Sommerprogram / Summer activities 5.–18. juli

Dato
05.07.2021 11:00 - 18.07.2021 18:00

Beskrivelse

Information in English below

Montasje med ett foto av et gutteansikt og ett foto av et eldre kvinneansikt som er satt sammen. Bli med inn i den nye utstillingen Liv og død!

Viktig info: Vi følger smittevernsregler for museer. All aktivitet har plassbegrensning. Registrering og påmelding i resepsjonen.

 

12.00-13.00 Plankevev

Teknikken er anvendelig, men ikke vanskelig. Bli med og lag dine egne tekstiler med planker, spiker og tråd. Passer for alle. Plass til 15 personer. Registrering og påmelding i resepsjonen. Oppmøte ved søyle 3 i resepsjonen.


13.00-13.30 Vitenshow

Lekende læring gjennom flammer, røyk, høye smell og spennende eksperimenter. Kanskje du blir truffet av en røykkanon? Passer for alle. Plass til 65 personer. Registrering og påmelding i resepsjonen. Oppmøte utenfor Auditoriet, ned trappa ved kafeen.

 

14.00-14.15 Liv og død

Liv og død er tittelen på en splitter ny medisinutstilling, men denne introduksjonen handler mest om alt imellom. Passer for alle. Plass til 10 personer. Registrering og påmelding i resepsjonen. Oppmøte ved søyle 5 i resepsjonen.


15.00-15.15 Eventyrlige interiører

Gerhard Munthe var en av Norges første industridesignere, og var et allsidig multitalent. Opplev Nasjonalmuseets vandreutstilling på Teknisk museum. Passer for alle. Plass til 10 personer. Registrering og påmelding i resepsjonen. Oppmøte ved søyle 5 i resepsjonen.

 

15.30-16.00 Vaksinefabrikken

Bli med inn i cellekjernen for å oppleve hvordan antistoffer dannes! Vi knekker koder, og lærer om m-RNA vaksinene som tar i bruk kroppens egne måter å lage proteiner på. Passer for barn på 7 år og oppover. Plass til 15 personer. Registrering og påmelding i resepsjonen. Oppmøte ved søyle 3 i resepsjonen.

 

Hele dagen (egenaktivitet):

 • Alle utstillinger i plan 1, 2 og 3 er åpne. 4. etasje er stengt for ombygging.

 • Eventyrlige interiører: Ny utstilling med originalverk av Gerhard Munthe i samarbeid med Nasjonalmuseet. Sitt ned med aktivitetsheftet om Gerhard Munthes arbeider, eller ta det med deg hjem. Du finner det du trenger i utstillingen eller i resepsjonen. 208 i kartet.

 • Liv og død: Ny utstilling med grunnleggende spørsmål som "hva er helse?", "hva er sykdom?" og "hva er god behandling?".

 • Løyper: Vi har anbefalte løyper som gjør at du eller dere kan oppdage flere ting på museet – og kanskje kan dere snakke sammen om det dere ser.
  • Gulløypa inneholder noen av museets høydepunkter, bl.a. en berømt bil, et berømt fly og en elektromagnetisk kanon.

  • Liv og død omhandler medisin, kropp og helse med b.la. et vannrør, en jernlunge og et naturlig balsamert lik.
 •  
  • Bædi og Børdi: Last ned appen Bædi og Børdi som guider dere rundt i museet.

Løypene kan hentes ved brua, og passer for alle.

 


Summer activities 5 JULY – 18 JULY

(weeks 27 and 28)

We follow infection control rules for museums. All activities have limited places available. Register at the reception.

 

12.00-13.00 Weaving: The technique is useful and not difficult. Join us and make your own textiles with planks, nails, and thread. Suitable for everyone. Meet at pillar 3 in the reception.

 

13.00-13.30 Vitenshow (Science Show): Playful learning through flames, smoke, loud bangs, and exciting experiments. Maybe you’ll be hit by a smoke cannon! Suitable for everyone. Meet outside the Auditorium, down the stairs by the café.

 

14.00-14.15 Life and Death is the title of our brand-new medical exhibition, and this introduction is mostly about everything in between life and death. Suitable for everyone. Meet at pillar 5 at the reception.

 

15.00-15.15 Enchanted Interiors: Gerhard Munthe was one of Norway’s first industrial designers, and a versatile creative talent. Experience the National Museum’s touring exhibition at Teknisk Museum. Suitable for everyone. Meet at pillar 5 at the reception.


15.30-16.00 Vaccine factory:
Join us in the cell’s nucleus to experience how antibodies are made! We crack codes and learn about mRNA vaccines that make use of the body’s own ways of making proteins. Best suited for those over the age of 7. Meet at pillar 3 in the reception.

 


Whole day (self-guided activities):

All exhibitions on floors 1, 2, and 3 are open.

Enchanted Interiors: New exhibition with original works by Gerhard Munthe in partnership with the National Museum. Sit down with the activity booklet about Gerhard Munthe’s work or take it home with you. You will find what you need in the exhibition or in the reception. (208 on the map)

Life and Death: New exhibition posing fundamental questions like What is health? What is disease? And what is good treatment?

Trails: We have some recommended trails that allow you to discover more things at the museum – and maybe to talk together about what you see.

- “Golden Trail” contains some of the museum’s highlights, including a famous car, a famous plane, and an electromagnetic cannon.

- “Life and Death” deals with medicine, body, and health, including a water pipe, an iron lung, and a naturally mummified corpse.

The trails can be picked up at the bridge. Both are suitable for everyone.


Kontakt oss

Norsk Teknisk Museum
Kjelsåsveien 143
0491 Oslo

Tlf: 22 79 60 00
Org. nr.: 979676832

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Eller fyll ut kontaktskjema

Skole og barnehage:
Epost (kontaktskjema)
Tlf: 22 79 60 60
Telefontid: Tir–fre kl. 13.15–15

 

Nyhetsbrev

Ja, takk!

Vennligst aktiver JavaScript for å kunne sende dette skjemaet