Ny utstilling!
Åpner 24. mai kl. 18

Fra 21.mars 2019

Fra 21.mars 2019

Fra rasetyper til DNA-sekvenser / From racial types to DNA sequences

previous arrow
next arrow
Slider

Åpningstider

Pinsen 2019:
britiskeflagget 301. og 2. pinsedag: Åpent 11–18

Åpningstider i skoleåret:

Tir–fre: 9–16 | Lør–Søn: 11–18 | Man: Stengt

Sommeråpent:

22. jun.–18. aug.: 11–18

Stengte dager: Julaften, 1. juledag, nyttårsaften, 1. nyttårsdag og 17. mai. 

BILLETTER:

Barn 4−17 år: kr 100 | Voksne: kr 150 | 2v+4b: kr 450 | Les mer

Finn oss | Kontakt | Praktisk
Begrenset antall parkeringsplasser


Viktig melding: Astroamfiet er dessverre midlertidig ute av drift, men vi setter opp astroshow i auditoriet til annonserte tider. Hold deg oppdatert på aktivitetsprogrammene her.

Hør lyden av Oslo-tinnfolien fra 1880-tallet!

Et av verdens eldste lydopptak blir nå tilgjengelig for publikum. I samarbeid med Nasjonalbiblioteket er tinnfolien nå digitalisert og det forskes på hva og hvem man hører på opptaket. Kan det være selveste Thomas Edison?

Norsk Teknisk Museum har funnet en av verdens eldste tinnfolieopptak i sine samlinger. I samarbeid med Nasjonalbiblioteket forskes det nå på hva og hvem man hører på lydopptaket fra 1880-årene. Kan det være lyden av selveste Thomas Edison, oppfinneren av fonografen?

Frem til i dag har innholdet vært ukjent, da tinnfolier er sårbare og ikke tåler avspilling uten å forringes. Men nå finnes det teknologi som kan skanne skjøre materialer og digitalisere innholdet. Amerikanske eksperter, som har utviklet denne metoden, og teknikere ved Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana er nå ferdige med arbeidet og innholdet kan endelig presenteres for publikum. Kanskje kan du hjelpe oss med å finne ut hva vi hører? Splill av lyden lenger ned i artikkelen.

Thomas Edison og den korrekte ingeniøren

Høsten 1940 ble et skjørt tinnfoliepapir overrakt Teknisk museum av den da 80 år gamle ingeniøren og telegrafinspektøren Einar Rasmussen fra Blommenholm. Historien forteller at Rasmussen arbeidet tett på Thomas Alva Edison i New York i 1880-årene. Det var rett etter at Edison hadde oppfunnet fonografen.

Tidligere hadde Rasmussen overrakt nettopp en fonograf til museet. Fonografen er den første maskinen som kunne gjøre opptak og spille av lyd, forløperen til den mer kjente grammofonen. Thomas Edison gjorde de aller første opptakene på fonograf for akkurat 140 år siden, den 6. desember 1877. Og drøyt 60 år senere kom ingeniør Rasmussen til Teknisk museum med et ukjent, tilsvarende gammelt og ekstremt skjørt tinnfolieark! Tinnfolie ble brukt helt i starten på fonografens sylinder (senere gikk man over til voksruller som var langt mer bestandig). Man kan se på Rasmussens tinnfolie at det er gjort opptak på den, men grunnet materialets sårbarhet vil det ikke tåle å bli avspilt på en fonograf. Tinnfolien ble derfor kun registrert den gangen og bevart for ettertiden av konservatorer, uten at man egentlig visste noe om innholdet. Bare museets gamle håndskrevne inntaksprotokoll gir oss et hint:

«Fonograf-tinfolium innspilt av Edison.»


Men hva betyr «innspilt av Edison»? Kan det være et opptak av Edisons stemme? I så fall vil tinnfolien være enda mer unik – kanskje det eldste, kjente opptaket i verden av Thomas Alva Edison.

Til USA for digitalisering – et komplisert puslespill

Dagens teknologi gjør det mulig å skanne den skjøre tinnfolien, men man måtte til Andover, USA og Northeast Document Conservation Center (NEDCC) for å finne de riktige ekspertene til dette. Lyden som gjemmer seg på folien er interessant og viktig å bevare for ettertiden, men det store spørsmålet meldte seg raskt: Hvor sannsynlig er det at det er selveste Edison som snakker inn på opptaket? Og hvordan havnet tinnfolien hos den norske ingeniøren?

Your Website Title

How to Share With Just Friends

How to share with just friends.

Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014

Førstekonservator Frode Weium forteller:

– Akkurat hvordan dette tinnfolieopptaket kom i Einar Rasmussens eie, vet vi ikke. Han har heller ikke latt seg spore i fortegnelsene over Edisons ansatte. Men det er flere tegn på at Rasmussen var i kontakt med Edison: I et brev hjem til Norge skrev han i 1883 at «Edison ser jeg temmelig ofte», en skisse som han ga til museet skal samme år ha vært tegnet av Edison «ved mit tegnebord», og et diplom viser at han tilhørte «Edison Pioneers». Rasmussens etterkommere forteller dessuten om en mann som ikke likte å fremheve seg selv, og som var beskjeden når det gjaldt å fortelle om alt han hadde opplevd som ingeniør, sier Weium.

Frode Weium forsker nå videre på saken. Teknikere både i USA og ved Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana har jobbet hardt for å hente ut det beste man kan av lydopptaket. Oppdraget har budt på utfordringer, ettersom folien var brettet og delt i biter, for så å ha blitt satt sammen igjen på feil måte. Det er altså ikke bare skanning som er jobben, men også analyse og puslespillbiter som skal settes sammen.

Etter at folien ble scannet og lyden har blitt hel, har lydfilene blitt bearbeidet og gjort mer lyttevennlige. Men fortsatt vet vi ikke helt hva og hvem som gjemmer seg på et av verdens første opptak av lyd.

– Noe som lyder som en mannsstemme kan høres gjennom store deler av opptaket. På ett sted synes det også å være et piano. Men det er mye støy, og innholdet er fortsatt et mysterium. Vi klarer foreløpig ikke å fastslå om opptaket faktisk ble gjort av Edison eller ikke, sier Weium.

Kanskje vil fremtidig forskning gi oss svar. Vi gir oss ikke, Mr. Edison!

Hør et utdrag av lyden fra tinnfolien: 

Hør hele opptaket:  
Lenker til saken i media:For mer informasjon om prosjektet, kontakt:

Frode Weium
Førstekonservator
Norsk Teknisk Museum
Mob: 934 54 489

Camilla Marie Klevstrand
Kommunikasjonsrådgiver
Norsk Teknisk Museum
Mob: 975 08 738

Nina Bræin
Presseansvarlig
Nasjonalbiblioteket
Mob: 951 50 912

 

Samarbeidspartnere

Sparebankstiftelsen 200crop       atea 300

 

 

Kopirett © 2012 Norsk Teknisk Museum. Alle rettigheter reservert.
Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo | Telefon: 22 79 60 00 |e-post
Design | Utvikling: akzidenz as  -  Bygget med HTML5 og CSS3