Sommerprogram / Summer activities 21. juni–4. juli

Dato
21.06.2021 11:00 - 04.07.2021 18:00

Beskrivelse

Information in English below

halslinser1 1360

Vitenshow med lekende læring!

Viktig info: Vi følger smittevernsregler for museer. All aktivitet har plassbegrensning. Registrering og påmelding i resepsjonen.


12.00-12.25 Liv og død, introduksjon

Liv og død er tittelen på en splitter ny medisinutstilling, men denne introduksjonen handler mest om alt imellom.  Plass til 10 personer. Passer for alle. Registrering og påmelding i resepsjonen. Oppmøte ved søyle 5 i resepsjonen.

13.00-14.00 Plankevev

Teknikken er anvendelig, men ikke vanskelig. Bli med og lag dine egne tekstiler med planker, spiker og tråd. Passer for alle. Plass til 15 personer. Registrering og påmelding i resepsjonen. Oppmøte ved søyle 3 i resepsjonen.

14.00-14.30 Vitenshow

Lekende læring gjennom flammer, røyk, høye smell og spennende eksperimenter. Kanskje du blir truffet av en røykkanon? Passer for alle. Plass til 50 personer. Registrering og påmelding i resepsjonen. Oppmøte utenfor Auditoriet, ned trappa ved kafeen.

15.00-15.15 Eventyrlige interiører

Gerhard Munthe var en av Norges første industridesignere, og var et allsidig multitalent. Introduksjon i Nasjonalmuseets vandreutstilling. Passer for alle. Plass til 10 personer. Registrering og påmelding i resepsjonen. Oppmøte ved søyle 5 i resepsjonen.

Hele dagen (egenaktivitet):

 • Alle utstillinger i plan 1, 2 og 3 er åpne. 4. etasje er stengt for ombygging.

 • Eventyrlige interiører: Ny utstilling med originalverk av Gerhard Munthe i samarbeid med Nasjonalmuseet. Sitt ned med aktivitetsheftet om Gerhard Munthes arbeider, eller ta det med deg hjem. Du finner det du trenger i utstillingen eller i resepsjonen. 208 i kartet.

 • Liv og død: Ny utstilling med grunnleggende spørsmål som "hva er helse?", "hva er sykdom?" og "hva er god behandling?". Senk skuldrene i Pusterommet, hvor du finner bøker og leseplasser tilknyttet utstillingen. 214 i kartet.

 • Løyper: Vi har anbefalte løyper som gjør at du eller dere kan oppdage flere ting på museet – og kanskje kan dere snakke sammen om det dere ser.
  • «Gulløypa» inneholder noen av museets høydepunkter, bl.a. en berømt bil, et berømt fly og en elektromagnetisk kanon.

  • «Liv og død» omhandler medisin, kropp og helse med b.la. et vannrør, en jernlunge og et naturlig balsamert lik.

Løypene kan hentes ved brua. Begge passer for alle.

 

 

Summer activities 21 JUNE – 4 JULY  
(weeks 25 and 26) 

We follow infection control rules for museums. All activities have limited places available. Register at the reception.

12.00-12.15 Life and Death

Life and Death is the title of our brand-new medical exhibition, and this introduction is mostly about everything in between life and death. 10-minute introduction. Space for 10 people. Suitable for everyone. Meet at pillar 5 at the reception.


13.00-14.00 Weaving

The technique is useful and not difficult. Join us and make your own textiles with planks, nails, and thread. Suitable for everyone. Meet at pillar 3 in the reception.


14.00-14.30 Vitenshow (Science Show)

Playful learning through flames, smoke, loud bangs, and exciting experiments. Maybe you’ll be hit by a smoke cannon! Suitable for everyone. Space for 20 people. Meet outside the Auditorium, down the stairs by the café.


15.00-15.15 Enchanted Interiors

Gerhard Munthe was one of Norway’s first industrial designers, and a versatile creative talent. 10-minute introduction to the National Museum’s touring exhibition. Suitable for everyone. Space for 10 people. Register at the reception. Meet at pillar 5 at the reception. 

Whole day (self-guided activities)

All exhibitions on floors 1, 2, and 3 are open.


Enchanted Interiors:
New exhibition with original works by Gerhard Munthe in partnership with the National Museum. Sit down with the activity booklet about Gerhard Munthe’s work or take it home with you. You will find what you need in the exhibition or in the reception. (208 on the map)


Life and Death:
New exhibition posing fundamental questions like What is health? What is disease? And what is good treatment? Relax a while in the Breathing Room, where you will find books and reading spaces associated with the exhibition Life and Death. (214 on the map)


Trails:
We have some recommended trails that allow you to discover more things at the museum – and maybe to talk together about what you see.

  • "Golden Trail" contains some of the museum’s highlights, including a famous car, a famous plane, and an electromagnetic cannon.

  • "Life and Death" deals with medicine, body, and health, including a water pipe, an iron lung, and a naturally mummified corpse.

The trails can be picked up at the bridge. Both are suitable for everyone.


Kontakt oss

Norsk Teknisk Museum
Kjelsåsveien 143
0491 Oslo

Tlf: 22 79 60 00
Org. nr.: 979676832

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Eller fyll ut kontaktskjema

Skole og barnehage:
Epost (kontaktskjema)
Tlf: 22 79 60 60
Telefontid: Tir–fre kl. 13.15–15

 

Nyhetsbrev

Ja, takk!

Vennligst aktiver JavaScript for å kunne sende dette skjemaet