Åpningstider

Påsken 2019:
15. april – 22.april: 11–18

Pinsen 2019:
britiskeflagget 301. og 2. pinsedag: Åpent 11–18

Åpningstider i skoleåret:

Tir–fre: 9–16 | Lør–Søn: 11–18 | Man: Stengt

Sommeråpent:

22. jun.–18. aug.: 11–18

Stengte dager: Julaften, 1. juledag, nyttårsaften, 1. nyttårsdag og 17. mai. 

BILLETTER:

Barn 4−17 år: kr 100 | Voksne: kr 150 | 2v+4b: kr 450 | Les mer

Finn oss | Kontakt | Praktisk
Begrenset antall parkeringsplasser

Medisinske rom – Diagnosens makt

Nasjonalt medisinsk museum på Teknisk museum har etablert rom en arena for åpen og nyskapende dialog om viktige problemstillinger knyttet til sykdom og helse. Samtalerommet er åpen for alle. 

Nasjonalt medisinsk museum på Teknisk museum har etablert en arena for åpen og nyskapende dialog om viktige problemstillinger knyttet til sykdom og helse. Samtalerommet er åpen for alle.

Én gang i semesteret setter vi en diagnose i sentrum og inviterer inn mennesker med ulike ekspertiser, forståelser og erfaringer. Målet er at vi sammen skal tenke nye tanker slike at vi går hjem litt klokere enn da vi kom. På den måten søker vi å berike det offentlige ordskiftet.

Medisinske rom er en arrangementsserie der viktige samtidige og historiske spørsmål om medisin, helse og samfunn blir undersøkt. Vi inviterer mennesker fra lokalsamfunnet, spesialister, aktivister, pasientgrupper, ansatte i helsevesenet og andre inn i museet for sammen å utforske ulike erfaringer og forståelser. Medisinske rom er også en kommende utstilling som åpner i 2020 ved Nasjonalt medisinsk museum / Teknisk museum.

Det medisinske samtalerommet

Medisinske rom skal være en trygg arena der folk med ulike forutsetninger og bakgrunner kan møtes for å finne mer ut av kompliserte samfunnsspørsmål.

– Nasjonalt medisinsk museum er, og kan i større grad bli, en særegen og viktig samfunnsaktør. Det er både et stort ansvar og en fantastisk mulighet. Vi vet at vi kan gjøre en forskjell i den offentlige samtalen. Vi samler inn pågående debatter, forståelser og argumentasjoner for ettertiden. Samtidig får vi opp nye perspektiver og forståelser. I serien Medisinske rom legger vi til rette for nyanserte samtaler som gir refleksjoner og nye innsikter rundt diagnosering og de mulighetene for makt og  avmakt som ligger i det, sier Ellen Lange, konservator ved Nasjonalt medisinsk museum.

Arrangementsrekke

Arrangementene Medisinske rom planlegges holdt over flere sesonger. Viktige og marginaliserte stemmer og posisjoner i det offentlige ordskiftet vil trekkes inn for å utvikle nye kunnskaper og innsikter.

Det skal dykkes i maktaspektet i helse og medisin. På hvilken måte utfordres etablerte hierarkier av nye fortellinger og aktivisme?

– Målet vårt er å bidra med en dypere, tryggere og mer kvalifisert debatt enn det som utspiller seg i media og sosiale medier. Vi vil heve og aktualisere uavklarte og ofte vanskelige temaer. Den kunnskapen og innsikten vi samler inn vil inngå i museets framtidige utstillinger og bidra sterkt til den kollektive hukommelsen for vår egen og senere generasjoner, understreker Ellen Lange.

Ulike diagnoser

Vi tar for vi for oss spesifikke diagnoser, og ser på praksiser, maktkamp og politikk rundt disse. Hvordan blir det bestemt om du er syk, frisk, gal eller normal? Hva er egentlig en «riktig» diagnose? Vi ser også på hvordan og hvorfor interessegrupper forsøker å endre bestemmelser, vitenskap og klinisk praksis. Hvem er til slutt ekspertene her?


Tidlgiere arrangementer: Kjønnsmangfold og diagnosens makt  24. oktober 2018 fra kl. 18.00 til 21.00. Neste arrangement er ADHD og diagnosens makt. Til høsten skal sykdommene ME og kreft tematiseres.

Bli med inn i museets nye samtalerom for å tenke nye tanker om kjønnsidentitet, diagnostisering og behandling. Følg med på våre nettsider og Facebook for videre program. 


 


Samarbeidspartnere

      Statnett Slagord graèrd         Sparebankstiftelsen 200crop       atea 300

 

 

Kopirett © 2012 Norsk Teknisk Museum. Alle rettigheter reservert.
Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo | Telefon: 22 79 60 00 |e-post
Design | Utvikling: akzidenz as  -  Bygget med HTML5 og CSS3