NB: Gamle sider

Hei! Du har nå kommet til Teknisk museums gamle nettsider. Fra 10. juni 2019 blir ikke disse vedlikeholdt lenger. Gå til tekniskmuseum.no for å komme til forsiden.

Skaperverkstedet åpner på Teknisk museum

Vi på Teknisk museum brenner for å vekke interessen for teknologi og gir derfor barn og unge muligheten til å bruke teknologi for å skape selv. I september åpner vi derfor et nytt undervisningsrom: Skaperverkstedet.

Skaperglede i tråd med lærerplanen

I Skaperverkstedet kan skoleelever prøve ut programmering, elektronikk og digital fabrikasjon, blant annet med bruk av 3D-modellering og 3D-printing. Realfag,  programmering og skaperglede vil kombineres på en unik måte. Tilbudet eksemplifiserer innholdet i Den Teknologiske skolesekken og passer inn i rammene i den nye læreplanen, som lanseres i 2020. 

Teknisk museum skal bruke rommet for å inspirere elever og lærere i hele Norge. Med dette tilbudet ønsker vi å utvikle teknologiinteresse og skaperglede hos ungdommer generelt og bidra til å skape Nordens fremtidige ingeniører og teknikere spesielt. For det er dem som skal skape fremtidens teknologi, som blir et viktig bidrag til verdiskapingen i Norge etter oljealderen.

Frode Myhr900Utstillingstekninger Frode monterer en av de 16 3D-printerne museet setter opp.

skaper900Hallgeir og Igor monterer kanalen til loddeavsugene slik at rommet blir i tråd med HMS-standarder.

Kopirett © 2012 Norsk Teknisk Museum. Alle rettigheter reservert.
Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo | Telefon: 22 79 60 00 |e-post
Design | Utvikling: akzidenz as  -  Bygget med HTML5 og CSS3