NB: Gamle sider

Hei! Du har nå kommet til Teknisk museums gamle nettsider. Fra 10. juni 2019 blir ikke disse vedlikeholdt lenger. Gå til tekniskmuseum.no for å komme til forsiden.

Skogen som ressurs

log frame

Tømmer, planker og trevirke var i mange hundre år en av landets viktigste eksportartikler. Sagbrukene drevet av vannkraft som kom på 1400-tallet representerer den første industrialiseringen. Senere ble produksjon av tremasse og papir viktige eksportindustrier.

Norsk mekanisk industri ga viktige bidrag til produksjon av maskiner og utstyr for sagbruks- og treforedlingsbransjen både i Norge og i utlandet.

Norge har lange tradisjoner i bruk av tre som byggemateriale. I middelalderen ble de fleste hus også i byene bygd av tre. Mange av våre eldste og flotteste kirker, som stavkirkene, ble bygd av tre. Også i dag er trevirke et av våre viktigste byggematerialer for bolighus, men også på større bygninger, som Oslo Lufthavn på Gardermoen, brukes ofte treverk i bærende og synlige konstruksjoner.

Den norske skogsindustrien produserer over 10 millioner kubikkmeter tømmer i året (2006). En av dagens utfordringer er å utnytte mer av avfallet til CO2-nøytral oppvarming og produksjon av biodrivstoff.


grinder

I utstillingen finner du blant annet:

Rammesag fra 1860

Denne rammesaga ble brukt ved Sanne & Solli Brug nær Sarpsborg fra 1860 til 1925. Oppgangssaga ble tatt i bruk på 1500-tallet, og gjorde det mulig å bruke vannkraft til produksjon av planker. Dette førte til økt utnyttelse av tømmeret, mangedoblet produksjon. Økt eksport gjorde sagbrukene til viktige inntektskilder for Norge og skapte store formuer hos de store skog- og brukseierne. Rammesaga var en forbedring av den enkle oppgangssaga ved at den hadde flere sagblader i en ramme som gjorde det mulig å sage flere planker på en gang.

Slipeapparat for tremasse fra 1917

Papirmaskin fra 1930

De mekaniske slipeapparatene for oppmaling av tømmer til tremasse ble utviklet rundt 1900. Denne som står utstilt ble produsert i Oslo av Myrens Verksted i 1917. Myrens var en av flere mekaniske industribedrifter som spesialiserte seg på produksjon av maskineri for sagbruks- og treforedlingsindustrien. Den hydrauliske pressen på toppen av hver lomme presser tømmeret mot slipesteinen. Karet under fanger opp blandingen av tremasse og vann som sendes videre for viderebehandling.

Papirmaskin fra 1930

Denne papirmaskinen er fra det tyske selskapet Escher-Wyss. Den ble brukt på Alvøen Papirfabrikk ved Bergen fra 1930 til 1981. Maskinen produserte papir av tremasse, og også av tekstilfibre for ekstra kvalitetspapir brukt til dokumenter og pengesedler.

 

Kopirett © 2012 Norsk Teknisk Museum. Alle rettigheter reservert.
Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo | Telefon: 22 79 60 00 |e-post
Design | Utvikling: akzidenz as  -  Bygget med HTML5 og CSS3