Års­rapport 2019

Forord

Endring er den nye normalen

Endring og fornyelse preger Teknisk museum og 2019 har vært et spennende og travelt år. Vi har mye å glede oss over!

En ny femårsstrategi for museet ble vedtatt i 2019. Noe som gjør alle ansatte, mer enn noen gang tidligere, i stand til å dra i samme retning for å nå våre felles mål. I tillegg til å fortsette våre ordinære aktiviteter med formidling, vitensenter og temporære utstillinger, er vi inne i en periode hvor modernisering og fornyelse av flere av våre store faste utstillinger er helt nødvendig. Det er særlig planleggingen av ny helse- og medisinhistorisk utstilling og en fullstendig fornyelse av hele IKT-utstillingen som er på trappene i 2020 og 2021, som tar mye av våre ressurser.

Museumsdirektør Frode Meinich. Foto: Håkon Bergseth

2019

Årets høydepunkter

 • TM tannhjul 25
  Årets største utstillingssatsning Månelandingen 50 år – er en virkelig publikumssuksess fra påske og ut året.
 • TM tannhjul 25
  Museet mottar prestisjetung museumspris for beste utstilling i kategorien store utstillinger 2018 fra British Society for the History of Science (BSHS) for utstillingen FOLK – fra rasetyper til DNA-sekvenser.
 • TM tannhjul 25
  Snøhetta signeres som samarbeidspartner for utvikling av utstillingsdesign til den nye IKT-utstillingen som åpner i 2021.
 • TM tannhjul 25
  Venneforeningen bevilger penger til restaurering av det store vannhjulet ved inngangen, lysbueovnen foran museets hovedinngang, den flotte industrimodellen fra 1954 og en stor ny modelljernbane.
 • TM tannhjul 25
  TENK Tech Camp arrangeres for 3. år på rad på Teknisk museum. Det er altfor få jenter som interesserer seg for teknologi i dag, og det gjør vi noe med!

Foto: Håkon Bergseth

2019

Samarbeidspartnere og bidragsytere

Museet er dels finansiert gjennom bidrag fra Kulturdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Samferdselsdepartementet og Kunnskapsdepartementet hvorav Kulturdepartementet er den største bidragsyteren.

I 2019 utgjorde samlede faste bidrag fra de fire departementene kr 54.129.366. I tillegg mottas en rekke gaver og tilskudd fra private og offentlige bidragsytere.

Økonomiske samarbeidspartnere og bidragsytere

Venneforeningen

Fra Venneforeningens dag i november.

Erik Solhjell har hatt ansvar for restaureringen av Industrimodellen.

Formålet til Foreningen Norsk Teknisk Museums venner er å bidra til utviklingen av Teknisk museum, og å være et forum for entusiaster, bedrifter og organisasjoner med interesse for museets arbeid og teknisk og medisinsk historie. Foreningen har sin opprinnelse tilbake til museets grunnleggelse i 1914. Det arbeides aktivt med tekniske miljøer i næringslivet for å fremme spennende prosjekter. Foreningen hadde 1.352 medlemmer i 2019.

I løpet av 2019 har foreningen, sammen med Tekna og NITO Oslo og Akershus, hver måned, tilbudt gratis teknologihistoriske foredrag ved museet.

På våren og på høsten arrangeres familiesøndager i samarbeid med Tekna og NITO, for å skape interesse og entusiasme for museet i de to største teknologiske miljøene i Norge. På familiedagene arrangeres det en mengde opplevelser, for de besøkende skal få leke, lære og bli inspirert.

Venneforeningen stiller med guider, som har dybdekompetanse på ulike områder, og forteller om Halvorsens verksted, Caravellen, Cadillacen, bilene, oppgangssagen, musikkutstillingen, og viser fram modellen av et industrisamfunn, som venneforeningen restaurerer.

Medlemmene inviteres også til båttur med dampskipet DS Børøysund i juni. Norges eneste kullfyrte dampskip i trafikk. Venneforeningen deltok for 4. gang i veteranbilløpet Sandviken-Sundvolden med museets Cadillac fra 1916. Denne Cadillacen ble restaurert av venneforeningen i 2011-2014.

Venneforeningen bevilger i 2019 1,23 millioner kroner for å realisere fire prosjekter:

 • Restaurering av Industrimodellen, en modell med tre industrisamfunn fra 1950-årene, med modelljernbane og skip.
 • Anskaffelse av en stor ny modelljernbane.
 • Restaurering/reparasjon av det store vannhjulet.
 • Restaurering av lysbueovnen utenfor inngangspartiet på museet.

Venneforeningen overfører også kr. 434.577 til museets drift i 2019. Foreningen er medlem av Forbundet for Norske Museumsvenner, har eget sekretariat og er formelt uavhengig av Teknisk museum. 

Selskaper og organisasjoner

 • Autozentrum Sport AS, Porsche Norge, har støttet et forprosjekt på konservering og restaurering av museets Lohner-Porsche.
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har gitt tilskudd til skaperverkstedaktiviteter i samarbeid med tre ungdomsklubber i Groruddalen.
 • Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (DIKU), ved Program for kunstnerisk utviklingsarbeid, har støttet forskningsprosjektet Blind spot – Staring Down the Void, som museets utstilling BLIND SPOT inngår i.
 • Eckbos Legat støttet restaurering, tilsyn og service av Rolls Royce Silver Ghost fra 1916, før denne ble tilbakelevert.
 • ISHPSSB-konferansen har mottatt støtte fra følgende samarbeidspartnere: CEES - Senter for økologisk og evolusjonær syntese, Institutt for biovitenskap UiO, Institutt for helse og samfunn UiO, Kulturhistorisk museum UiO, Norges Forskningsråd, The Science Studies colloquium Series UiO, TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur UiO, UiO:Livsvitenskap.
 • NEMKO har gitt støtte til inntak og ordning av gjenstander, arkiver og fotoarkiver fra deres virksomhet.
 • Norid har gitt støtte til ny permanent IKT-utstilling og formidlingsprosjektet Hvordan stille ut Internett?
 • NRK har gitt støtte til ordning av arkivmateriale som fulgte inntaket av deres teknisk-historiske samling.
 • Kollektivtrafikkhistorisk råd i Oslo og Akershus (Ruter) har i anledning 125-årsjubileet for trikken gitt støtte til fast visning av Hans Berges historiske film av en trikketur gjennom byen.
 • Kulturrådet støtter prosjektet Museenes kunnskapstopografi (2018-2020), som museet utfører i samarbeid med Østfoldmuseene. I tillegg støtter Kulturrådet flere museumsnettverksprosjekter som museet deltar aktivt i: Norsk fotohistorie 9. april 1940 til 22. Juli 2011 (ledes av Preus museum), “Nå begynner a’ med det der igjen” - om kjønnsrepresentasjon i museenes samlings- og formidlingspraksiser (ledes av Kvinnemuseet/Anno Museum) og Minner – samlingssted for samtidsdokumentasjon (ledes av Stiftelsen Lillehammer museum).
 • Kulturrådet har gitt sikringsmidler til ITV-overvåkning av utstillingene.
 • Nordisk kulturfond har støttet prosjektet Framtidens tekniska museer.
 • Norges Museumsforbund har støttet Unge kritikere.
 • Oslofjordfondet støtter forskningsprosjektet “Redusert aldring og aktiv konservering av plastgjenstander i museer og samlinger” (Rapmus), der Teknisk museum er ett av flere museer som deltar (ledes av Vestfoldmuseene).
 • Ringnes A/S har gitt støtte til forskningsprosjekt på det historiske arkivet etter Ringnes Bryggeri.
 • Sparebankstiftelsen DNB har deponert en stor fotosamling, Dextra Photo, ved museet og har i flere år gitt driftsstøtte til arbeidet med bevaring og formidling av samlingen. Stiftelsen har også bidratt til det nasjonale prosjektet Skaperskolen, der vitensenteret er en av aktørene. Høsten 2019 bevilget Sparebankstiftelsen DNB midler for utvidelse av Talentsenteret til tre nye steder i Oslo. I tillegg har Sparebankstiftelsen DNB gitt en større bevilgning til Vitensenterforeningen til programmeringsutstyr i skolen og prosjekt super:bit (omtalt under).
 • Tekna har gitt støtte til Teknolab skaperverksted.
 • Universitetet I Bergen har støttet årsseminaret til Nasjonalt museumsnettverk for helse- og medisinhistorie
 • Utdanningsdirektoratet har gitt støtte til satsningen på Talentsenteret og Den teknologiske skolesekken/super:bit ved Oslo vitensenter. Super:bit er et samarbeide med NRK, Lær Kidsa Koding og de regionale vitensentrene i Norge der Oslo vitensenter har en sentral rolle.

Andre samarbeidspartnere og bidragsytere

Akademi for scenekunst, HiØ, Anne Schnettler, Arbeidermuseet, BBC Earth, Bjørn-Erik Sem Jacobsen, Bydel Nordre Aker, Oslo kommune, Deichmanske bibliotek, Erik Tandberg, Espen Andreassen, Fakultet for kunst, musikk og design, Folkemuseet, Hafslund E-CO, Henrik Grue Bastiansen, IAWM – International Association of Women's Museums, Institutt for historiske studier, Nordisk Forskningsråd, Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Norsk Romsenter, NTNU, Universitetet i Oslo, Jens Haftorn, Karin Knott, Kilden, Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo, Kunstindustrimuseet, kjønnsforskning.no, Kulturetaten, Oslo kommune, Oslo museum, Kvinnemuseet, Nasjonalmuseet,  Naturfagsenteret, NITO  – Norges Ingeniør- og teknologiorganisasjon, Nasjonalbiblioteket, Norsk Astronautisk Forening,  Norske modister og hattedesignere, Norsk kjemisk selskap, Norsk Romsenter,  NRK, NTNU Vitenskapsmuseet, Office of Life + Art, Ola Rudi, OsloMet, Preus museum, Restarters Norway, Skolelaboratoriet kjemi, Universitetet i Oslo,  SiO- Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, Snøhetta, Stockholms kvinnohistoriska museum, Stovner bydel, Sveriges ambassad i Oslo, Svensk-norska samarbetsfonden, TEKNA – Teknisk-naturvitenskapelig forening, TENK  – Tech-nettverket for kvinner,  TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo,  Utdanningsetaten Oslo kommune , Voksenåsen.

Samarbeidspartnere og bidragsytere