NB: Gamle sider

Hei! Du har nå kommet til Teknisk museums gamle nettsider. Fra 10. juni 2019 blir ikke disse vedlikeholdt lenger. Gå til tekniskmuseum.no for å komme til forsiden.

13. juni: Trenger Oslo et kvinnehistorisk museum?

Stockholms Kvinnohistoriska ble lansert i mars i år. Dette er et nytt museum, uten egen bygning. Alle medlemmenes arenaer, byen og samfunnet tas i bruk for å synliggjøre kvinners liv og kvinners historie. Et 187 160 000 kvm stort museum, sier de selv.

Er dette den nye måten å bygge et museum på? I Norge finnes det allerede et kvinnemuseum, på Kongsvinger, landets eneste museum basert på kvinnehistoriske temaer. Hva er erfaringene derfra siden det åpnet i 1995?

Trenger Oslo noe som Stockholms Kvinnohistoriska, og hvordan skal det skapes?

Vi inviterer til debatt om museer og kvinneperspektiver
på Teknisk museum, torsdag 13. juni kl. 18.00.

Etter debatten blir det bar og mingling.

I panelet sitter Lina Thomsgård, sjef og en av gründerne av Stockholms Kvinnohistoriska og Mona Holm, konservator NMF og museumsleder på det nasjonale Kvinnemuseet i Norge.

Moderator er Linda Marie Rustad, direktør for Kilden, nasjonalt kunnskapssenter for kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse i forskning.

Lina Thomsgård har vært PR-manager for Robyn, grunnlegger av Rättviseförmedlingen, kronikør i Aftonbladet, programleder for kulturprogrammet Kobra på SVT og kom 2017 med boken En annan historia om historiske kvinner.

Mona Holm er president i The International Association of Women’s Museums og var en av stifterne av organisasjonen i 2012. Hun har vært engasjert i administrering og utvikling av det norske Museumsnettverket for kvinnehistorie i en rekke år og har medvirket i styrearbeid for Kilden.

Arrangementet er et samarbeid mellom Voksenåsen, Sveriges Ambassade og Norsk Teknisk Museum med støtte fra Svensk-norska samarbetsfonden og Fritt Ord.

https://kvinnemuseet.no/
https://www.kvinnohistoriska.se/omoss 
http://kjonnsforskning.no/nb 

kvinnemuseet900

Kvinnesaksmøtet i 1902. Fredrikke Qvam åpnet møtet, arrangert av Norske Kvinners Sanitetsforening. Foto: Severin Worm-Petersen/ Norsk Teknisk Museum


 

Kopirett © 2012 Norsk Teknisk Museum. Alle rettigheter reservert.
Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo | Telefon: 22 79 60 00 |e-post
Design | Utvikling: akzidenz as  -  Bygget med HTML5 og CSS3