NB: Gamle sider

Hei! Du har nå kommet til Teknisk museums gamle nettsider. Fra 10. juni 2019 blir ikke disse vedlikeholdt lenger. Gå til tekniskmuseum.no for å komme til forsiden.

Olje og gass

Opplev den fascinerende historien om det norske oljeeventyret. Historien om Norges olje- og gassindustri fortelles i rammen av en nyskapende utstillingsopplevelse. I utstillingen kan du blant annet betjene komfyren som med noen millioner års koketid lager olje og gass. Du kan også ta plass i borebua og dreie borestrengen mens du får inntrykk av å være på feltene i Nordsjøen, du kan kaste deg ned i redningsstrømpen, prøve deg på evakueringslabyrinten, og du kan telle kronene som renner inn i Oljefondet.
Olje og gass 900

Utstillingen Olje og gass er bygd opp rundt fem hovedtemaer. Gjenstander, tekst og bilder forteller historier om mennesker i bransjen, banebrytende teknologiutvikling, store kompetanseløft, dristig politikk og betydningen av olje og gass — i verdens energimarked, i norsk økonomi og i et miljø- og klimaperspektiv.

I utstillingen vises også filmer av fem personer, som alle har sine helt spesielle historier å fortelle:

  • Ståle Salvesen, som satt på boredekket da den første oljen ble funnet i 1969
  • Konduktør Myrvold, som solgte billett til Kong Olav da han tok trikken under oljekrisen i 1973
  • Gerry Stigen, som overlevde Alexander Kielland-ulykken i 1980
  • Anne Mürer, som ledet sammenkoplingen av Troll-plattformen i 1995
  • Mailinn Gjerde, som er en av ”månelanderne” som utvikler teknologi for karbonfangst

Oljeutstillinger på Teknisk museum

Museet har hatt oljeutstillinger siden 1996, men laget i samarbeid med Norsk Olje og Gass og de største selskapene i bransjen en ny utstilling i 2014. Med den ønsker vi å formidle historien om det moderne olje-Norge samt å tilby oljebransjen en representativ arena i hovedstaden. Utstillingen er bygget på erfaring fra de tidligere utstillingene og undervisningen vi har utviklet for skoleelever om emnet.

Oljehistorien i Norge

ekofisk900
Ekofisk-senteret. Oppbygging av toppen på Ekofisk 2/4. Foto: Norsk Oljemuseum

Etter at Ekofisk ble funnet i 1969, gikk det bare et tiår før olje og gass var blitt Norges største inntekstkilde og viktigste næring. I dag er 250 000 arbeidsplasser knyttet til industrien. Olje og gass står for halvparten av all norsk eksport og utgjør en tredjedel av statens inntekter.  Like mye som det er produsert til nå ligger fortsatt under havbunnen, i kjente felt som Ekofisk, Troll og Statfjord, og i felt som ennå ikke er oppdaget. Olje og gass kommer til å spille en stor rolle for norsk industri og økonomi og verdens energiforsyning også i fremtiden. Hvilken plass disse energikildene bør ha i fremtidens energi-miks er en viktig og kunnskapskrevende diskusjon  i lys av den alvorlige klimatrusselen.

ekofisk3900
Oppjekking av gangbroene mellom Ekofisk 2/4 R og Ekofisk 2/4 T. Foto: Norsk Oljemuseum

Utstillingens fem hovedtemaer:

1. Lete og finne

lete

 I 1969 ble det første norske oljefeltet, Ekofisk, funnet etter flere års leting. Å lete etter olje og gass krever kunnskap om hvor man skal lete og utstyr til å bore. Nye kunnskaper og teknologier gjør det mulig å fortsatt kunne gjøre like viktige funn som i 1969.

2. Globale linjer

globaltOlje og gass er blant verdens viktigste råvarer. Alle land trenger det, og landene som er selvforsynte, eller produserer for eksport, har store fortrinn. Da Norge ble en oljenasjon forandret mulighetene seg innenlands og Norge tok en ny, global posisjon. Oljepolitikk er viktig både nasjonalt og globalt.

3. Arbeid

arbeidOlje og gass kan bare finnes og produseres ved hjelp av innsatsen til tusenvis av arbeidstakere. 250 000 arbeider direkte eller indirekte i norsk olje- og gassnæring med mange forskjellige oppgaver. Det vil bli mange spennende utfordringer for arbeidstakerne også i fremtiden.

4. Teknologiløft og industribygging

teknologiLeting, boring og produksjon av olje krever spesielle og avanserte teknologier. Utviklingen av norsk olje- og gassnæring har gitt et stort løft for industrien, med bygging av plattformer, undervannsinstallasjoner, rørledninger og skip. Ny teknologi utvikles stadig for å finne nye felt, forbedre produksjonen, minske kostnadene, redusere utslippene, redusere farlig arbeid og å utnytte mer av reservene.

5. Energi og miljø

emOlje og gass har blitt en uunnværlig energikilde og har gjort Norge til en økonomisk og energipolitisk stormakt i verden. Denne kilden til rikdom er også forbundet med utfordringer. Særlig gjelder det klimaspørsmålet, knyttet til CO2-utslippene fra verdens forbruk av kull, olje og gass. Hvilken plass skal norsk olje og gass ha i fremtidens globale energi-miks?

Utstillingen er produsert av Norsk Teknisk Museum. Sponset av: Norsk olje og gass Conoco Phillips Exxon Mobil Lundin Shell Statoil Total Bayerngas Concedo Idemitsu dana Subsea7 Repsol VNG Norge

sponsorlogo webNOROG

sponsorlogo web niv2c 1sponsorlogo web niv1

 

 

 

Kopirett © 2012 Norsk Teknisk Museum. Alle rettigheter reservert.
Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo | Telefon: 22 79 60 00 |e-post
Design | Utvikling: akzidenz as  -  Bygget med HTML5 og CSS3