NB: Gamle sider

Hei! Du har nå kommet til Teknisk museums gamle nettsider. Fra 10. juni 2019 blir ikke disse vedlikeholdt lenger. Gå til tekniskmuseum.no for å komme til forsiden.

FOLK - fra rasetyper til DNA-sekvenser

FOLK - fra rasetyper til DNA-sekvenser, utforsker samspillet mellom vitenskap, samfunn og kultur og peker på de store konsekvensene vitenskapelig rasisme har hatt og fortsatt har for samfunn og enkeltmennesker. Utstillingen er produsert av Nasjonalt medisinsk museum på Norsk Teknisk Museum.

FOLK - from racial types to DNA sequences explores the interactions between science, society and culture and points to the profound consequences of scientific racism on whole societies and the lives of individuals. The exhibition is produced by the National Medical Museum at The Norwegian Museum of Science and Technology (Norsk Teknisk Museum).

3 2format m tekst900TEGNING: Halfdan Bryn, Über die Augentypen in Norwegen (1927)

FOLK - from racial types to DNA sequences

Se norsk oversettelse nederst i denne teksten.

Race has a long history as scientific concept and research topic. Such research has contributed in legitimizing slavery, colonialism, class differences, and nationalism. The heyday of scientific racism is over. However, outdated race science ideas continue to affect us, and racism still exists in our societies.

In FOLK you can see examples of contemporary genome research and historical race science. The exhibition also sheds light on the interactions between science, society, and culture, and points to the profound consequences that such research can have for society and the lives of individuals.

The exhibition stems from the 4-year research project "From racial types to DNA sequences" funded by the Recearch Council of Norway. FOLK is produced by the National Medical Museum at The Norwegian Museum of Science and Technology (Norsk Teknisk Museum). It is supported by the Research Council of Norway and the Fritt Ord Foundation.

Welcome!

FOLK900Foto: Håkon Bergseth/NTM

FOLK – fra rasetyper til DNA-sekvenser

Rase har en lang historie som vitenskapelig begrep og forskningstema. Slik forskning har bidratt til å legitimere slavehandel, kolonial undertrykkelse, klasseforskjeller og nasjonalisme. Den vitenskapelige rasismens storhetstid er over. Men vitenskapelig utdaterte raseideer er fortsatt virksomme. Rasisme finnes fortsatt. FOLK viser noen eksempler på nåtidig genforskning og tidligere raseforskning, belyser samspillet mellom vitenskap, samfunn og kultur og peker på de store konsekvensene slik forskning kan ha for samfunn og enkeltmennesker.

Utstillingen er knyttet til det 4-årige forskningsprosjektet "From racial typology to DNA sequencing" finansiert av Norges forskningsråd. FOLK er produsert av Nasjonalt medisinsk museum på Norsk Teknisk Museum. Utstillingen er støttet av  Norges forskningsråd og Fritt ord.

Se også utstillingen Professor Bonnevies arkivUniversitetet i Oslo: om professor Kristine Bonnevies forskning på fingeravtrykk, genetikk, rase og intelligens.

Kristine Bonnevie var professor ved Universitetet i Oslo fra 1912 og leder for Institutt for arvelighetsforskning fra 1916. Hun var en pioner i norsk arvelighetsforskning. Bonnevie bidro i den internasjonale forskningsfronten da genetikken vokste fram som en egen vitenskap etter 1900.

Faglig ansvarlig for denne utstillingen er førsteamanuensis Jon Røyne Kyllingstad. Utstillingen er laget i samarbeid med Realfagsbiblioteket ved UiO. "Professor Bonnevies arkiv" er knyttet opp mot utstillingen "FOLK - fra rasehygiene til DNA-sekvenser".

Kopirett © 2012 Norsk Teknisk Museum. Alle rettigheter reservert.
Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo | Telefon: 22 79 60 00 |e-post
Design | Utvikling: akzidenz as  -  Bygget med HTML5 og CSS3