NB: Gamle sider

Hei! Du har nå kommet til Teknisk museums gamle nettsider. Fra 10. juni 2019 blir ikke disse vedlikeholdt lenger. Gå til tekniskmuseum.no for å komme til forsiden.

Sunn sjel i et sunt legeme

 

Utstillingen ”Sunn sjel i et sunt legeme” gir en framstilling av utviklingen innenfor medisinsk forskning, klinisk medisin, psykiatri og folkeopplysning i Norge i de siste 150 år.

Sentralt i fortellingen står historien om de store infeksjonssykdommene og deres betydning for sykdomsforståelse og sykdomsbekjempelse. Utstillingen viser også endringer innenfor bruken av medisinsk teknologi og fremveksten av ulike medisinske profesjonene.

Nye helserisikoer sto fram omkring midten av 1800-tallet. Smittsomme sykdommer var utbredt i de raskt voksende byene. Særlig i fattige strøk var de sanitære og hygieniske forholdene lite tilfredsstillende, sett med våre dagers øyne.

I løpet av de siste 150 år har den forventede levealder for kvinner steget fra 50 til 81 år.

I løpet av det 20. århundre har medisinfeltet vokst i bredde og innhold. Forhold omkring den enkelte pasient, lege og sykdom inngår i store sosiale sammenhenger, forvaltet av ulike myndigheter, profesjoner, universiteter og forskningsinstitusjoner.

I utstillingen finner du blant annet:


Davidson Pneumothorax-apparat

Et instrument for å fremkalle kunstig pneumathorax (kollapsing av lungen). En ny æra i kampen mot tuberkulose ble innledet tidlig på 1900-tallet, da det ble mulig å identifisere de infiserte delene av lungen presist. Ved hjelp av kunstig pneumathorax, som ble utført første gang i 1895 av den italienske legen Carlo Forlanini (1847 – 1918), ble det mulig å lukke hulrommene i lungen, og slik hemme spredningen av bakteriene.

"Jernlunga"

En slik tankrespirator fra 1950-tallet ble bl.a. brukt av poliopasienter. De som ble lammet i pustemuskulaturen, måtte i kortere eller lengre tid ha hjelp til å holde lungefunksjonen i gang. De kunne da ligge inne i jernlunga, der trykket ble regulert på en slik måte at pasientens brystkasse hevet og senket seg rytmisk og pusten ble holdt i gang.

Maren

Ingen vet hvem denne kvinnen var, men hun kalles Maren. Hun døde trolig i en av kolera-epidemiene i Oslo på 1850-tallet. Hun ble funnet av bygningsarbeidere tidlig på 1900-tallet, under gravearbeider i hva som kunne være en skjult kolera-kirkegård. Kroppen hennes er godt bevart. På grunn av lite tilgang på oksygen har huden og fettet blitt forvandlet til en slags voks.

Davidson Pneumothorax-apparat

Jernlunga

Maren i myra

Kopirett © 2012 Norsk Teknisk Museum. Alle rettigheter reservert.
Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo | Telefon: 22 79 60 00 |e-post
Design | Utvikling: akzidenz as  -  Bygget med HTML5 og CSS3