NB: Gamle sider

Hei! Du har nå kommet til Teknisk museums gamle nettsider. Fra 10. juni 2019 blir ikke disse vedlikeholdt lenger. Gå til tekniskmuseum.no for å komme til forsiden.

Fra kuleramme til mikroprosessor


Gjenstandene inkluderer de første hullkortmaskinene som ble utviklet eller importert til Norge fra slutten av 1800-tallet og de første elektroniske datamaskinene som ble bygd i Norge på 1950- og 60-tallet. Utstillingen ender ved framkomsten av mikrodatamaskinene rundt 1980, med IBMs første PC fra 1981 side om side med Apples første maskiner og flere eksempler på norskbygde mikrodatamaskiner.


I utstillingen finner du også:

Aritmometer, 1860

Denne franske mekaniske kalkulatoren fra de Colmar er den første serieproduserte regnemaskinen. Ideen til å bygge en kalkuleringsmaskin fikk Charles Xavier Thomas De Colmar mens han tjenestegjorde i den franske hæren. Prototypen ble lansert i 1820, og førte til etableringen av en svært lønnsom regnemaskinindustri.

”NUSSE", 1953
– den første norskbygde elektroniske computer

Den første elektroniske datamaskinen som ble utviklet i Norge var ferdig i 1953 ved Sentralinstituttet for Industriell Forskning i Oslo. Den var en førstegenerasjons computer, og trengte over 1000 radiorør. Den kunne utføre opp til 500 addisjoner i sekundet, noe om var regnet som stor kapasitet. NUSSE ble brukt til regneoppgaver knyttet til økonomi, kjernefysikk og ingeniørberegninger. Den kunne også brukes til å spille et enkelt dataspill! Forskningsmiljøet rundt NUSSE ble viktig for utviklingen av den tidlige norske dataindustrien.

Bull vertikal hullkortsorterer, 1921

I 1918 var ingeniør Fredrik Rosing Bull ansatt i forsikringsselskapet Storebrand. Han fikk i oppdrag å utvikle en maskin for behandling av statistiske data. Den vertikale hullkortsortereren ble Bulls første serieproduserte maskin, og ble den første reelle konkurrenten til de amerikanske Hollerith-maskinene. Et fransk Bull-selskap ble etablert i 1931 med Bulls kompanjong, ingeniør K. A. Knutsen, som teknisk direktør. Franske Bull skulle bli et av verdens ledende dataselskaper, dels gjennom samarbeid med andre multinasjonale dataselskaper som NEC, GE, Honeywell og Cii.


Relaterte artikler:

 

Aritmometer fra 1860

Nusse, den første norske datamaskinen

Maskin for behandling av statistiske data, en vertikal hullsorterer

Kopirett © 2012 Norsk Teknisk Museum. Alle rettigheter reservert.
Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo | Telefon: 22 79 60 00 |e-post
Design | Utvikling: akzidenz as  -  Bygget med HTML5 og CSS3