag 16. februar – søndag 24. februar: 11–18
Åpent også mandag 25. februar: 9–16

Åpningstider ellers i skoleåret:
Tir–fre: 9–16 | Lør–Søn: 11–18 | Man: Stengt

Museet er stengt på disse dagene:
Julaften, 1. juledag, nyttårsaften, 1. nyttårsdag og 17. mai.

Sommeråpent
22. juni–18. august: 11–18

Les mer om åpningstider.

Billetter:
Barn 4-17 år: kr 100 | Voksne: kr 150 | 2v+4b: kr 450 | Les mer om billettpriser

Finn oss
 | Kontaktinfo | Mer praktisk info
Begrenset antall parkeringsplasser.


britiskeflagget 30Information in English
 
     

Kopirett © 2012 Norsk Teknisk Museum. Alle rettigheter reservert.
Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo | Telefon: 22 79 60 00 |e-post
Design | Utvikling: akzidenz as  -  Bygget med HTML5 og CSS3