NB: Gamle sider

Hei! Du har nå kommet til Teknisk museums gamle nettsider. Fra 10. juni 2019 blir ikke disse vedlikeholdt lenger. Gå til tekniskmuseum.no for å komme til forsiden.

Strømbrudd - er du forberedt?

Illustrasjonsbilde til utstillingen StrømbruddStrømmen går og mobilen virker ikke. Greier du deg likevel? I et moderne samfunn er vi avhengige av teknologisk infrastruktur for strøm og kommunikasjon. Mange aktiviteter har blitt raskere og enklere, men samtidig har nye typer av avhengighet, sårbarhet og risiko oppstått. Hva vet vi om risikovurdering og beredskap i nordiske hjem ved brudd på infrastruktur for strøm og IKT?

Velkommen til utstillingen «Strømbrudd – er du forberedt?» på Norsk Teknisk Museum. Utstillingen åpner torsdag 14. juni.

Utstillingen gir deg mulighet til å teste om du vet hva du trenger og hvor fort du kan aktivere nødvendige ressurser dersom strømmen skulle gå, og den inviterer deg til å reflektere over hvorfor det er viktig å forberede deg og familien på en slik situasjon.

Hva sjer når strømmen blir borte?

Den vanligste årsaken til strømbrudd i Norge i dag er naturkreftene. Om vinteren vil store snøfall føre til at trær faller over høyspentlinjene. Kraftige stormer, som orkanen Dagmar på Nordvestlandet i romjulen 2011, førte til store utfordringer i strømforsyningen. Branner, som Lærdalsbrannen i januar 2014, ble gjort større på grunn av kraftig vind og førte til at strømmen og mobildekningen ble borte over lengre tid. Hackerangrep eller annen terror vil også kunne forstyrre strømleveransene.

Norske myndigheter har et overordnet ansvar for å ivareta samfunnssikkerheten, det vil si samfunnets evne til å verne seg mot og håndtere hendelser som truer grunnleggende verdier og funksjoner og som setter liv og helse i fare. Et lengre strømbrudd kan være en slik krise. Grunnleggende infrastruktur er myndighetenes ansvar, men det forventes også at befolkningen ved slike kriser vil opptre som ansvarlige borgere som er i stand til å ta vare på seg selv og sine nærmeste i flere dager, og som kan bistå myndighetene ved evakuering og hjelpe andre ved behov.

Mange, men ikke alle hushold, er godt forberedt på en lengre strømstans. Det er viktig å være forberedt hvis strømmen blir borte. Du har sikkert mange muligheter til å klare deg fint dersom det skulle skje, men det er lettere om du har tenkt det igjennom på forhånd. Vet du hva du skal gjøre? Har du det du trenger i huset, vet du hvor du finner det, og om det virker?

Fyrstikker og ved900

Utstillingen er støttet av Norges Forskningsråd. Forskningen er gjort av SIFO sammen med nordiske partnere.

Kopirett © 2012 Norsk Teknisk Museum. Alle rettigheter reservert.
Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo | Telefon: 22 79 60 00 |e-post
Design | Utvikling: akzidenz as  -  Bygget med HTML5 og CSS3