Om prosjektet

Utstillingen, som åpnet på Norsk Teknisk Museum i februar 2017, er utviklet innenfor rammen av forskningsprosjektet. Samtidig har museet etterstrebet å gi rom for andre perspektiver og innfallsvinkler enn det forskningsprosjektet legger til grunn. I arbeidet med utstillingen er personer med bakgrunn fra flere ulike disipliner, felt og fagtradisjoner trukket inn. Foruten historikere har museet samarbeidet med arkeologer, arkitekter, idehistorikere, museologer og kunstnere. Utstillingens design er blitt til i et tett samarbeid med scenografer fra Akademi for scenekunst ved Høgskolen i Østfold. Arbeidet med utstillingen har hele tiden hatt som mål å bidra til utviklingen av metoder som kombinerer forsknings-, formidlings- og forvaltningsoppgaver på nye måter.

Helt fra starten har formidlingsarbeidet hatt stor plass. Museet har arrangert debattmøter og workshops og bidratt til en dokumentarfilm om tvangsarbeid. Halvannet år før utstillingens offisielle åpning, ble en mindre del av utstillingen gjort tilgjengelig for publikum. Ambisjonen var å bringe forskere, ulike berørte parter og det allmenne publikum inn i utstillingen, mens den ennå var under utarbeidelse. Museet ønsket på denne måten å skape engasjement og offentlighet rundt utstillingen og dens tema, samtidig som det inngår i en dynamisk og forpliktende dialog med sine omgivelser.

Takk til Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet, Stiftelsen Fritt Ord, Statens Vegvesen og Stiftelsen Errinerrung, Veranwortung, Zukunft, som har støttet utstillingen økonomisk.

Ketil Gjølme Andersen
Prosjektleder

Forskningsrådet    Fritt ord    NTNU     EVZ    Statens vegvesen

Foto: Riksarkivet / 02.00_01_21_03.Still003900.jpg
Arkivet etter Einsatzgruppe Wiking oppbevares ved Riksarkivet i Oslo. Dokumentene utgjør 440 hyllemeter og veier 11,4 tonn. Etter å ha ligget uordnet i nesten 70 år ble arkivet gjort tilgjengelig for forskning i 2011. Ikke noe annet sted finnes en så omfattende dokumentasjon av virksomheten til OT.
Foto: NTM / 02.00_01_21_03.Still003900

     
 

Teknisk museums åpningstider

Tir-fre: 9-16 | Lør-Søn: 11-18 | Man: Stengt

Påsken 2017:
 8. april 17. april: Åpent alle dager kl. 11–18
Sommerferie 2017: 20. juni – 20. august: Åpent alle dager kl. 11–18
Høstferie 2017: Uke 40: kl. 11–18. Første mandag etter høstferien er museet åpent kl. 9–16
Helligdager 2017: 1. mai, Kristi himmelfartsdag (25. mai), 2. pinsedag (5.juni): kl. 11–18

Stengte dager: julaften,1. juledag, nyttårsaften, 1. nyttårsdag og 17. mai.
Les mer om åpningstider

Billetter:
Barn 4-17 år: kr 100 | Voksne: kr 150 | 2v+4b: kr 450 | Les mer om billettpriser

Finn oss
 | Kontaktinfo | Mer praktisk info
Begrenset antall parkeringsplasser.

britiskeflagget 30Information in English