Personvernerklæring for Norsk Teknisk Museum – Samlingene

Personopplysninger som lagres

I samlingene og tilhørende dokumentasjon lagrer NTM følgende personopplysninger:

  • Personer med relasjon til museumsobjektet som giver, tidligere eiere, brukere, produsenter eller andre knyttet til museumsobjektets historikk.
  • I museets historiske arkiver inngår personopplysninger knyttet til den aktuelle virksomheten så som oversikter over ansatte, arbeidsgivere og inn- og utgående korrespondanse.
  • I museets fotoarkiver inngår fotografier av navngitte personer tatt i offentlig og privat sammenheng.
  • I museets medisinske samlinger inngår personopplysninger knyttet til pasienter og helsepersonell i Helsevesenet.
Formål med behandlingen

Museet innhenter og lagrer opplysningene til museums- og arkivformål i allmennhetens interesse.

Grunnlaget for behandlingen

Opplysningene arkiveres for å dokumentere historisk utvikling i tråd med museets formål.

Innhenting av personopplysninger

Museet innhenter personopplysninger ved inntak av museumsobjekter eller arkiv til samlingene og i den løpende forvaltningen av museets eksisterende samling. Opplysningene innhentes fra ulike private og offentlige instanser.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Personopplysninger knyttet til museets samlinger utleveres i henhold til Arkivloven og øvrig gjeldende lovverk. Museet følger etablerte rutiner for vurdering av tilgang til personopplysninger i arkivene og samlingene.

Sletting av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt, på visse vilkår, retting eller sletting av opplysninger.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll av våre data, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger. Det er inngått databehandleravtaler med vår leverandører av museets katalogsystemer.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresser:

post(a)tekniskmuseum.no
Norsk Teknisk Museum
Kjelsåsveien 143,
0491 Oslo


Kontakt oss

Norsk Teknisk Museum
Kjelsåsveien 143
0491 Oslo

Tlf: 22 79 60 00
Org. nr.: 979676832

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Eller fyll ut kontaktskjema

Skole og barnehage:
Epost (kontaktskjema)
Tlf: 22 79 60 60
Telefontid: Tir–fre kl. 13.15–15

Utleie av lokaler:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Tlf: 22 79 60 00

 

Servicesenter

Nyhetsbrev

Ja, takk!

Vennligst aktiver JavaScript for å kunne sende dette skjemaet

PS: Vi anbefaler også Visit Oslos nyhetsbrev (ekstern lenke).