Årsrapport 2018

Forord

Den beste museums­opplevelsen

I over 100 år har vi vært et museum for alle. Vi er ansvarlig forvalter av vår kulturarv for industri, vitenskap, teknologi og medisin. Vår visjon er å være Norges mest synlige, dristige og dialogorienterte museum. Det er en visjon å være både stolt av og ydmyk over. Det er ingen tvil om at det er tøft og krevende å være ledende innen museumsbransjen i Norge, og vi har satt en tydelig kompasskurs inn i fremtiden.

Museumsdirektør Frode Meinich i Caravellen Finn Viking, Teknisk museums største gjenstand. Du ser den i transporthallen, i museets samferdselsutstilling. Foto: Thomas Fjærtoft

2018

Årets høydepunkter

 • TM tannhjul 25

  Overdragelse av Telemuseets verdifulle samlinger med Samferdselsdepartementet som god støttespiller. Samlingen har over 20 000 gjenstander og 480 000 fotografier.

 • TM tannhjul 25

  LEGO LOVE. Den årlige LEGO-festivalen samler store og små entusiaster til en tre-ukers byggefest med over 1 000 kilo LEGO-klosser.

 • TM tannhjul 25

  Vi åpner FOLK-utstillingen, en banebrytende utstilling om konsekvensene vitenskapelig rasisme har hatt og fortsatt har for samfunn og enkeltmennesker.

 • TM tannhjul 25

  Overdragelse av NRKs teknisk-historiske samling av radio- og fjernsynsutstyr på over 1 300 gjenstander

Foto: Thomas Fjærtoft

2018

Samarbeidspartnere og bidragsytere

Museet er i hovedsak finansiert gjennom bidrag fra Kulturdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Samferdselsdepartementet og Kunnskapsdepartementet hvorav Kulturdepartementet er den viktigste. I 2018 utgjorde samlede faste bidrag fra de fire departementene kr 50 820 000. I tillegg mottas en rekke gaver og tilskudd fra private og offentlige bidragsytere.

 • Atea sammen med Apple har gitt støtte til TeknoLab skaperverksted.
 • 3DNet har gitt støtte til TeknoLab skaperverksted.
 • Fritt Ord støttet FOLK-utstillingen og arrangementet i samtaleserien Medisinske rom, kjønnsmangfold og diagnosens makt ved Medisinsk museum.
 • Høgskolen i Østfold/Akademi for scenekunst bidrar med finansiering til samarbeid om utstillingen Blind spot.
 • Fra Kulturrådet har museet mottatt støtte til prosjektet Tingenes metode, og til utarbeiding av en risiko- og sårbarhetsanalyse for museet.
 • NITO, Tekna, venneforeningen og museet samarbeider om månedlige teknologihistoriske foredrag.
 • Norges forskningsråd har gitt forskningsmidler til FOLK-utstillingen og prosjektet From racial typology to DNA sequencing og konferansen To Research & Exhibit Human Biological Diversity og gitt arrangementsstøtte til Researcher’s Night.
 • Norid har gitt støtte til ny permanent IKT-utstilling og formidlingsprosjektet Hvordan stille ut Internett?
 • NRK har gitt støtte til arbeidet med overtakelsen av NRKs teknisk-historiske gjenstandssamling.
 • Sparebankstiftelsen DNB har deponert en stor fotosamling, Dextra Photo, ved museet og har i flere år gitt driftsstøtte til arbeidet med bevaring og formidling av samlingen. Stiftelsen har også bidratt med støtte til TeknoLab skaperverksted og til det nasjonale prosjektet Skaperskolen, der vitensenteret er en av aktørene.
 • Statnett har bidratt til finansiering av Oslo vitensenter.
 • Tekna har gitt støtte til TeknoLab skaperverksted.
 • Utdanningsdirektoratet har gitt støtte til satsningen på Talentsenteret og Den teknologiske skolesekken ved Oslo vitensenter og lærerkonferansen Skaperverksted og programmering i skolen.
 • VIRKE støttet studiereiser over sitt Organisasjonsutviklingsprogram, til et doktorgradsprosjekt ved School of Museum Studies, Leicester University.

Et utvalg andre samarbeidspartnere

Arkivdagen, Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo, Bitraf, Brikkelauget, Deichmanske bibliotek ved filialene Stovner og Bjerke, samt hovedbiblioteket, Design og arkitektur Norge, European Route of Industrial Heritage, Forskningsrådet, FRI - foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, ICOM, Inspiria, Kulturvernforbundet, Kahoot, Klimafestivalen § 112, Kodeklubben Oslo, Kulturvernforbundet, Kodegenet Makerspace, Kroloftet, Kikora AS, Lær Kidsa Koding, MakeADrone, Norway Makers, NTNU, Norsk Astronautisk Forening, Norsk Romsenter, Norsk Kjemisk Selskap, Nasjonalbiblioteket, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, Nordnorsk Vitensenter, Nasjonalt senter for realfagsrekruttering, Oslo Met, Oslo museum, Oslo kommune, Universitetet i Oslo ved Museum for universitets- og vitenskapshistorie (MUV), PancakeBot, Ringnes bryggerier. Ruter, Restarters, Redd Barna, Stiftelsen UNI, STEAM Labs, Skolelaboratoriet i kjemi ved UiO, Sunbell, Tekniska museet Stockholm, TENK – Tech-nettverket for kvinner, Trondheim Vitensenter, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Ungt Entreprenørskap, Vitenfabrikken, Vitensenterforeningen, Vitenparken Ås, Østfoldmuseene, Åpen sone for eksperimentell informatikk ved UiO.

Venneforeningen

Foreningen Norsk Teknisk Museums venners formål er å bidra til utviklingen av Teknisk museum, og å være et forum for entusiaster, bedrifter og organisasjoner med interesse for museets arbeid og teknisk og medisinsk historie. I 2018 hadde foreningen 1 369 medlemmer, og 5 bedriftsmedlemmer.

Med røtter tilbake til museets grunnleggelse i 1914, arbeides det aktivt med tekniske miljøer i næringslivet for å realisere interessante prosjekter. Foreningen arrangerer blant annet engasjerende ekskursjoner og sammen med Tekna og NITO Oslo og Akershus tilbys gratis månedlige teknologihistoriske foredrag ved museet.  Venneforeningens Dag, hvor voksne og barn inviteres til museet for å oppleve, lære og bli inspirert, arrangeres to ganger i året. Medlemsbladet BULLETIN utgis fire ganger per år.  

I 2018 overførte venneforeningen kr. 441 725 i bidrag til museet. Foreningen som er medlem av Forbundet for Norske Museumsvenner har eget sekretariat og er formelt uavhengig av Teknisk museum.

Mange av foreningens 1 400 medlemmer og deres familier, fant veien til museet for å se Ekebergbanen i miniatyr på Venneforeningens dag i november.

Mange av foreningens 1 400 medlemmer og deres familier, fant veien til museet for å se Ekebergbanen i miniatyr på Venneforeningens dag i november. Foto: Thomas Fjærtoft

Fra Venneforeningens dag i november.

Engasjert foreningsleder

-Teknologi er fascinerende, og det driver samfunnsutviklingen. Jeg er sikker på at kunnskap om teknologisk utvikling i historisk sammenheng, er av stor betydning for fremtiden. Dette vil vi dele med alle, særlig med dem som vokser opp i dag, sier Ragnar Skjærstad, leder i Foreningen Norsk Teknisk Museums venner.

Foto: Thomas Fjærtoft

Samarbeidspartnere og bidragsytere