Skip to main content
2018

Oslo viten­senter

Oslo vitensenter på Teknisk museum er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter for teknologi, naturvitenskap og matematikk. Vitensenteret er en arena der de besøkende kan erfare, lære eller fornye sin kunnskap på egne premisser. Oslo vitensenter er landets eldste vitensenter, etablert i 1986 og er regionalt vitensenter for Oslo og Akershus. Oslo vitensenter er det største vitensenteret i landet med hensyn på både totalbesøk og skolebesøk. I vitensenteret finnes utstillinger som dekker temaområdene fart, energi, medisin, kommunikasjon, fysiske fenomener, matematikk og astronomi.

TeknoLab skaperverksted

Den 11. september åpnet TeknoLab skaperverksted ved Teknisk museum – et fantastisk tilbud til barn og ungdom, og for lærere som kan komme og lære mer. Alt handler om dagens unge og deres forståelse for teknologi. Forståelsen av å skape, ikke bare forbruke denne teknologien.

2 A teknolab skaperverksted Gorm K Gaare 750-Jeg tror at det vi ser her, kommer til å sette elevene bedre i stand til å være med på å løse mange av fremtidens gåter, mange av de gåtene vi ikke har klart å løse så langt, sa kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner under åpningen av TeknoLab. Fotograf Gorm K. Gaare.

I TeknoLab skaperverksted tilbyr vi undervisning for skoleklasser innen programmering, elektronikk og digital fabrikasjon, med blant annet bruk av micro:bit, loddebolter og 3D-printere. Realfag, programmering, tverrfaglighet og skaperglede kombineres på en unik måte. Tilbudet konkretiserer innholdet i Den teknologiske skolesekken, som ble lansert våren 2018. Rommet er også utstyrt med verdens første programmerbare micro:bit-orkester produsert av museets første Maker in residence,  Daniel Lacey-McDermott.

TeknoLab benyttes av skoleklasser, til lærerkurs og etterutdanning og er arena for ungdom ved Oslo vitensenters Talentsenter. Høsten 2018 ble det arrangert to fiksefester for elektronikk i samarbeid med organisasjonen Restarters Oslo, og en stor lærerkonferanse, Programmering og skaperverksted i skolen, i samarbeide med Utdanningsdirektoratet og Naturfagsenteret.  

Den teknologiske skolesekken

-Jeg tror at det vi ser her, kommer til å sette elevene bedre i stand til å være med på å løse mange av fremtidens gåter, mange av de gåtene vi ikke har klart å løse så langt, sa kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner under åpningen av TeknoLab.

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har Vitensenterforeningen, gjennom Den teknologiske skolesekken, fått midler til å engasjere ti digitalpedagoger de neste fem årene. Målet er å nå 100 000 5.-7. klassinger og gi lærerkurs i programmering. Vitensenteret vil ansette en egen pedagog som vil lede prosjektet.

2 B den teknologiske skolesekken TBF 750

Skaperskolen

Naturfagsenteret og vitensentrene har fått tildelt 15 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til å etablere et nettsted med skapende og utforskende aktiviteter for barn og unge de neste tre årene. Prosjektet omfatter etterutdanning av lærere, utvikling av pedagogisk innhold til skolen gjennom nettportalen skaperskolen.no, og midler til å gjennomføre regionale skaperfestivaler. Vitensenteret er representert i gruppen som leder utviklingen av prosjektet.

-Jeg tror at det vi ser her, kommer til å sette elevene bedre i stand til å være med på å løse mange av fremtidens gåter, mange av de gåtene vi ikke har klart å løse så langt, sa kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner under åpningen av TeknoLab.

Talentsenteret

Oslo vitensenter er en av fire regionale vitensentre med ansvar for utprøving av talentsentre i realfag, gitt på oppdrag av Kunnskapsdepartementet.

Etableringen av talentsentre i realfag er en oppfølging av realfagsstrategien Tett på realfag, og skal være et undervisningstilbud for barn og unge som har et stort læringspotensial, og som trenger større faglig utfordring enn hva deres ordinære skolehverdag klarer å gi.

Talentsenterets har i løpet av sine to års drift blitt premissleverandører på feltet “elever med stort læringspotensial”. Vitensenterets sterke posisjon som leverandør av lekende læring og praktisk tilnærming til tung teori ga oss mandatet om å ivareta morgendagens kloke hoder, der elever jobber i tverrsnittet av teoretisk realfag, praktisk ingeniørkunst og teknologiutvikling.

Talentsenteret ved Oslo vitensenter har gitt Teknisk museum økt samarbeid med UH-sektoren hva gjelder pedagogikk og et tettere samarbeid med regionens kommuner og fylkeskommuner.

-Jeg tror at det vi ser her, kommer til å sette elevene bedre i stand til å være med på å løse mange av fremtidens gåter, mange av de gåtene vi ikke har klart å løse så langt, sa kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner under åpningen av TeknoLab.

Barnerommet

I april åpnet museet Barnerommet, etter idé fra en studietur til Milano i 2017. Barnerommet er del av barnehagesatsingen, hvor blant annet matte og realfag har fått en større plass i rammeplanen. Vitensentrene i Norge har et ansvar innen denne nasjonale barnehagesatsingen og for museet betyr det å legge større vekt på undervisningstilbud innen matte og realfag for barnehagebarn, samt en stor satsning på kurs for barnehageansatte.

Alt av interiør i Barnerommet er spesialtilpasset de minste barna etter en pedagogisk grunntanke og utformet spesielt for undervisning innen matte, realfag og programmering for barnehagebarn og elever på 1. og 2. trinn.