NB: Gamle sider

Hei! Du har nå kommet til Teknisk museums gamle nettsider. Fra 10. juni 2019 blir ikke disse vedlikeholdt lenger. Gå til tekniskmuseum.no for å komme til forsiden.

Jern og hjerne – en utstilling om verkstedindustrien

Rekonstruksjon av mekansisk verksted fra ca. 1920

I utstillingen kan du studere et rekonstruert mekanisk verksted fra 1920-årene. Verkstedet fikk kraft fra en dampmaskin, og kraften ble overført til maskinene med remdrift.

Verftsindustrien bidro også til industrialiseringen av Oslo og landet for øvrig. To store skipsverft ble etablert på Oslo havn i 1841 og 1854, Nylands Verksted og Akers Mekaniske Verksted.

Fra rundt 1900 og utover på 1900-tallet ble store kraftkrevende industrier bygget i avsidesliggende daler og ved fjorder, nær vannkraftkildene. I utstillingen ”Om metaller” presenteres de viktigste produktene fra den kraftkrevende industrien: jern, stål, silikon, ferrolegeringer og aluminium. Metallenes og legeringenes betydning i ulike historiske epoker er også tema i utstillingen.


I utstillingen finner du blant annet:

Mekanisk verksted

Utstillingens hovedrom viser et rekonstruert mekanisk verksted fra rundt 1920. I verkstedet vises vanlig utstyr som en

shapingmaskin, en dreiebenk og maskiner for saging, drilling og skjæring. I utstillingen kan du se hvordan dette utstyret ble brukt for å lage et tannhjul. Dampmaskinen som forsyner rommet med kraft ble produsert i England i 1853.
Skrustikke av Halvor Thune fra 1847


Bessemer-konvertoren

Konvertoren som ble patentert av Henry Bessemer i 1855, gjorde det mulig å produsere stål av høy kvalitet fra råjern. Den utstilte konvertoren ble brukt ved Strømmen Staal A/S.

 

Skrustikke av Halvor Thune

Skrustikken, som er montert på arbeidsbenken innerst i verkstedet, ble laget av Halvor Thune i 1847 som hans mesterstykke. Thune ble senere en av Oslos ledende industrigründere da han grunnla Thunes Mekaniske Verksted på Skøyen i 1852.
 

 

 

Kopirett © 2012 Norsk Teknisk Museum. Alle rettigheter reservert.
Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo | Telefon: 22 79 60 00 |e-post
Design | Utvikling: akzidenz as  -  Bygget med HTML5 og CSS3