NB: Gamle sider

Hei! Du har nå kommet til Teknisk museums gamle nettsider. Fra 10. juni 2019 blir ikke disse vedlikeholdt lenger. Gå til tekniskmuseum.no for å komme til forsiden.

Halvorsens verksted

 halvorsensverksted utstillingsinterior overblikk900

På Teknisk museum kan du se inn i et fullstendig mekanisk verksted som var i drift fra slutten av 1920-tallet til begynnelsen av 50-tallet. Bondesønnen fra Vestfold, Hans Halvorsen, bygget opp og drev det allsidige mekaniske verkstedet i kjelleren til familiens hjem i Hasleveien 42 i Oslo. Der laget han verktøy og maskindeler og utførte reparasjoner.

– Halvorsen var oppfinnsom, allsidig og teknisk dyktig, forteller Henrik Smith, konservator på Teknisk museum og prosjektleder for utstillingen. Han utnyttet mulighetene til fulle i verkstedet. Det var en forutsetning for å leve av denne type småskalaproduksjon på begynnelsen av 1900-tallet, understreker Smith.

Verkstedet

På Teknisk museum kan du se inn i et fullstendig mekanisk verksted som var i drift fra slutten av 1920-tallet til begynnelsen av 50-tallet. Bondesønnen fra Vestfold, Hans Halvorsen, bygget opp og drev det allsidige mekaniske verkstedet i kjelleren til familiens hjem i Hasleveien 42 i Oslo. Der laget han verktøy og maskindeler og utførte reparasjoner.

Verkstedet bestod i starten av to dreiebenker, slipeapparater og håndverktøy. I tillegg hadde han selv laget boremaskin, dorpresse, slipeapparater og kaldsag. Regnskapsbøkene er bevart og viser hvem kundene var og hvilket arbeid han utførte. Dreiing av drev eller tannhjul var hovedbeskjeftigelsen. Viktige kunder var hans tidligere arbeidsgivere W. Fischer & Søn i Rødfyllgaten, der han jobbet på 1890-tallet, og Brødrene Sundt der han arbeidet fra 1903 til 1930.

Industrialisering og velstandsøkning

Halvorsen drev verkstedet i en periode da industrien ekspanderte. På 1930-tallet vokste antall produsenter i verkstedbransjen. Det samme gjorde antall produkter, og økningen var særlig stor innenfor forbruksvarer. I tillegg til oppdrag for industrien, hadde Halvorsen også mange private kunder. Blant annet reparerte han sykler, laget dusjhoder og deler til grammofoner.

Halvorsens Verksted var en liten del i et stort marked, som hadde betydning for den sterke velstandsøkningen i årene omkring andre verdenskrig.

Håndverk og industri side om side

Verkstedindustrien var en av Norges største industrier på 1900-tallet. Mange av de store fabrikkene ble grunnlagt i siste halvdel av 1800-tallet og fortsatte å ekspandere. Det ble bygd maskiner, skip og verktøy. I 1953 var det 73 500 ansatte i verkstedindustrien. Sysselsetningen økte frem til 1970-tallet.

Kapital, størrelse på arbeidslokaler, type maskiner og antall ansatte, varierte innenfor jern- og metallindustrien. Store bedrifter var Akers mek. Verksted og Kværner. Men det fantes også mange små verksteder. Halvorsens verksted var ett av disse, med bare en ansatt. Håndverk og storindustri eksisterte side om side.

Hans Halvorsen

Halvorsen var født i 1879 i Hof i Vestfold. Som 16-åring dro han til Oslo for å finne arbeid. De første årene jobbet han ved flere forskjellige mekaniske verksteder, samtidig som han tok kveldskurs, blant annet på Kristiania Tekniske Skole. I 1907 begynte han som mekaniker på Brødrene Sundt Verktøimaskinfabrik i Lakkegata 55 og ble etter hvert verksmester. Noen år tidligere hadde han kjøpt både dreiebenk og fresemaskin. Dette utstyret flyttet han med seg rundt fra den ene lille leiligheten på Østkanten til den andre.

I denne perioden giftet han seg med Birgit Anette og fikk barna Arne og Sofie. I 1913 bygget han eneboligen i Hasleveien 42. I kjelleren drev han verkstedet fra 1927, de første årene samtidig med annen jobb. I 1919 døde kona, og Halvorsen ble eneforsørger for de to barna. Omkring 1940 giftet han seg på nytt med Marie Gulliksen.

Dagboken

Halvorsen skrev om lange arbeidsdager i dagboken sin. Arbeidsøkter på ti timer var ikke uvanlig. Ofte jobbet han også på søndager. Matinnkjøpene ble også nitidig notert, og menyen bestod i stor grad av sild, kneippbrød, nøkkelost og kaffe. I 1938 fikk han tuberkulose og var syk i to og et halvt år. I siste delen av sykdomsperioden bygget han på huset, og i underetasjen ble verkstedet utvidet. Det er dette rommet som nå kan oppleves på Teknisk museum. Hans Halvorsen døde i 1961.

Det er barnebarnet til Hans Halvorsen, Stein Halvorsen, som har gitt verkstedet til museet. Teknisk museums venneforening har flyttet verkstedet i sin helhet til museet i 2009. Da hadde det stått nærmest urørt siden 1950-tallet.

For mer informasjon eller bilder, ta kontakt med konservator Tone Rasch, 22 79 60 20/ 41 69 43 76.

 

Kopirett © 2012 Norsk Teknisk Museum. Alle rettigheter reservert.
Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo | Telefon: 22 79 60 00 |e-post
Design | Utvikling: akzidenz as  -  Bygget med HTML5 og CSS3