Om prosjektet

Utstillingen, som åpnet på Norsk Teknisk Museum i februar 2017, er utviklet innenfor rammen av forskningsprosjektet. Samtidig har museet etterstrebet å gi rom for andre perspektiver og innfallsvinkler enn det forskningsprosjektet legger til grunn. I arbeidet med utstillingen er personer med bakgrunn fra flere ulike disipliner, felt og fagtradisjoner trukket inn. Foruten historikere har museet samarbeidet med arkeologer, arkitekter, idehistorikere, museologer og kunstnere. Utstillingens design er blitt til i et tett samarbeid med scenografer fra Akademi for scenekunst ved Høgskolen i Østfold. Arbeidet med utstillingen har hele tiden hatt som mål å bidra til utviklingen av metoder som kombinerer forsknings-, formidlings- og forvaltningsoppgaver på nye måter.

Helt fra starten har formidlingsarbeidet hatt stor plass. Museet har arrangert debattmøter og workshops og bidratt til en dokumentarfilm om tvangsarbeid. Halvannet år før utstillingens offisielle åpning, ble en mindre del av utstillingen gjort tilgjengelig for publikum. Ambisjonen var å bringe forskere, ulike berørte parter og det allmenne publikum inn i utstillingen, mens den ennå var under utarbeidelse. Museet ønsket på denne måten å skape engasjement og offentlighet rundt utstillingen og dens tema, samtidig som det inngår i en dynamisk og forpliktende dialog med sine omgivelser.

Takk til Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet, Stiftelsen Fritt Ord, Statens Vegvesen og Stiftelsen Errinerrung, Veranwortung, Zukunft, som har støttet utstillingen økonomisk.

Ketil Gjølme Andersen
Prosjektleder

Forskningsrådet    Fritt ord    NTNU     EVZ    Statens vegvesen

Foto: NTM, fotograf: Håkon Bergset

Foto: NTM, fotograf: Håkon Bergset

     
 

Teknisk museums åpningstider

Påsken 2019:
15. april – 22.april: 11–18

Pinsen 2019:
1. og 2. pinsedag: Åpent 11–18

I skoleåret:
Tir–fre: 9–16 | Lør–Søn: 11–18 | Man: Stengt

Museet er stengt på disse dagene:
Julaften, 1. juledag, nyttårsaften, 1. nyttårsdag og 17. mai.

Sommeråpent
22. juni–18. august: 11–18

Les mer om åpningstider.

Billetter:
Barn 4-17 år: kr 100 | Voksne: kr 150 | 2v+4b: kr 450 | Les mer om billettpriser

Finn oss
 | Kontaktinfo | Mer praktisk info
Begrenset antall parkeringsplasser.


britiskeflagget 30Information in English