NB: Gamle sider

Hei! Du har nå kommet til Teknisk museums gamle nettsider. Fra 10. juni 2019 blir ikke disse vedlikeholdt lenger. Gå til tekniskmuseum.no for å komme til forsiden.

Tingenes metode til Sverige

Fotografi av Gjerdrumskjelettet fra utstillingen Skjeletter i skapetDelprosjektet «Skjeletter i skapet» tok sikte på å tilgjengeliggjøre, samle og produsere ny kunnskap knyttet til det humane materialet som finnes ved Nasjonalt medisinsk museum og andre museer i Norge. Hvordan håndtere, tenke og snakke rundt disse levningene? Er de i det hele tatt «gjenstander»? Hvilke spørsmål er det relevant og møte dem med, og hvilke forum og kontekster kan de lede oss til? FOTO: Ingrid Aas/NTM

Målet med å utvikle Tingenes Metode (ekstern lenke), var å vitalisere museenes interne og eksterne arbeid med utstillinger, gjenstander og samlinger. Dette ble gjennomført av Teknisk museum, Kulturhistorisk museum og Oslo Museum i perioden 2015 – 2017. Nå etableres denne norske museumsmetoden i Sverige.

Tingenes metode var et utviklingsprosjekt for museumsarbeid som ble gjennomført i perioden 2015 - 2017.

Målet for prosjektet var gjennom praktisk museumsarbeid å utvikle en metode for effektiv utøvelse av museumsrollen i samfunnet. Prosjektet har utforsket hvordan man kan åpne museene for ekstern medvirkning på måter som samtidig bidrar til å vitalisere museenes arbeid med museumsgjenstandene og styrke museets kjerneaktiviteter – forvaltning, forskning og formidling.

Prosjektet var et samarbeid mellom Norsk Teknisk Museum (NTM), Kulturhistorisk museum i Oslo (KHM) og Oslo Museum (OM), og ble støttet av Kulturrådets utviklingsprogram for museenes samfunnsrolle.

Tingenes metode besto av seks delprosjekter: Olsens kikkert (NTM), Store ting (NTM), Skjeletter i skapet (NTM), Kongoblikk (KHM), Trapped (KHM) og Ting taler (OM).

Detaljerte og oppdaterte presentasjoner og refleksjoner over prosjektet og delprosjektene finnes i katalogen Tingenes metode - museene som tingsteder (2018) (Nedlastbar pdf).

Nå har museer i Malmø, sammen med Tekniska museet i Stockholm og Göteborgs stadsmuseum fått bidrag til å utvikle dette som metode også i Sverige. I 2018 og 2019 kommer disse museene til å implementere metoden for kommende utstillningsproduksjoner, skriver Riksantikvarieämbetet på sin blogg (ekstern lenke).

Kopirett © 2012 Norsk Teknisk Museum. Alle rettigheter reservert.
Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo | Telefon: 22 79 60 00 |e-post
Design | Utvikling: akzidenz as  -  Bygget med HTML5 og CSS3