Foto: Ole Didrik Lærum / Dr Lærums medisinke samlinger

Nettverk for helse- og medisinhistorie

Nasjonalt museumsnettverk for helse- og medisinhistorie (NMHM) arbeider innenfor eldre og nyere helse- og medisinhistorie. Nettverket ble etablert som et faglig og sosialt forum rundt år 2000. Det har siden starten bestått av helse- og medisinhistoriske museer eller liknende institusjoner, de fleste relativt små i størrelse, preget av deltakelse fra frivillige og ofte primært fokusert rundt historien til det sykehuset/helseforetaket de er tilknyttet.

Nettverket har alltid hatt stor spredning i deltakerinstitusjonenes størrelse, geografiske tilhørighet, arbeidsfelt og arbeidsmetoder. Nasjonalt medisinsk museum er ansvarsmuseum og koordinator for nettverket, oppnevnt av Arkiv, bibliotek- og museumsutvikling (ABM), fra 2011 Museumsseksjonen i Kulturrådet.

Les mer om bakgrunnen for museumsnettverkene på Kulturrådets nettsider

Visjoner og målsettinger

Hvert år bruker den norske stat over 300 milliarder på helse- og medisinrelaterte formål. I tillegg kommer utgifter utenom helsevesenet. Helse er ikke bare et spørsmål om penger, det er noe som angår oss alle.

Det overordnet målet med Nettverk for medisinhistorie er å spre kunnskap om hvordan helsevesenet har utviklet seg, hvordan befolkningen har møtt sine helsebehov, og hvordan dette har endret seg over tid. Derigjennom ønsker NMHM å bidra til kritisk tenkning og utvikling av nye kunnskaper og refleksjoner rundt helse- og medisinhistorie.

NMHM er åpent for museer og beslektede institusjoner som arbeider innenfor dette formålet. Det må skapes synlige resultater av nettverksarbeidet gjennom tett samarbeid.
Nasjonalt museumsnettverk for helse- og medisinhistorie arbeider for:

  • å bidra til utveksling av faglig kompetanse i forskning, formidling og forvaltning,
  • å bidra til den offentlige samtalen om spørsmål knyttet til helse og medisin,
  • å styrke deltagernes samfunnsrolle, samt aktivt engasjement med samfunn og de besøkende/brukere
  • å gjennomføre egne prosjekter.

Last ned pdf: Nasjonalt museumsnettverk for helse-og medisinhistorie / Rammenotat og retningslinjer

Nettverksseminaret 2020: 15.–16. juni

I samarbeid med Anno Glomdalsmuseet i Elverum inviterer Utstillingskomiteen for «Gammeldoktoren» til det årlige Nettverksseminaret i tiden 15.-16. juni 2020.

Programarbeidet pågår for fullt, og har arbeidstittel «Glimt fra distriktshelsetjenesten i Hedmark i tiden 1850 – 1950. Lokale, nasjonale og globale perspektiver på helse- og medisinhistorien.»

Seminaret finner sted i Glomdalsmuseets moderne auditorium, som har alle tekniske hjelpemidler.

I tillegg til faglig program er det avsatt rikelig tid til besøk og omvisning i Gammeldoktorutstillingen og museets øvrige meget interessante utstillinger, mingling og hyggelig sosialt samvær som omfatter registrering med kveldsmåltid i museet søndag den 14. juni og festmiddag mandag den 15.juni med underholdning.

Tirsdag den 16. juni starter med et program med arbeidstittel «Medisinsk museumsnettverk – veien videre», med innledere fra Kulturrådet, Norsk teknisk museum og representant fra Nettverkets styringsgruppe. Deretter avholdes årsmøtet i Nettverket.

Det er reservert rom i Scandic Hotel Central som ligger i gangavstand fra museet.

Elverum er lett tilgjengelig med tog fra Oslo og Trondheim, eller med direkte bussforbindelse fra Oslo og Gardermoen. Kjøretid med bil fra Oslo-området er cirka 2 timer.

Konkrete opplysninger om påmelding, program og flere detaljer rundt arrangementer legges fortløpende ut på denne siden.

Foreløpig ønsker vi vel møtt til faglige og sosialt utbytterike forsommerdager i Elverum den (14.) 15. og 16. juni 2020!

For Utstillingskomiteen for «Gammeldoktoren» og Anno Glomdalsmuseet:

Geir Erik Nilsen og Jan Hoff Jørgensen

Kontakt: Geir Erik Nilsen: 917 02 598 / Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


Kontakt oss

Norsk Teknisk Museum
Kjelsåsveien 143
0491 Oslo

Tlf: 22 79 60 00
Org. nr.: 979676832

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Eller fyll ut kontaktskjema

Skole og barnehage:
Epost (kontaktskjema)
Tlf: 22 79 60 60
Telefontid: Tir–fre kl. 13.15–15

 

Samarbeid

Venneforeningen

Museumsnettverkene

Samarbeidspartnere: