Thomas Bugge

Studiereise og handletur

Thomas Bugge med Ridderkorset av Dannebrogsordenen, som han ble tildelt i 1809.I 1777 ble den danske teologen Thomas Bugge (1740-1815) professor i matematikk og astronomi. Han var også leder for observatoriet Rundetårn i København. For å sette observatoriet i best mulig stand reiste han til Tyskland, Nederland og England for å møte professorer, astronomer, instrumentmakere og urmakere. På reisen kjøpte han 50 ulike instrumenter, de fleste til fysikkeksperimenter og undervisning. Hjemme i København fikk han instrumentmakere til å lage instrumenter ut fra hans detaljerte skisser fra reisene.

Geografisk oppmåling

For å bestemme jordas størrelse og plassering av byer og steder i forhold til hverandre, var man avhengig av landmåling og astronomiske målinger. Bugge var leder av landmålingsprosjektet underlagt Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Han beskrev hvordan oppmålingen ble gjort; geografisk (inntegning av landformasjoner) og trigonometrisk (måling av vinkler i et stort trekantnett). Den siste typen måling justerte den første og ble satt i sammenheng med astronomiske målinger slik at steders lenge- og breddegrader ble korrekte. De nye kartene var til nytte i militær, sivil og økonomisk planlegging, og de ble solgt fritt.

Brevskriver og almanakkredaktør

Bugge etterlot seg mange brev, blant annet fra og til elever som ble astronomer på Island, Grønland og i Norge. Brevene fra Bugge til Abraham Pihl i Norge inneholder omfattende data knyttet til astronomiske og meteorologiske observasjoner. I 1804 sørget Bugge for en egen almanakk for Norge. Den ble redigert i København inntil 1814, da professor Christopher Hansteen ved det nyetablerte universitetet i Oslo tok over.

Fra Thomas Bugges lærebok: De første Grunde til den sphæriske og theoretiske Astronomie, samt dem mathematiske Geographie, 1796. Astronomiske målinger, landmålinger og matematiske utregninger var utgangspunktet for Bugges karttegninger.

Samler

Da den engelske flåten angrep København i 1807, brant Bugges hus. Han klarte bare å redde deler av sine store samlinger av instrumenter, kart og bøker. Da Bugge døde i 1815, kjøpte universitetet i Oslo instrumentene hans til Det fysiske kabinett.

Thomas Bugge med Ridderkorset av Dannebrogsordenen, som han ble tildelt i 1809.

Fra Thomas Bugges lærebok: De første Grunde til den sphæriske og theoretiske Astronomie, samt dem mathematiske Geographie, 1796.  Astronomiske målinger, landmålinger og matematiske utregninger var utgangspunktet for Bugges karttegninger.


Kontakt oss

Norsk Teknisk Museum

Kjelsåsveien 143

0491 Oslo

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Eller fyll ut kontaktskjema

Tlf: 22 79 60 00