NB: Gamle sider

Hei! Du har nå kommet til Teknisk museums gamle nettsider. Fra 10. juni 2019 blir ikke disse vedlikeholdt lenger. Gå til tekniskmuseum.no for å komme til forsiden.

Ny satsing skal styrke kvinners plass i museet

Prosjektet «Nå begynner a’ med det igjen» har fått tre mill. fra Kulturrådet for å rette søkelyset mot kvinners plass i norske museer. – Museene har høy tillit i samfunnet og derfor et særlig ansvar for å representere menn og kvinner på en likeverdig måte, sier prosjektleder i Anno museum, Mona Pedersen.

Teknisk museum har hatt kvinners synlighet på agendaen gjennom flere formidlingsprosjekter, som Skjulte kvinner, Det hjalp oss ikke å få stemmerett og arrangementet Kvinnekamp 1919 og 2019. Tone Rasch, konservator ved Teknisk museum, har vært med på å utforme prosjektet, og skal selv lede museets delprosjekt om kvinner og industrialisering.

– Forskning viser at kvinner systematisk er utelatt fra museene gjennom tidene, sier Rasch. Dette gjelder ikke bare for utstillinger om menneskelige aktiviteter. Også i naturhistoriske museer om dyreverdenen er det hankjønnet som får plass. I de arkeologiske museene viser forskningen at kvinners virke er fortrengt til fordel for oppgaver man ser for seg at mennene utførte. Med dette prosjektet får vi anledning til å gjøre noe med denne skjevheten, sier Rasch.

Museene har høy tillit i samfunnet (Grahn 2006, 64-65), men samtidig er museene en av flere aktører som bidrar til reproduksjon av kjønnsulikestilling. Det skjer gjennom prioriteringer og finansiering. Med makt til å definere hvem og hva som inkluderes som verdifullt og bevaringsverdig eller ekskluderes som marginalt og verdiløst, framstår museene som hegemoniske (Holmesland 2012). I prosjektsøknaden står det også at «museene må anerkjenne sin institusjonelle makt i det de velger ut og prioriterer, og et kritisk blikk på egen tradisjon og praksis i forvaltingen og formidlingen av kvinnehistorie er nødvendig.»

– Det er interessant hvordan kvinner, som spilte viktige roller og var godt kjent i sin samtid, ikke har fått samme status som menn i museene, sier Rasch. Fabrikkinspektør Betzy Kjelsberg er en slik kvinne. Hun var en pioner gjennom å sette gode arbeidsforhold i fabrikkene og kvinners helse på dagsorden. Vi ser at kvinners kompetanse i ettertiden dessverre ikke har blitt ansett som like verdifull å vise frem, i motsetning til områder der menn har dominert. Det er på høy tid at museer viser at kvinners liv og virke er like viktige som menns, så jeg gleder meg til å utvikle dette prosjektet, avslutter hun.

Les mer om satsingen på kvinner i Kilden kjønnsforskning.no, det nasjonale kunnskapssenteret for kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse i forskning - https://bit.ly/2SSlwuJ

Betzy Kjeldsberg1500Betzy Kjelsberg var en pioner gjennom å sette gode arbeidsforhold i fabrikkene og kvinners helse på dagsorden Foto: Teknisk museum

Les mer om Betzy Kjelsberg her: https://samlaget.no/products/betzy-kjelsberg-feminist-og-brubyggjar

nettverkslogo liggende

Kopirett © 2012 Norsk Teknisk Museum. Alle rettigheter reservert.
Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo | Telefon: 22 79 60 00 |e-post
Design | Utvikling: akzidenz as  -  Bygget med HTML5 og CSS3