Førstekonservator

Telefon: 99104668

Other information

Other information:

Ketil Gjølme Andersen er utdannet historiker (Dr. Art) fra Universitetet i Oslo med forskningsinteresser innen teknikk- og vitenskapshistorie, økonomisk historie, industrihistorie, okkupasjonshistorie og museologi. Hans doktoravhandling fra 2002 handler om teknologiforståelsen til intellektuelle grupper i Tyskland i mellomkrigstiden, blant annet den tyske nasjonalsosialismens holdning til de amerikanske rasjonaliseringsidealene som forbindes med Taylorisme og Fordisme. 

Andersen arbeidet tidligere ved det som i dag heter Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK-senteret). Her var han blant annet tungt involvert i forskning på Norsk Hydros historie. Etter at han ble ansatt ved Norsk Teknisk Museum i 2009 har Andersen i tillegg til og teknikk- og vitenskapshistorie arbeidet med museologiske problemstillinger. For tiden er han med på å skrive en bok om Norsk Teknisk Museum. Boka tar for seg ”teknikkens musealisering” i en norsk kontekst og undersøker blant annet hvordan museets samling er bygget opp. 

Andersen har også initiert et større forskningsprosjekt om virksomheten til Organisation Todt i Norge under andre verdenskrig. Prosjektet undersøker hvordan Norge under krigen ble del av et økonomisk system bygget på tvangsarbeid. Prosjektet skal munne ut i en bok om Organisation Todts virksomhet i Norge og en utstilling om tvangsarbeid. 


Utvalgte publikasjoner: 

“The Second Industrial Revolution and the Establishment of Large-scale Hydro-powered Industry in Norway”, rapportserie, Riksantikvaren, Oslo 2010. 
”Topf & Söhne – Ovnsbyggerne fra Auschwitz”, Historie, nr. 1, 2010.
Flaggskip i fremmed eie. Hydro 1905-1945, Pax, Oslo 2005. 
”En norsk treårsplan? Ole Colbjørnsen, Arbeiderpartiets krisepolitikk og den tyske krisedebatten 1932-1935”, Historisk Tidsskrift, nr. 2. 2003.
Den økonomiske og den teknologiske fornuften. Tysk nasjonaløkonomi mellom Bildung og rasjonalisering, doktoravhandling, Universitet i Oslo, 2002. 
Et forsøk verdt. Forskning og utvikling i Norsk Hydro gjennom 90 år, sammen med Gunnar Yttri, Universitetsforlaget, Oslo 1997. 
”Engineering Cultures: European Appropriation of Americanism”, sammen med Kjetil Jacobsen, Tor Halvorsen og Sissel Myklebust, i M. Hård og A. Jamison: The Intellectual Appropriation of Technology, Discourses of Modernity, 1900-1939.


Utstillinger:

”Dødens ingeniører”. Topf & Söhne – Ovnsbyggerne fra Auschwitz.

 

Felt merket * MÅ fylles ut

     
 

Teknisk museums åpningstider

I skoleåret:
Tir–fre: 9–16 | Lør–Søn: 11–18 | Man: Stengt, med visse unntak.

Kr. himmelfart:
Torsdag 30. mai: 11–18
Fredag 31. mai: 9–16

Pinsen 2019:
Lørdag 8. juni: 11–18
Søndag 9. juni: 11–18
Mandag 10. juni 11–18

Sommeråpent
22. juni–18. august: 11–18

Museet er stengt på disse dagene:
Julaften, 1. juledag, nyttårsaften, 1. nyttårsdag og 17. mai.

Les mer om åpningstider.

Billetter:
Barn 4-17 år: kr 100 | Voksne: kr 150 | 2v+4b: kr 450 | Les mer om billettpriser

Finn oss
 | Kontaktinfo | Mer praktisk info
Begrenset antall parkeringsplasser.


britiskeflagget 30Information in English