Arkivet etter Barselhjemutstillingen 1916 er blitt del av Norges dokumentarv

Arkivet

Det unike og omfattende arkivet tas vare på av Norsk Teknisk Museum og eies av Oslo Met. Det inneholder fotografier, gjenstander og tekster, som ble vist på utstillingen, i tillegg til anmeldelser og dokumenter fra oppbyggingsfasen.

Kvinnesak i praksis

I 1916 tok kvinnesaksforkjemperen Katti Anker Møller initiativ til Barselhjemsutstillingen. Den åpnet i Teatersalen på Bøndenes hus i Kristiania 26. april i 1916. Utstillingen viste barsel og spedbarnsstell før og nå og fokuserte på hygiene, familieplanlegging, vitenskap og rasjonalitet fremfor overtro og tradisjoner.

Internasjonal trend

Arkivet viser at Katti Anker Møller og hennes krets var inspirert av en internasjonal bevegelse. Politiske rettigheter, medisin, naturvitenskap og sosiale reformer stod på agendaen over hele Europa og USA. Tidlig på 1900‐tallet ble sosialomsorgen et eget politisk område. Ansvaret for fødselsomsorg ble overført til det offentlige og lagt inn under helsevesenet, og det ble arbeidet aktivt for å bringe morsrollen inn i offentligheten.

Norge, et foregangsland

Barselhjemsutstillingen i Kristiania ble åpnet i nærvær av kongen og dronningen, regjeringsmedlemmer og andre prominente gjester. Den vakte stor interesse, og museer og foreninger i over 20 byer og tettsteder ba om å få vise den. Barselhjemutstillingen viste arbeidet for å spre kunnskap om helse og hygiene, samtidig som det pågikk en kamp for å bedre kvinner og barns rettigheter i alle sosiale lag. De Castbergske barnelover fra 1915 og allmenn stemmerett for kvinner fra 1913 var banebrytende reformer. Begge disse lovendringene gjorde Norge til et foregangsland, som reflekteres og kommuniseres i Barselhjemutstillingens arkiv.

Det hjalp oss ikke å få stemmerett

Teknisk museum har allerede satt opp en utstilling med utgangspunkt i dette unike materialet.  8. mars 2013 markerte Norsk Teknisk Museum hundreårsjubileet for kvinners stemmerett med å åpne utstillingen Det hjalp oss ikke å få stemmerett. Utstilling tok utgangspunkt i arkivmaterielat og handlet om kvinnesaksforkjemperen Katti Anker Møller (1868-1945). Utstillingen stod på museet til 7. mai, 2014.

https://www.tekniskmuseum.no/det-hjalp-oss-ikke-a-fa-stemmerett

Tilgang til arkivet

Det kan gis tilgang til arkivets dokumenter ved henvendelse til biblioteket på Teknisk museum.

Norges dokumentarv

«Norges dokumentarv er et register over en del av de viktigste dokumentene i norsk historie, næringsliv, kulturliv og annen samfunnsvirksomhet. Registeret er en nasjonal utgave av UNESCOs Verdensminne-program (Memory of the World), som skal bidra til å verne og tilgjengeliggjøre verdens dokumentarv og framstå som menneskehetens kollektive hukommelse.

Dokumentene er valgt ut av den norske komiteen for verdens dokumentarv på grunnlag av nominasjoner i hovedsak fra arkiver, museer og biblioteker. Registeret blei åpna 8. februar 2012 med et innhold på seksti dokumenter og dokumentgrupper/arkivsamlinger. Det meste er tradisjonelle papirdokumenter, men registeret omfatter også andre medier som runestein, fagforeningsfane, filmnegativer, radioopptak og digitalfilm. Tidsspennet er rundt tusen år.» Kilde: Wikipedia

Teknisk museum har tidligere fått tatt opp arkivene etter Hjula, Akers mek og Wilse i Norges dokumentarv.

Se også Kulturrådets sider: https://www.kulturradet.no/norges-dokumentarv

Arkivportalen:

http://www.arkivportalen.no/entity/no-NTM_arkiv_000000000022

DigitaltMuseum til gjenstander og foto:

https://digitaltmuseum.no/search/?aq=owner%3A%22NTM%22&q=katti+anker+m%C3%B8ller

https://digitaltmuseum.no/search/?aq=topic%3A%22Barselhjemutstillingen%22+owner%3A%22NTM%22

     
 

Teknisk museums åpningstider

Pinsen 2019:
1. og 2. pinsedag: Åpent 11–18

I skoleåret:
Tir–fre: 9–16 | Lør–Søn: 11–18 | Man: Stengt

Museet er stengt på disse dagene:
Julaften, 1. juledag, nyttårsaften, 1. nyttårsdag og 17. mai.

Sommeråpent
22. juni–18. august: 11–18

Les mer om åpningstider.

Billetter:
Barn 4-17 år: kr 100 | Voksne: kr 150 | 2v+4b: kr 450 | Les mer om billettpriser

Finn oss
 | Kontaktinfo | Mer praktisk info
Begrenset antall parkeringsplasser.


britiskeflagget 30Information in English
 
     

Kopirett © 2012 Norsk Teknisk Museum. Alle rettigheter reservert.
Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo | Telefon: 22 79 60 00 |e-post
Design | Utvikling: akzidenz as  -  Bygget med HTML5 og CSS3