NB: Gamle sider

Hei! Du har nå kommet til Teknisk museums gamle nettsider. Fra 10. juni 2019 blir ikke disse vedlikeholdt lenger. Gå til tekniskmuseum.no for å komme til forsiden.

Arkiv

Velkommen til Teknisk museums arkiver! Husk å gjøre avtale med biblioteket.

Norsk Teknisk Museum har en omfattende samling privatarkiver etter bedrifter, bedriftsledere, ingeniører og vitenskapsmenn.

Blant våre største bedriftsarkiver er arkivene etter Akers Mek. Verksted, Hjula Veveri og Ringnes Bryggeri.

I tillegg til privatarkivene har Norsk Teknisk Museum et omfattende brosjyrearkiv, kalt ”industrihistorisk arkiv” som inneholder reklamemateriell og lignende fra en rekke norske og internasjonale industribedrifter.

Arkivene er tilgjengelige for alle som ønsker det gjennom besøk ved vårt bibliotek.


Arkivenes dag

Arkivenes dag er et internasjonalt arrangement som i holdes den andre lørdagen i november hvert år. Da får alle besøkende en smakebit på hva man kan finne av forskjellig type materiale i vårt museumsbibliotek. Publikum vil også få informasjon om hvilke andre arkiver museet har, samt tilgang til industrihistorisk arkiv, bøker og tidsskrifter. Les mer om Arkivenes dag på ABMUs nettsider. Informasjon om neste Arkivenes dag blir også lagt ut her når dagen nærmer seg.


Oversikt over arkiver ved Norsk Teknisk Museum:

A–E

 • Aker Mekaniske Verksted 1841-1957
 • Alf Bjercke A/S 1934-1972
 • Ameln, Fritz (møllekonsulent) 1915-1945
 • Amundsen, Axel, ingeniør, direktør, verkseier (1856-1939)
 • Arbeidstilsynets Kjelkontroll (ukjent datering)
 • Arctander, Ove Fredrik, ingeniør (1910-)
 • Bache-Wiig, Jens, ingeniør (1880-1965)
 • Berg, Olaf
 • Bergen Urmakerforening
 • Birkeland, Kristian, professor (1867-1917)
 • Bjercke, Richard, forretningsmann (1885-1966)
 • Bjerknes, Carl Anton, professor(1825-1903)
 • Bergers Automobilhavaribyrå
 • Bjerke-Nilssen, Arne, ing. (1899-1959)
 • Bjørnøen A/S 1920-1922
 • Borregaard rayonullfabrikk 1929-1982
 • Borthen, Tobias, maskining. (1882-)
 • Brager Papirfabrikk 1922-1974
 • Bratsberg, Einar, maskining. (1890-)
 • Breder, Ludvig Chr., dipl. Ingeniør (1889-1974)
 • Broch, Just, industri- og teknikkhistoriker (1854-1947)
 • Brumunddal Ullvarefabrikk 1892-?
 • Bygdemøllenes Maskinforretning A/S
 • Bødtker, Ragnvald, fløtningsdirektør, 1903-1926
 • Chr. Salvesen & Chr. Thams 1907-1911
 • Christiania Staalverk 1908-1914
 • Eger, L., ingeniør (1884-1961)
 • Elling, Ægidius, ingeniør, oppfinner (1861-1949)
 • Elster, Fred. Ing. (1906-)
 • Eyde, Sam., dødsbo

F–J

 • Falck-Muus, Rolf, geolog, (1889-)
 • Fyrvesenet
 • Gaudenack, Leif, ing. (1897-)
 • Gausa Brug 1850-1864
 • Generaldirektoratet for Transport
 • Gløersen, Jørgen, overing. (1895-1975)
 • Gulbrandsen, Gulbrand, ing. (1886-1973)
 • G. W. Linnekogel & Søn 1864-1957
 • Hanssen, Eivind, ingeniør (1879-1956)
 • Hasselknippe, Oscar
 • Haug, Julius, ingeniør (1866-)
 • Haakon Haug, VVS-konsulentfirma 1909-1977
 • Hiorth, Albert, ingeniør, (1876-1949)
 • Hiorth, Fredrik, industrimann, ”fossespekulant” (1851-1923)
 • Hjula Veveri 1852-1948
 • Hofgaard, Rolf, ingeniør(1889-)
 • Holwech, Olaf M., ingeniør (1917-)
 • Horn, Finn
 • Hovland, Abraham Nilsen, marinekaptein (1876-1957)
 • Hurum, Fredrik, ing. (1893-1965)
 • Hønningstad, B., flykonstruktør, (1904-)
 • Høver, Johan, oberst (Marinens Flyvåpenfabrikk) 1920-1954, (1889-)
 • Jacobsen, Fr., professorNTH, (1876-)
 • Jensen, Harald, dir. Myrens verksted (1867-1933)
 • Jensen & Dahl, Myrens verksted
 • Johannesen, Eugen, instrumentmaker, (1886-)

K–M

 • Kahrs, Otto, ing. (1883-1960)
 • Kampens Mek. Verksted A/S 1865-1973
 • Kanestrøm, Harald
 • Kincks Vandbygningskontor 1905-1930
 • Kirstes Boktrykkeri 1928-1947
 • Kjelsås Bruk. O. Mustad & søn
 • Kleven, Sverre, ingeniør (1890-)
 • Krag-Jørgensen Co. 1893-1901
 • Kristiania Elektriske Sporveier A/S 1893-1927
 • K. T. Finchelsen Urmakerforretning
 • Kværner Brug 1908-1950
 • Larsen, Ludvig
 • Larsen, L. J., ingeniør, overlærer
 • Lehre, Fridtjof (1880-1950)
 • Lenæs, Ingolf, redaktør
 • Lindtveit, Thorleif, direktørNTM
 • L’orange, Johan, kjemiingeniør, f. 1905
 • Luftfartsdir.
 • Luftruter, Norske A/S
 • Luftfartsrederi, det norske 1919-1922
 • Lund, Diderich Hegermann, ingeniør, (1888-)
 • Lund, Elias & K. H. H. 1901-1937
 • Lund, Ludvig
 • Lund, Ole Wilhelm, offiser, ingeniør, (1848-1915)
 • Madsens Farveri 1874-1901
 • Marinens Flyvebåtfabrik, Horten
 • Meisterlin, W. 1916-1939
 • Mojord, O., urmakermester
 • Moss Verk (Moss Jernverk) 1751-1804
 • Mostue, A., gårdbruker, ca. 1900
 • Mostue, Thv., firma grunnlagt 1857
 • Myrens Verksted 1873-1968

N–R

 • Nabbetorp Mekaniske Verksted
 • Norges Geografiske Oppmåling
 • Norges Industriforbund
 • Norges Statsbaner datering ukjent
 • Norges Urmakerforbund, avd. Bergen
 • Norske Radiofabrikanters Forbund
 • Norske Sivilingeniørers Forening
 • Norsk Hydro, Rjukanbanen
 • Norsk Kjemisk Selskap 1924-1963
 • Norsk Metallurgisk Selskap
 • Norsk Motorblads forlag 1931-1979
 • Norsk Skomuseum 1942
 • Norsk Treteknisk Institutt
 • O. Jacobsens Maskinverksted A/S (Jaco) 1903-1974
 • Olsen, Arvid Wulff, ingeniør, (1891-1974)
 • Olsen, I., byggmester?1863-1868
 • Oslo kommune, veivesenet, bygningsseksjonen 1901-1932
 • Oslo kringkaster 1921-1932
 • Petersen, Alf, bygningsingeniør (1897-)
 • Radiofabrikant og Importørforbundet
 • Rana Gruber
 • Rapp motorfabrikk 1908-1963
 • Rodeløkkens Jernstøberi 1885-1893
 • Ruth, Johannes, Dr. ing.(1879-)
 • Røros Kobberverk, Tolgens hytte 1854

S–Ø

 • Shipping Research Services
 • Siemens A/S
 • Sissener, John Dr. ing. (1895-)
 • Skabo A/S 1865-1929
 • Skadeforsikringenes Landsforening
 • Skancke, Ragnar, professor (1890-1945)
 • Solberg Teglverk 1867
 • Stavanger Staal A/S
 • Steen-Hansen, Haakon, ing. (1886-1932)
 • Stenberg, Johan Georg Theodor, ing. (1857-1918)
 • Storm & Bull Ltd.
 • Strømmen Staal 1905-1963
 • Thoresen, J. J. Ing. (1867-1946)
 • Thoresen, Theodor, skipsfører (1856-1924)
 • Thune Eureka 1870-1975
 • Unge Forskere
 • Veum, Mathias J. (drosjeeier) 1922-1948
 • Vodahl, Andreas, ing. (1880-1974)
 • Vold, Olaf, ing. (1883-1952)
 • Wang, Thorstein, rørleggermester 1900-1942
 • Werenskiold, J. B. overing. 1888-1911
 • Westad, Abraham Grønvold overing. (1885-1949)
 • Westby, Sigurd Kristian, ing. (1883-)
 • Wetting, Olav, konservator NTM
 • Wiig, Jan, konservator NTM
 • Wilh. Scheel & Co. Klisje og reproduksjonsanst. 1900-1932
 • Witte, Hermann (1881-1973)

Kopirett © 2012 Norsk Teknisk Museum. Alle rettigheter reservert.
Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo | Telefon: 22 79 60 00 |e-post
Design | Utvikling: akzidenz as  -  Bygget med HTML5 og CSS3