NB: Gamle sider

Hei! Du har nå kommet til Teknisk museums gamle nettsider. Fra 10. juni 2019 blir ikke disse vedlikeholdt lenger. Gå til tekniskmuseum.no for å komme til forsiden.

Energiutstillingen

Brukervurdering: 4 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivStjerne inaktiv
 
James WattJames Watts dampmaskin, den første dampmaskinen som ble brukt i Norge.

Nesten all elektrisitet i Norge produseres fra vannkraft, og dette emnet har en sentral plass i utstillingen om energi. Takket være de mange fossefallene har Norge et stort potensial for å produsere vannkraft. Muligheten for industriell utnyttelse var avgjørende for utbyggingen av vannkraften fra 1890-årene og fremover. I 1930 var bare 13 % av Norges vannkraftreserver utnyttet. 

Den elektrokjemiske og elektrometallurgiske industrien var de største forbrukerne av elektrisk kraft. Industriens forbruk oversteg langt det private. I slutten av 1930-årene levde fortsatt 25 % av befolkningen uten innlagt strøm.

Etter 2. verdenskrig økte tempoet i utbyggingen av vannkraften. Kraften ble fremdeles først og fremst brukt til kraftkrevende industri, men også det private forbruket økte sterkt og ble tredoblet mellom 1940 og 1950. Innen 1970 hadde alle husholdninger i Norge innlagt strøm, selv om bare 50 % av vannkraftreservene var utbygd.


I utstillingen finner du blant annet:

James Watt dampmaskin

Dette er den første dampmaskinen som ble brukt i Norge. Den ble produsert av G. Forrester & Co. I Liverpool i 1820-årene og ble importert til Norge av Marinens Verft i Horten i 1847.

Den første turbinen

Den første turbinen i Norge ble brukt til å drive en dreiebenk ved Kongsberg Vaabenfabrik fra 1844 til 1893. Turbinen ble patentert av Benoit Fourneyron i 1834 i Paris. Han arbeid med turbiner har blitt sammenlignet i betydning med James Watts arbeid med dampmaskinen. Den utstilte turbinen ble produsert av Nagel i Hamburg.

FourneyronFourneyron-turbinen. Norges første vannturbin. Denne turbinen ble installert på Kongsberg vaabenfabrik i 1844.
Francis-turbinen

Francis-turbinen ble produsert ved Myrens Verksted i Oslo i 1913. Den var i bruk ved en kraftstasjon i Bergen til rundt 1950. Turbinen ble konstruert av James Francis i England i 1849. Den har som regel blitt brukt ved fallhøyder på 300-600 meter.

FrancisturbinenFrancisturbiner er blitt bygget i alle tenkelige størrelser, fra små aggregater til kraftanlegg med titusenvis av hestekrefter.


Denne oppstillingen viser et aggregat fra Fana Elektrisitetsverk i 1913. Francis-turbinen hadde en ytelse på 400 HK ved 750 omdreininger i minuttet. De første større Francis-turbinene ble bygget i 1849. 

 

 

Kopirett © 2012 Norsk Teknisk Museum. Alle rettigheter reservert.
Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo | Telefon: 22 79 60 00 |e-post
Design | Utvikling: akzidenz as  -  Bygget med HTML5 og CSS3