Museet på Kjelsås har fire etasjer med spennende utstillinger om teknologi, industri, vitenskap og medisin. Se en oversikt over alle utstillingene under, eller klikk deg gjennom etasjene via fanene. Velkommen til oss!

Ønsker du å se våre undervisningstilbud? Klikk her.

Kropp. I behandling

Kommer ultimo 2020

Denne utstillingen handler om menneskets kropp i ulike møter med verden. Kroppen er det alle har til felles og er samtidig noe helt individuelt. Med utgangspunkt i én bestemt og spesiell kropp – mumien «Maren i myra».

Les hele saken.

Les intervju med prosjektlederen av den nye medisinutstillingen, Ellen Lange. 

Telekommunikasjon – STENGER UKE 9 2020

Her kommer ny IKT-utstilling fra nov. 2021

Fra telegraf og telefon til kringkasting og internett. Her kan du telegrafere, ringe med gamle telefoner og ta en titt på internetts historie.

Jern og hjerne – verkstedutstilling

Tema for utstillingen er utviklingen av norsk verkstedindustri fra smie til moderne bedrift. Verkstedindustrien spilte en viktig rolle i industrialiseringen av Norge. Verkstedbedrifter ble etablert i Oslo fra midten av 1800-tallet, hovedsakelig for å forsyne annen industri med maskiner og utstyr.

Grossraum – Tvangsarbeid i Norge under 2. verdenskrig

NB! Avsluttet utstilling

16. februar 2017–30. desember 2019

Tvangsarbeid bygget landet under krigen. Av 130 000 tvangsarbeidere i Norge, døde rundt 17 000 under fryktelige forhold.

Månelandingen 50 år

NB! Avsluttet utstilling

11. april 2019–30. desember 2019

I utstillingen kunne du ta plass i Apollo 11, lande the Eagle på Månen, se månefasene i din venns ansikt mens du dreide rundt, snakke med astronautene i Apollo 11 fra Mission control center, se filmer, modeller og bli bedre kjent med historien om romkappløpet. Museet gjenskapte også litt av NRKs fjernsynsstudio, der Erik Tandberg kommenterte begivenhetene på direkten for hele Norge. Nå var det din tur til å være ekspertkommentatoren!

FOLK – Fra rasetyper til DNA-sekvenser

NB! Avsluttet utstilling

22. mars 2018–15. desember 2019.

Utstillingen utforsket samspillet mellom vitenskap, samfunn og kultur og pekte på de store konsekvensene vitenskapelig rasisme har hatt og fortsatt har for samfunn og enkeltmennesker. Utstillingen er produsert av Nasjonalt medisinsk museum.

Aurora polaris: Da nordlyset ble begripelig

NB: Avsluttet utstilling

13. juni–15. august 2018

Birkeland og Størmer forsket på nordlyset. Utstillingen formidler forskningshistorien gjennom kunstverk, vitenskapshistoriske gjenstander, fotografier og interaktive installasjoner.

Skjeletter i skapet

NB: Avsluttet utstilling

27. spetember 2017–29. april 2018

 En dag åpnet ansatte på Nasjonalt Medisinsk Museum et skap på et lager - der hang det et skjelett på en knagg. På et annet lager sto en pappeske der det sto skrevet med tusj: "Fosterrester på sprit - brennbart!" Nå tar museet skjelettene ut av skapet og spør hva det er riktig å gjøre med dem. Er skjeletter ting? Har de rettigheter?

 

100 gjenstander fra Finland

NB: Avsluttet utstilling

8. september 2017–29. oktober 2017

Utstillingen var en av hovedmarkeringene i forbindelse med at Finland feiret 100 års selvstendighet. 

HJEMME HOS mennesker med alvorlig og langvarig psykisk sykdom

NB: Avsluttet utstilling

17. oktober 2016–13. august 2017

Tidlig på 1900-tallet ble det bygget store psykiatriske sykehus, asyler, rundt om i landet. Mange pasienter var innlagt i mange år. Noen var der helt til de døde og ble gravlagt på asylets egen kirkegård.

Nå er asylene nedlagt. Behandling av alvorlig psykisk sykdom skjer fortsatt i lukkede institusjoner, men også mange andre steder. Mennesker med alvorlige og langvarige psykiske lidelser bor hos sine foreldre, i egne leiligheter, i hus, kommunale leiligheter eller i bofelleskap.

Hvordan har de det der?

Kampen om Alta

NB: Avsluttet utstilling

12.–27. mai 2017

I 2017 var det 30 år siden Alta kraftverk ble satt i ordinær drift. I nettutstillingen «Kampen om Alta» får du historier fra demonstranter, politikere, utbyggerne, folkeaksjonen, media, politi og det samiske samfunnet. 

Livet med døden

NB: Avsluttet utstilling

4. mars 2017–25.august 2017

Produsert av Walter Schels og Beate Lakotta.

Utstillingen LIVET FØR DØDEN viste 26 portretter av døden og utforsket erfaringer, håp og frykt hos døende.

Få erfaringer berører oss sterkere enn møter med døden. Likevel er døden lite synlig i hverdagen. Den er privat og bortgjemt. Døden og døende er uten tvil blant våre siste tabuer – et tema vi finner problematisk. I LIVET FØR DØDEN fulgte fotograf Walter Schels og journalist Beate Lakotta dødssyke mennesker gjennom sine siste uker og dager.

Game On 2.0

NB: Avsluttet utstilling

10. mars 2016–30. januar 2017

Game On 2.0 er verdens største dataspillutstilling, og en opplevelsesreise i dataspillenes fortid, nåtid og fremtid. Prøv ut over 100 spill fra 1972 til i dag. 

Folkeobservatoriet

NB: Avsluttet utstilling

26. august–25. september 2016

Olsens kikkert, konservering og samtidskunst. Utstilling på Teknisk museum og Folkeobservatoriet i Holmenkollen. 

Kraft – Wilses industrifoto

NB: Avsluttet utstilling

5. februar–15. desember 2015

Avsluttet utstilling: I 2015 var det 150 år siden Norges ledende fotograf gjennom tidene ble født. Anders Beer Wilse formet bildet av det nye Norge vi fortsatt bærer med oss: Erobringen av naturen gjennom friluftsliv og industrivekst og den livgivende kraften i vinterens kulde og snø.

Dette er parkinson

NB: Avsluttet utstilling

Utstillingen ble vist i 2015

Fotoutstillingen ”Dette er parkinson”, et prosjekt som utfordrer våre forestillinger om Parkinsons sykdom, er laget av fotograf og journalist Anders M. Leines og lege Sonja Fossum. 

Faner for frihet

NB: Avsluttet utstilling

Sommeren 2015

Utstillingen er laget av Inger Emilie Nitter og består av 12 arbeider, maleri og broderi på stoff, produsert i perioden 1998-2002.

Nitter har tidligere vært innlagt på Blakstad psykiatriske sykehus. Fanene kommenterer hennes møter med norsk psykisk helsevern. ”Jeg våknet opp og forsto at noe var fundamentalt galt med systemet. En ting sto klart for meg, jeg ville gi psykiatrien et nytt grunnsyn: Mennesket er riktig bygd når det får psykiske reaksjoner.”

Ting. Teknologi og demokrati

NB: Avsluttet utstilling

2. april 2014–31. januar 2015

Ting er Norsk Teknisk Museums store jubileumsutstilling hvor publikum inviteres til å delta i diskusjon om teknologi og demokrati. 

I mine sko

NB: Avsluttet utstilling

22. oktober 2014– (avsluttet)

I Norge lever rundt 10 000 mennesker uten lovlig opphold. De lever i skjul – papirløse og uten rettigheter. Hvordan har de det? Fotoutstillingen I mine sko ser nærmere på situasjonen til papirløse mennesker i Norge.

Produsert i samarbeid med Norsk Folkehjelp.

Brudd 2014

NB: Avsluttet utstilling

17. september 2014 – (avsluttet).

Den norske historien om 200 år med demokrati og nasjonalt fellesskap er også en historie om avmakt og ensomhet. I den store fortellingen om oss, om Norge og det norske, er det mange som faller utenfor.

Ved siden av fortellingene om frihet og inkludering, fins det også fortellinger om stigmatisering, ekskludering og usynliggjøring, før og nå. Utstillinge formidlet bruddstykker av disse historiene. Blant annet fortellinger om fornorskning av den samiske kulturen, om oppdragelsesanstalter, rasebiologi, kropp, tuberkolose, papirløshet, utviklingshemming og rusavhengighet. Utstillingen ga oss også et innblikk i hverdagen til ungdommer med rusavhengighet gjennom deres egne bilder.

Sultans of Science

NB: Avsluttet utstilling

15. juni–30. desember 2013

Teknisk museum inviterte i 2013 store og små til å bli kjent med en viktig vitenskapelig arv fra islamsk kultur.

"Det hjalp oss ikke å få stemmerett" – Katti Anker Møller og politisering av morsrollen

NB: Avsluttet utstilling

8. mars–30. desember 2013.

Norsk Teknisk Museum markerte hundreårsjubileet for kvinners stemmerett med en utstilling om kvinnesaksforkjemperen Katti Anker Møller (1868-1945).

Utstillingen viser hvordan Møller arbeidet for bringe morsrollen inn i offentligheten og på den måten utvidet grensene for politikken.

Utgangspunktet for utstillingen er den sosialpolitiske ”Barselhjemsutstillingen”, som Møller produserte og viste i en rekke norske byer i 1916 og 1917.

Mitt Norge - Wilse

NB: Avsluttet utstilling

6. september–15. desember 2013

Fotograf Anders Beer Wilses fotografier stilles ut på Norsk Teknisk Museum. Den omfattende utstillingen viser de vakre, håndkolorerte lysbildene han turnerte med i Norge og i utlandet mellom 1910 og 1945. 

Ilm – Islamsk kunnskap i kontekst

NB: Avsluttet utstilling

16. august–15. desember 2013

Islamsk kunnskap i kontekst! Sjeldne håndskrifter, instrumenter, mynter, kart og bøker bidrar til en dypere forståelse av kunnskapstradisjonen innenfor islamsk kultur.

Et lite stykke helse-Norge

NB: Avsluttet utstilling

28. november 2012–24. februar 2013

Helsesenteret for papirløse migranter: Nasjonalt medisinsk museum søkte gjennom denne utstillingen å formidle og diskutere en forståelse av hva helsesenteret gjør, hvordan og hvorfor – om menneskene, tenkningen og tingene som utgjør og skaper det.

Det hvite rommet

NB: Avsluttet utstilling

Sommer 2014

En dokumentasjonsutstilling om den praktiske håndteringen av døden innenfor ulike institusjonelle settinger, fra pleiehjem og sykehus til begravelsesbyråer, kirker og krematorier.

Gjennom en serie bilder av fotograf Håkon Bergseth gir utstillingen innblikk i forskjellige typer stell, prosedyrer, rutiner og forberedelser som utføres i forbindelse med dødsfall i dagens Norge.

Mind Gap

NB: Avsluttet utstilling

16. april 2010–30. desember 2012

Til tross for hjernens funksjon og all den kunnskap som stadig utvikles på dette feltet, er det gjort lite for å bringe forskningen og fascinasjonen ut til folk flest. Hjerneforskning har vært et sentralt forskningsfelt i Norge siden Fridtjof Nansen avla sin doktorgrad i nevrobiologi ved Universitet i Oslo i 1888. I dag har Norge flere ledende forskningssentra på området.

Utstillingen om hjernen og hjerneforskning i Norge ble produsert i samarbeid med blant annet Universitetet i Oslo og var en hovedattraksjon i universitetets 200-årsjubileum.

Foto: Teknisk museum / Lesley Leslie-Spinks

Jeg fortalte ikke til noen at jeg hadde vært sjuk

NB: Avsluttet utstilling

Utstillingen ble vist i 2012

«Jeg fortalte ikke til noen at jeg hadde vært sjuk» er et dokumentasjons- og formidlingsprosjekt om tuberkulose.

Mange nordmenn var på tuberkuloseinstitusjon i 1950- og 60-årene. Hvordan har sykdommen og behandlingen preget menneskene, familiene og også samfunnet utenfor?

Se nettutstillingen her!

Jubileumsutstilling: Chevrolet 100 år

NB: Avsluttet utstilling

29. september–6. november 2011

Se hvordan Chevrolet-modellene har utviklet seg gjennom tidene! Jubileumsutstilling i anledning Chevrolets 100 år, fra 29. september til 6. november 2011.

Skjønnhet og helse

NB: Avsluttet utstilling

20. januar–27. februar 2011

Det er mye som tyder på at utseendets betydning som motivasjonsfaktor for fysisk aktivitet, dietter og lignende, og for måten vi forstår oss selv og bedømmer hverandre på, er økende. Utstillingen “Skjønnhet og helse” sprang ut fra det nordiske prosjektet “Beauty comes from within: Looking good as a challenge i health promotion”, som søkte å klargjøre forholdet mellom helse og utseende.

Mekaniske leker fra Oslo

NB: Avsluttet utstilling

November 2010–februar 2011

Mekanikk i blikk: Se fantastiske leker produsert i Oslo på 1940- og 50-tallet av leketøymaker Reidar Werner Bakke. 

Feber og fellesskap

NB: Avsluttet utstilling

25. oktober 2010–30. januar 2011

De agressive epidemiene gikk hardt ut over befolkningen i Norge og i Agder i perioden 1820-1920. Barn og voksne døde uten at man kunne forklare hvorfor eller hvordan sykdommene spredte seg.

De fleste legene trodde ikke på smitte, i stedet var deres oppfatning at dette dreide seg om dårlig luft og dårlige sanitære forhold.

Men i Agder var man i opprør. Teoriene stemte ikke med det man så. I opposisjon til den medisinske eliten i hovedstaden opprettet de derfor en karantenestasjon på Odderøya. Det ble det konflikt av...

Feber og felleskap - epidemienes århundre 1820-1920 er produsert av Vest-Agder-museet i samarbeid med Universitetet i Agder, Agder naturmuseum og Nasjonalt medisinsk museum/Norsk Teknisk Museum.

Verdiløs? Den vanskelige psykiatrihistorien

NB: Avsluttet utstilling

23. mars–21. november 2010

Tingene som forteller psykiatriens historie i Norge forfaller og forsvinner. Det som kunne gitt oss kunnskap om de mange menneskene som har levd, arbeidet, lidd, gitt eller fått hjelp og behandling innefor psykiatrien, blir skrot som bør kastes. I like stor grad som psykiatrihistorien er mangelfullt ivaretatt, er interessen for den, og overbevisningen om at den er viktig og nødvendig, stor.

Hvordan skal norsk psykiatrihistorie bevares og fortelles? Hvordan skal kildene til kunnskap velges ut? Hvem skal avgjøre hva som er de viktige historiene?

Med utgangspunkt i Lier Sykehus, graver denne utstillingen fram noen av de fortellingene og stemmene som finnes i de psykiatriske institusjonenes historie.

Dødens ingeniører

NB: Avsluttet utstilling

10. mars–31. oktober 2010

Ovnsbyggerne fra Auschwitz: Hvordan kunne helt vanlige mennesker være med på å effektivisere massemord? 

Drømmefabrikker?

NB: Avsluttet utstilling

21. januar–9. mai 2010

Fabrikkene: Symboler for "en bedre fremtid" og redskap for å "bygge kommunisme raskere". Utstillingen fortalte om hvordan industrien har bidratt til å forme våre omgivelser og våre liv. 

Tuberkulosens ansikter

NB: Avsluttet utstilling

2. november 2009–14. mars 2010

Utstillingen viser fotografier av og korte intervjuer med tuberkulosesyke rundt om i verden, en 12 minutter lang dokumentarfilm fra et sanatorium i Arkhangelsk og tegninger laget av tuberkulosesyke barn på sanatorium i Russland.

Utstillingen er produsert av Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL).

Uhørte stemmer og glemte steder

NB: Avsluttet utstilling

21. oktober 2009–28. februar 2010

Fortellinger fra utviklingshemmedes historie

På 1900-tallet ble tusenvis av nordmenn plassert på institusjoner med samlediagnoser som ”åndssvak” og ”psykisk utviklingshemmet”. Mange bodde der i store deler av livet, ofte langt borte fra familie og venner. Gjennom HVPU-reformen ble sentralinstitusjonene bygget ned. Menneskene knyttet til institusjonene fikk dermed endrede boformer, andre muligheter for livsutfoldelse – og nye utfordringer.

Gjennom film, fotografier og korte tekster forteller en rekke mennesker – utviklingshemmede, pårørende til utviklingshemmede og ansatte ved institusjoner – om tidligere tiders institusjonsliv og fra samtiden.

Klima X

NB: Avsluttet utstilling

12 desember 2007–30. desember 2009

Klima X bringer frem fakta om det som skjer med vårt klima, forskningen bak denne kunnskapen og ikke minst hvordan våre valg av politiske løsninger, teknologi og forbrukeratferd kan motvirke den negative effekten. Føl klimaendringene på kroppen. Du vil bli provosert og engasjert! 

Oljens forbannelse

NB: Avsluttet utstilling

25.november–16. desember 2009

Fotoutstilling i samarbeid med Amnesty: Fotografier bevitner oljeutvinningens påvirkning på miljø og menneskerettigheter i Nigerdeltaet. 

Gjennom linsen. Knudsens fotosamling.

NB: Avsluttet utstilling

2. april–4. oktober 2009

Unike bilder: Teknisk museum drifter Knudsens fotosamling som Sparebankstiftelsen DnB NOR kjøpte i 2008 for 75 millioner kroner. 

Krimlab'en

NB: Avsluttet utstilling

3. september–14. desember 2008 + Høst 2009

Hvem drepte direktøren? Og hvem stjal det verdifulle maleriet? Det er du som er kriminaldetektiv og leder etterforskningen! 

Klar for eldrebølgen?

NB: Avsluttet utstilling

11. juni–30. august 2009

Teknologirådet og Nasjonalt medisinsk museum satte "alderdom i 2020" på dagsorden med utstillingen Klar for eldrebølgen? Utstillingen reflekterte over hvilke krav, ønsker og behov fremtidens eldre vil ha og hvilke utfordringer samfunnet vil stå overfor i fremtiden.

Vonde minner 1951-54

NB: Avsluttet utstilling

17. oktober 2008 – 13.april 2009

En Hot Spot-utstilling om overgrep på Grefsen barnesanatorium.

Einar Måseide og Arild Sømo var utstillingens hovedpersoner. Først 50 år etter oppholdet på sanatoriet, maktet de å fortelle sin historie. De var tuberkulosepasienter ved Grefsen barnesanatorium på 1950-tallet. Måseide kom dit som 6-åring og var isolert på sanatoriet i 20 måneder. Sømo kom dit da han var 7 og måtte bli der i 15 måneder. Begge ble utsatt for overgrep av ulike slag – ut over at de i alle disse månedene var totalt atskilt fra sine foreldre. Rundt 10 000 barn var underlagt tuberkulosebehandling. Ble disse også utsatt for overgrep?

Hard Rain - our headlong collision with nature

NB: Avsluttet utstilling

19. september 2008–15. mars 2009

Fotoutstillingen. I 1969 gikk Mark Edwards seg vill i Sahara, og dette startet et 37-årig langt fotoprosjekt. Resultatet er et sterkt og tankevekkende bidrag til klimadebatten.

ID-tyveri

NB: Avsluttet utstilling

6. juni–14.september 2008

Har Norge har blitt en stående buffét for identitetstyver? Teknisk museum setter med utstillingen fokus på identitetstyveri for å øke bevisstheten om denne trusselen. 

Klima sett fra sør

NB: Avsluttet utstilling

25. april–9. august 2008

Fotoutstilling. Klimaendringer handler om vær og vind, nedbør og temperatur, og det er de små samfunnene som er de mest sårbare. 

Cyberstorken

NB: Avsluttet utstilling

19. september–4. november 2007

Omkring hvert syvende heterofile par har problemer med å bli gravide. I tillegg kommer de som lever i homofile eller lesbiske parforhold, eller er enslige, som også har sterkt ønske om barn. Men internett åpner nye muligheter for ufrivillig barnløse. I denne utstillingen satte Nasjonalt medisinsk museum fokus på mulighetenes "state of the art" via internett.

Campingliv og ferietid

NB: Avsluttet utstilling

Sommeren 2001

Sommeren 2001 var det 100 år siden det som trolig var den første bilturist i Norge reiste fra Kristiania til Lærdal. I den anledning var sommerutstillingen på Teknisk Museum i 2001 viet til glimt fra 100 års campingliv. 


Kontakt oss

Norsk Teknisk Museum
Kjelsåsveien 143
0491 Oslo

Tlf: 22 79 60 00
Org. nr.: 979676832

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Eller fyll ut kontaktskjema

Skole og barnehage:
Epost (kontaktskjema)
Tlf: 22 79 60 60
Telefontid: Tir–fre kl. 13.15–15

 

Samarbeid

Venneforeningen

Museumsnettverkene

Samarbeidspartnere:

 

      

Nyhetsbrev

Ja, takk!

Vennligst aktiver javascript for å kunne sende dette skjemaet