Talentsenter i realfag

Oslo Vitensenter har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet etablert Talentsenter i realfag.

Etableringen av talentsentre i realfag er en oppfølging av realfagsstrategien "Tett på realfag", som ble lagt frem av Kunnskapsdepartementet høsten 2015. I første omgang er regionale talentsentre for realfag et forsøksprosjekt. Her skal elevene få hjelp til å gå i dybden og få større faglige utfordringer. Det etableres fire talentsentre i realfag.

Talentsentrene i Norge skal i første omgang være et tilbud til elever på 7. til 10. trinn i grunnskolen, og elever som går de to første årene i videregående opplæring. Målgruppen er både elever som presterer på høyt nivå, og elever som har potensiale for å prestere på høyt nivå. Plikten i opplæringsloven til å tilpasse opplæringen gjelder også for elever som trenger ekstra faglige utfordringer, som er spesielt ivrige etter å lære, og som kanskje kjeder seg fordi de raskt mestrer de oppgavene de får.

Formålet med utprøvingen er at de regionale talentsentrene skal:

 • Gi et faglig tilbud med utgangspunkt i matematikk, naturfag og de realfaglige programfagene for elever som trenger større utfordringer.
 • Bidra til at flere barn og unge presterer på høyt og avansert nivå i matematikk, naturfag og i de realfaglige programfagene.
 • Bidra til at høyt presterende elever knytter kontakt med andre høyt presterende gjennom organiserte elevnettverk

Talentsenter i realfag ved Oslo Vitensenter tar utgangspunkt teoretiske realfag som matematikk, kjemi, fysikk og biologi, og integrerer de med teknologiutvikling, prototyping og praktisk bruk av teori. Talentsenterets deltakere vil i løpet av skoleåret jobbe i tverrsnittet av teoretisk realfag, praktisk ingeniørfag, kunst og design slik at de kan få utvikle sin dybdelære og får muligheten til å selv erfare hvilken kraft det er i realfag i praksis. Tverrfaglighet er en sentral del av talentprogrammet og vil utfordre deltakerne på etisk og bærekraftig teknologiutvikling, bruk av teknologi og historiske betydninger av realfagene vi i dag lærer på skolen.

 • Programmet skal være tverrfaglig, ikke fokusere på enkeltfag.
 • Programmet skal ta utgangspunkt i vitensentrenes kjerneverdier som dreier seg om å utforske og eksperimentere gjennom bruk av sansene.
 • Programmet skal kombinere teori og praksis.
 • Programmet skal handle om skaperglede og fysiske erfaringer.
 • Programmet skal være temabasert og elevene skal selv definere problemstillinger de skal løse innen temaet.
 • Elevene skal jobbe med prosjekter med definerte problemstillinger.
 • Elevene skal få erfaring med hypotesetekning, fysiske eksperiment og kunne gå fra ide til utprøving raskt ved å jobbe sammen tverrfaglig.
 • Elevene skal bruke “design thinking ” og “rapid prototyping ” som metode i utvikling av prosjektene.
 • Elevenes egne styrker, interesser og talenter skal utfordres og tilrettelegges for.
 • Sosiale aktiviteter og teamarbeid skal være gjennomgående.
 • Programmet bør kombinere vitensenterets unike arenaer som utstilling, undervisning og makerspace, med eksternes kvaliteter.
 • Elevene skal jobbe i team med å lage prosjekter innen ulike tema.

Samlingene ved talentsenteret vil foregå i skoletiden. Ettersom dette er tilpasset opplæring etter opplæringsloven, vil elevene få gyldig fravær fra ordinær skoleundervisning.

Søknadsfrist for deltakelse i skoleåret 2020/2021 var 13. mai 2020.

Spørsmål? Ta kontakt med leder for talentsenteret, Safina de Klerk.


Kontakt oss

Norsk Teknisk Museum
Kjelsåsveien 143
0491 Oslo

Tlf: 22 79 60 00
Org. nr.: 979676832

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Eller fyll ut kontaktskjema

Skole og barnehage:
Epost (kontaktskjema)
Tlf: 22 79 60 60
Telefontid: Tir–fre kl. 13.15–15

 

Nyhetsbrev

Ja, takk!

Vennligst aktiver javascript for å kunne sende dette skjemaet