NB: Gamle sider

Hei! Du har nå kommet til Teknisk museums gamle nettsider. Fra 10. juni 2019 blir ikke disse vedlikeholdt lenger. Gå til tekniskmuseum.no for å komme til forsiden.

Trikkejubileum og historisk trikketur fra 1916!

NTM C 5029 1500Kristiania Elektriske Sporveis vogn nummer 1 foran Stortinget i 1894.

Oslos fikk sin første elektriske trikkelinje 2. mars 1894. En av trikkene fra 1894 kan du se utstilt på Teknisk museum. Fra 28. april, under Turist i egen by, kan du også «bli med på trikketur» fra 1916 og se hvordan Oslo tok seg ut på den tiden!

– Denne filmperlen gir et levende inntrykk av trikkens lange historie som en del av bybildet i Oslo, sier konservator Frode Weium, henrykt.

Trikkefilm

I anledning jubileet og Turist i egen by lanserer vi Hans Berges film om en trikketur fra Solli plass til Stortinget i 1916. Den første ruten gikk mellom Jernbanetorget over Briskeby til Majorstuen, og filmen viser en del av turen. Hvordan artet det seg å ta trikken for 125 år siden? Var det like trangt som det kan være i dag, på samme rute?

Fra sporvogn til trikk

De første elektriske sporvognene ble kalt for trikker – eller også blåtrikker, på grunn av fargen. Den erstattet hestesporvognen, og det nye var altså elektrisiteten. Den elektriske sporveien ble på folkemunne ble kalt «elektrikken», snart forenklet til «trikken». Navneendringen, fra sporvogn til trikk, grunner seg altså på at elektrisiteten kom inn i bildet. Du har kanskje hørt at noen kaller elektrikere for trikkere? Kristiania Elektriske Sporvei startet med 7 trikker og 5 tilhengervogner.

NTM 26022 1500   NTM 26022b

Ikke mer enn 28 plasser

De første trikkene hadde ikke mer enn 16 sitteplasser og 12 ståplasser, men representerte et stort fremskrift fra de hestedrevne sporvognene. Gjennomsnittsfarten var på rundt 15 km/t.

– Det verserer historier om at en trikkefører på Briskebylinjen, som kjørte over fartsgrensen på 18 km/t, fikk landets første fartsbot, smiler Weium.

Filmen er støttet av Kollektivtrafikkhistorisk råd i Oslo og Akershus / Ruter AS.

Kopirett © 2012 Norsk Teknisk Museum. Alle rettigheter reservert.
Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo | Telefon: 22 79 60 00 |e-post
Design | Utvikling: akzidenz as  -  Bygget med HTML5 og CSS3