LÆRINGSTILBUD

Velkommen til aktiv og relevant læring på Teknisk museum!
Læringstilbudet tilpasset ulike aldersgrupper finnes i menyen under.
Forside web historie


Under hvert klasstrinn kommer først en oversikt over de ulike tilbudene
knyttet opp mot Læreplanen.

FILM:"Et skolebesøk på Teknisk museum"; https://vimeo.com/168189345

PRAKTISK INFORMASJON 

   • Last ned info
   • Pris: 25,- per elev (grunnskole), 30,- per elev (vgs)
   • Vi tilbyr kun ett undervisningsopplegg per gruppe per dag
   • Museet er stengt på mandager. 
Forside lite
Kontakt oss
:
Bestill undervisning HER
E-post: skole(at)tekniskmuseum.no
Tlf: 22 79 60 00 (tir-tor kl. 13.15-15.00)
Bruk kontaktskjema HER
 

VÅRT LÆRINGSTILBUD: Se i menyen under

 

Barnehager

PRAKTISK INFO:

 • Læringstilbudene for barnehager starter kl. 1215 og/eller 1315. 
 • Det er plass til 15 barn på alle opplegg.
 • Tilbudene er tilpasset  førskolegruppa (5- og 6-åringene).
  Vi har altså ikke et læringstilbud for de som er under 5 år.


  Vi anbefaler at barn under 5 år utforsker museet på egenhånd. Vi anbefaler spesielt Oslo vitensenter:
  I Oslo Vitensenter kan du leke og lære på ca. 1400 kvm. Gjennom aktiv deltakelse kan du utforske prinsipper innen temaene: Energi, Fysiske fenomener, Lys i mørket, Matematikk og Kroppen. Høsten 2015 ble det utviklet nye temaer på matematikk og fart.

 

RAMMEPLANEN

Kropp, bevegelse, mat og helse

Blir kjent med egne behov, får kjennskap til menneskekroppen og utvikler gode vaner for hygiene og et variert kosthold

SMITTSOM
Teknologi - koding

 Lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i redskaper og teknologi

BIER OG BLOMSTER
Rom og form

Undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på forskjellige måter

NØTTER FOR KNØTTER
Antall og form

Leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter å uttrykke dette på

Bruke kroppen og sansene for å utvikle romforståelse

KLAR, FERDIG, GÅ! (FRA 1. FEB)
Antall Leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter å uttrykke dette på
MANGT OM MENGDER

smittsom

SMITTSOM

Kun kl. 1215 og 1315
5- og 6-ÅRINGER

Aktivitet

Hvorfor vi blir vi syke? Hvordan kan vi unngå å smitte andre? - og når bør vi vaske hendene? Gjennom film, demonstrasjoner, morsomme forsøk og sang snakker vi med barna om snille og slemme bakterier, om snørr, hoste og bæsj og rene hender. Alle barna får diplom til slutt

45 min (15 barn)
Pris: kr. 400 per barnehage (inkl. inngang og læringstilbud for barn og voksne)

BESTILLING
PRAKTISK INFO
EVALUERING

 

BIER OG BLOMSTER
blomster250

Kun kl. 1215 og 1315
5- og 6-ÅRINGER

Aktivitet

Bee-bot er en morsom og robust robot-bie. Barna programmerer den ved å trykke på knappene. De får dermed en leken innføring til koding, Barna oppdager sammenhengen mellom årsak og virkning, trener oppfølging og kontroll. 

45 min (15 barn)
Pris: kr. 400 per barnehage (inkl. inngang og læringstilbud for barn og voksne)

BESTILLING
PRAKTISK INFO
EVALUERING

 


KLAR, FERDIG, GÅ!  (NYHET!
Playing Kids Silhouettes 300

Kun kl. 1215 og 1315
5- og 6-ÅRINGER

Aktivitet

Klar, ferdig, gå! vil barna få mulighet til å utvikle fin og grovmotoriske ferdigheter gjennom spill. Aktiviteten vil fokusere på ulike matematiske begreper som nummergjenkjenning, mengder og former. Barna vil få mulighet til å leke med matematikk og oppleve matematikkglede.

45 min (18 barn)
Pris: kr. 400 per barnehage (inkl. inngang og læringstilbud for barn og voksne)

BESTILLING
PRAKTISK INFO
EVALUERING

 


NØTTER FOR KNØTTER  (NYHET!)

Nøtter for knøtter

Kun kl. 1215 og 1315
5- og 6-ÅRINGER

Aktivitet

I nøtter for knøtter møter dere beveren Pi, som elsker matematikk. I dette opplegget fokuserer vi på sortering og romforståelse. Sammen med Pi blir barna kjent med matematikk som logiske regler vi må følge. Sortering er viktig i matematikken, men også i barns hverdag, for å gi mening til det de ser rundt seg. Her får de prøve å sortere ulike gjenstander på forskjellige måter ved å følge regler. I tillegg vil de gjennom diverse gruppeaktiviteter trene på romforståelse og begrepstrening, som er nyttig for å beskrive rommet rundt seg.

45 min (18 barn)
Pris: kr. 400 per barnehage (inkl. inngang og læringstilbud for barn og voksne)

BESTILLING
PRAKTISK INFO
EVALUERING

 


MANGT OM MENGDER (NYHET!)
Telling og tall

Kun kl. 1215 og 1315
5- og 6-ÅRINGER

Aktivitet

I telling og tall møter også barna beveren Pi, og målet med dette opplegget er å øke tall- og mengdeforståelsen hos de yngste. Mange barn kan ramse opp tallrekka fra 1 til 10, og gjerne videre, men mangler forståelsen for hva en mengde egentlig er. For å sikre forståelse av hvor mye 1, 2, 3 ,4, 5 osv. er, må barna eksponeres for tall og telling hele tiden, og i ulike sammenhenger. Her skal vi jobbe både felles alle sammen, og i mindre grupper med spill og aktiviteter.

45 min (18 barn)
Pris: kr. 400 per barnehage (inkl. inngang og læringstilbud for barn og voksne)

BESTILLING
PRAKTISK INFO
EVALUERING

 


MEDISIN - Lærerstyrte oppgaver 

God bedring webbildeDlærerstyrte oppgaverette er egenaktivitet som inviterer til undring og dialog rundt flere temaer innen medisin. 
Barna og personale oppfordres til å snakke sammen og oppleve medisinutstillingene ved hjelp av noen enkle og åpne spørsmål. 

AKTIVITETSARK

 

Alder: 5-6 år
Gruppestørrelse: Ubegrenset antall barn + voksne 
Varighet: 30-45 minutter på museet 
Tidspunkt: Tir-fre 09.00-16.00 
Pris: Inngangsbillett til museet - se barnehagepriser

 


 

HJERTEKLAPP- Lærerstyrte oppgaver (i barnahegen)

Hjerteklapp 500

lærerstyrte oppgaverHvordan ser hjertet ut og kan du kjenne at det banker? Gjør morsomme oppgaver i barnehagen og følg løypen på museet. 
Ressurser til Hjerteklapp:

MUSEUMSLØYPE OG FOR-/ETTERARBEID

 

Alder: 4-6 år
Gruppestørrelse:
Ubegrenset antall barn + voksne 
Varighet: 1-2 timer i barnehagen, 30-45 minutter på museet Tidspunkt: Tir-fre 09.00-16.00 
Pris: Inngangsbillett til museet - se barnehagepriser 

 

 

 


 

1.-2. trinn

LÆREPLANEN
Grunnelggende ferdigheter Digitale ferdigheter
BIER OG BLOMSTER
Naturfag - Fenomener og stoffer Beskrive og illustrere hvordan jorda, månen og sola beveger seg i forhold til hverandre, og fortelle om årstider, døgn og månefaser
PLANETARIET
Naturfag- Kropp og helse

Sette navn på og beskrive funksjonen til noen ytre og indre deler av menneskekroppen, stille spørsmål, samtale og filosofere rundt egen kropp

SKJELETTET
Matematikk - Rom og form

Kjenne att og beskrive trekk ved enkle to- og tredimensjonale figurar i samband med hjørne, kantar og flater og sortere og setje namn på figurane etter desse trekka

NØTTER FOR KNØTTER
Matematikk - Tall

Talje til 100, dele opp og bygge mengder opp til 10, sette sammen og dele opp tiargrupper opp til 100 og dele tosifra tal i tiarar og einarar

Gjøre overslag over mengder, telje opp, samanlikne tal og uttrykkje talstorleikar på varierte måtar

Utvikle, bruke og samtale om varierte reknestrategiar for addisjon og subtraksjon av tosifra tal og vurdere kor rimelege svara er

Doble og halvere

MANGT OM MENGDER MED BEVEREN PI
Matematikk

Måle og samanlikne storleikar som gjeld lengd og areal, ved hjelp av ikkje-standardiserte og standardiserte måleiningar, beskrive korleis og samtale om resultata

Samle, sortere, notere og illustrere data med teljestrekar, tabellar og søylediagram og samtale om prosessen og kva illustrasjonane fortel om datamaterialet

Kjenne att og beskrive trekk ved enkle to- og tredimensjonale figurar i samband med hjørne, kantar og flater og sortere og setje namn på figurane etter desse trekka

KLAR, FERDIG, GÅ!

 

 

NØTTER FOR KNØTTER  (NYHET!)

Aktivitet

Nøtter for knøtter

I nøtter for knøtter møter dere beveren Pi, som elsker matematikk. I dette opplegget fokuserer vi på sortering og romforståelse. Sammen med Pi blir barna kjent med matematikk som logiske regler vi må følge. Sortering er viktig i matematikken, men også i barns hverdag, for å gi mening til det de ser rundt seg. Her får de prøve å sortere ulike gjenstander på forskjellige måter ved å følge regler. I tillegg vil de gjennom diverse gruppeaktiviteter trene på romforståelse og begrepstrening, som er nyttig for å beskrive rommet rundt seg.

45 min (15 elever)
Pris: Inngang (25,- per elev)

BESTILLING
PRAKTISK INFO
EVALUERING

 


KLAR, FERDIG, GÅ!  (NYHET!) 
Playing Kids Silhouettes 300

Aktivitet

Klar, ferdig, gå! vil barna få mulighet til å utvikle fin og grovmotoriske ferdigheter gjennom spill. Aktiviteten vil fokusere på ulike matematiske begreper som nummergjenkjenning, mengder, måling, statistisk, mønster, og geometri. Barna vil få mulighet til å leke med matematikk og oppleve matematikkglede.

45 min (15 barn)
Pris: Inngang (25,- per elev)

BESTILLING
PRAKTISK INFO
EVALUERING

 


MANGT OM MENGDER MED BEVEREN PI (NYHET!)

Aktivitet

Telling og tall

I telling og tall møter også barna beveren Pi, og målet med dette opplegget er å øke tall- og mengdeforståelsen hos de yngste. Mange barn kan ramse opp tallrekka fra 1 til 10, og gjerne videre, men mangler forståelsen for hva en mengde egentlig er. For å sikre forståelse av hvor mye 1, 2, 3 ,4, 5 osv. er, må barna eksponeres for tall og telling hele tiden, og i ulike sammenhenger. Her skal vi jobbe både felles alle sammen, og i mindre grupper med spill og aktiviteter.

45 min (15 elever)
Pris: Inngang (25,- per elev)

BESTILLING
PRAKTISK INFO
EVALUERING


BIER OG BLOMSTER 

Aktivitet

blomster250 Bee-bot er en morsom og robust robot-bie. Barna programmerer den ved å trykke på knappene. De får dermed en leken innføring til koding, Barna oppdager sammenhengen mellom årsak og virkning, trener oppfølging og kontroll.

45 min (15 elever)
Pris: Inngang (25,- per elev)

BESTILLING
PRAKTISK INFO
EVALUERING

LÆRERVEILEDNING


PLANETARIET 

Planetariet 500-2Presentasjon

En stemningsfull stund under den mørke nattehimmelen. Hør om stjerner og planeter, og bli kjent med fortellinger fra gresk og samisk mytologi.

45 min (30 elever)
Pris: Inngang (25,- per elev)

BESTILLING
PRAKTISK INFO
EVALUERING

RESSURSER
(Lærerveiledning, for- og etterarbeid, samt stjernekart)

 

 

 


SKJELETTET

Aktivitet

Skjelettet300Bli kjent med Jon, Vitensenterets skjelett. Elevene får eksperimentere og forske på hvordan skjelettet er bygd opp og hvordan det virker. Kanskje får dere møte Johanna også?

45 min (30 elever)
Pris: Inngang (25,- per elev)

BESTILLING
PRAKTISK INFO
EVALUERING

RESSURSER 

(Lærerveiledning, for- og etterarbeid)

 


Høydepunkter 1-4
HØYDEPUNKTER

Omvisning

Teknisk Museum er nasjonalmuseum for teknologi, industri, naturvitenskap og medisin og et eldorado for elever i alle aldre. Omviseren plukker ut smakebiter fra flere av museets utstillinger med temaer og gjenstander som er tilpasset elevene.

45 min (30 elever)
Pris: Inngang (25,- per elev)

BESTILLING
PRAKTISK INFO
EVALUERING

 
TRANSPORT - Lærerstyrete oppgaver

Egenaktivitet Transport webbilde

lærerstyrte oppgaverDenne egenaktiviteten inneholder et ressurhefte for læreren og illustrerende bilder til gjenstandene.
Forslag til spørsmål man kan stille elevene er uthevet med rød skrift.
Dere kan velge å følge ruten som er lagt opp på kartet eller finne deres
egen vei rundt i kommunikasjonshallen.    
Tips før dere kommer til museet:   
- Print ut et eksemplar av ressursheftet til læreren   
- Print ut bildene eller ta dem med digitalt på en Ipad eller lignende.

Pris: Inngang (25,- per elev)
PRAKTISK INFO

RESSURSER
(hefte og bilder)

 


 
MEDISIN-Lærerstyrte oppgaver
God bedring webbilde

lærerstyrte oppgaverDisse oppgavene skal gjøres i små grupper på 2-3 personer. Dere skal snakke sammen ved hjelp av spørsmålene på
arket. Fortell hverandre historier. Det er plass til å skrive litt på arket, også. Etterpå er det fint om hele klassen kan fortelle hverandre hva de snakket om i gruppene

 

Pris: Inngang (25,- per elev)
PRAKTISK INFO

AKTIVITETSARK

 

 

 

3.-4.trinn

 
LÆREPLANEN
Naturfag - Teknologi og design

planlegge, bygge og teste enkle modeller av byggkonstruksjoner...
beskrive konstruksjoner og diskutere hvorfor noen konstruksjoner er mer stabile...

gjenkjenne og beskrive bærende strukturer i ulike byggverk i nærmiljøet…

SUGERØRINGENIØR

Naturfag - Teknologi og design

Kunst og håndverk

Planlegge, bygge og teste mekaniske leker og forklare prinsipper for mekaniske overføringer.

Planlegge, lage og teste enkle produkter som gjør bruk av elektrisk energi, og reklamere for ferdig framstilt produkt.

Lage enkle bruksformer i ulike materialer og kunne gjøre rede for sammenheng mellom idé, valg av materialer, håndverksteknikker, form, farge og funksjon (design)

ROBOTPROGRAMMERING MED LEGO WeDo
Naturfag - Forskerspiren, Fenomener og stoffer

bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner… 

gjøre forsøk med luft og lyd og beskrive observasjonene

LUFT UNDER VINGENE
Naturfag - Fenomener og stoffer

lage en digital sammensatt tekst om noen av planetene i vårt solsystem...

gjenkjenne og utpeke noen stjernebilder, og gjengi og samtale om myter og sagn knyttet til stjernehimmelen…

PLANETARIET
SUGERØRINGENIØR

Aktivitet
sugerør300

Lærerplanmål: Teknologi og design, matematikk og kunst og håndverk

I denne aktiviteten jobber elevene sammen to og to og lager et tårn i sugerør. Til byggeaktiviteten brukes Strawbees;  http://strawbees.com/, en festeløsning som lar deg koble sugerørene sammen på utallige måter. Sugerørene lar deg enkelt erfare styrker og svakheter i konstruksjonen og bare fantasien setter grenser for hvilke tårn elevene lager. Til slutt presenterer elevene arbeidet sitt for klassen.

Mål

 • Elevene skal planleggebygge og teste en konstruksjon av sugerør.
 • Elevene skal utfordres på å samarbeide, være kreative og presentere hva de har laget.

Passer for læreplanmål i naturfag, matematikk, samt kunst- og håndverk.

75 min (30) elever
KL. 0945, 1115 og 1245

Pris: Inngang (25,- per elev)

LÆRERVEILEDNING

BESTILLING
PRAKTISK INFO
EVALUERING

Se film om Strawbees HER
(eller klikk på bildet)

  Strawbees film

 

 

 

 


ROBOTPROGRAMMERING MED LEGO WeDo (NYHET!)

Aktivitet
Lego WeDo2 300

LEGO WeDo lar deg bygge LEGO roboter som elevene kan programmere med hjelp av blokkbasert programmering. Elevene jobber sammen og skal bygge en tegnerobot helt uten oppskrift. Gjennom prøving og feiling bygger og programmerer de en robot. Til slutt skal de presentere og demonstrere resultatet for klassen. Undervisningsopplegget gir rom for utforsking, feiling, kreativitet og skaperglede samtidig som det gir elevene en innføring i koding i praksis.

75 min (30 elever)
Pris: Inngang (25,- per elev)
 
 
 

 LUFT UNDER VINGENE

OmvisningLuft under vingene 500

Hvorfor kan flyet, ballongen og fuglen fly? Bli med på en reise fra Leonardo da Vinci og brødrene Wright til Norges første jetfly.

45 min (30 elever)
Pris: Inngang (25,- per elev)

BESTILLING
PRAKTISK INFO
EVALUERING

RESSURSER
(Lærerveiledning, for- og etterarbeid


PLANETARIET

PresentasjonPlanetariet 500-2

En stemningsfull stund under den mørke nattehimmelen. Hør om stjerner og planeter, og bli kjent med fortellinger fra gresk og samisk mytologi.

45 min (30 elever)
Pris: Inngang (25,- per elev)

BESTILLING
PRAKTISK INFO
EVALUERING

RESSURSER
(Lærerveiledning, for- og etterarbeid, samt stjernekart)HØYDEPUNKTER

Høydepunkter 1-4

Omvisning

Teknisk Museum er nasjonalmuseum for teknologi, industri, naturvitenskap og medisin og et eldorado for elever i alle aldre. Omviseren plukker ut smakebiter fra flere av museets utstillinger med temaer og gjenstander som er tilpasset elevene.

45 min (30 elever)
Pris: Inngang (25,- per elev)

 


MEDISIN - Lærerstyrte oppgaver

lærerstyrte oppgaver
God bedring webbilde

Disse oppgavene skal gjøres i små grupper på 2-3 personer. Dere skal snakke sammen ved hjelp av spørsmålene på arket. Fortell hverandre historier. Det er plass til å skrive litt på arket, også. Etterpå er det fint om hele klassen kan fortelle hverandre hva de snakket om i gruppene

 

Pris: Inngang (25,- per elev)
PRAKTISK INFO

AKTIVITETSARK

 

 

5.-7.trinn

 

LÆREPLANEN

Naturfag - Teknologi og design

 

Planlegge, lage og teste enkle produkter som gjør bruk av elektrisk energi, og reklamere for ferdig framstilt produkt.

 

LAMPEVERKSTED (6-7. trinn)

 

Naturfag - Fenomener og stoffer

 

forklare begrepet klima, kjenne til noen årsaker til klimaendringer…

KREATIVT
KLIMAVERSTED

 

Naturfag - Fenomener og stoffer

 

beskrive sentrale egenskaper ved gasser, væsker, faste stoffer og faseoverganger...


forklare hvordan stoffer er bygd opp, og hvordan stoffer kan omdannes ...
gjennomføre forsøk med ulike kjemiske reaksjoner…

VITENSHOW

 

Naturfag - Fenomener og stoffer

 

gjøre forsøk med magnetisme og elektrisitet og forklare og presentere resultatene
VANN OG STRØM 

 

Naturfag - Forskerspiren og Fenomener og stoffer

 

samtale om hvorfor det i naturvitenskapen er viktig å lage og teste hypoteser ved systematiske observasjoner og forsøk, og hvorfor det er viktig å sammenligne resultater

gjøre forsøk med magnetisme og elektrisitet og forklare og presentere resultatene

AURORA POLARIS

 

Naturfag - Fenomener og stoffer

 

...beskrive planetenes og månens bevegelser, og forklare hvordan årstider og månefaser oppstår
ASTROAMFI

Naturfag - Teknologi og design

Kunst og håndverk

 

planlegge, bygge og teste mekaniske leker og forklare prinsipper for mekaniske overføringer

planlegge, lage og teste enkle produkter som gjør bruk av elektrisk energi, og reklamere for ferdig framstilt produkt

lage enkle bruksformer i ulike materialer og kunne gjøre rede for sammenheng mellom idé, valg av materialer, håndverksteknikker, form, farge og funksjon (design)

ROBOTPROGRAMMERING MED LEGO WeDo

 

Naturfag - Kropp og helse

 

beskrive i hovedtrekk hjerte- og lungesystemet og hvilken funksjon det har i kroppen
BLOD

LAMPEVERKSTED, 6-7 trinn  (NYHET FRA 1. FEB TIL 31 MARS!)

Aktivitet lampe rediger 300

Elevene skal designe sin egen elektriske lampe, de skal planlegge designet, lage lampen og så teste produktet. Elevene guides gjennom en designprosess og får underveis en kort introduksjon til elektriske kretset.

120 min (30 elever)

FRA 1. FEB - 31 MARS

Pris: Inngang (25,- per elev)

BESTILLING
PRAKTISK INFO
EVALUERING

 

ROBOTPROGRAMMERING MED LEGO WeDo (NYHET!)

Aktivitet
Lego WeDo2 300

LEGO WeDo lar deg bygge LEGO roboter som elevene kan programmere med hjelp av blokkbasert programmering. Elevene jobber sammen og skal bygge en tegnerobot helt uten oppskrift. Gjennom prøving og feiling bygger og programmerer de en robot. Til slutt skal de presentere og demonstrere resultatet for klassen. Undervisningsopplegget gir rom for utforsking, feiling, kreativitet og skaperglede samtidig som det gir elevene en innføring i koding i praksis.

75 min (30 elever)
Pris: Inngang (25,- per elev)
 
 
 

BLOD  (NYHET FRA 1. NOV!)

blod

Presentasjon og aktivitet

 

Hva er blod? Hva finnes i blodet - og hvorfor har vi blod?
Elevene får først en introduksjon om blodet og blodets bestanddeler.
De samarbeider så om å løse oppgaver i Vitensenteret avdeling I blodet.
Vi avslutter med en oppsummering om hva de har lært.

 

60 min (30 elever)
KL. 0945, 1100 og 1215

Pris: Inngang (25,- per elev)

BESTILLING
PRAKTISK INFO
EVALUERING

 


AURORA POLARIS (NYHET!)

OmvisningNordlys liten

I 2017 er det 100 år siden Kristian Birkeland døde. Vi samtaler med elevene om hvordan eksperimenter, observasjoner og beregninger dannet det vitenskapelige grunnlaget for nordlys.Vi besøker utstillingene Instrument- fortelinger om vitenskap og den nye Aurora polaris: Da nordlyset ble begripelig. På hvilken måte kan partikler fra sola skape nordlys? Hvordan fungerte Birkelands terrella og hvem regnes som Norges første snikfotograf? 

Passer for flere læreplanmål i naturfag.

45 min (30 elever)
Pris: Inngang (25,- per elev)


BESTILLING
PRAKTISK INFO
EVALUERING

RESSURSER
(Lærerveiledning og forarbeid)Mer om utstillingene:
AURORA POLARIS: DA NORDLYSET BLE BEGRIPELIG

INSTRUMENT – FORTELLINGER OM VITENSKAP


KLIMAVERKSTED
– kreative oppfinnere kan løse dagens klimautfordringer.
Aktivitet
 
klima 250
Fremtidens problemløsere må tro på at de kan være oppfinnere, de må være inspirerte og engasjerte i miljø og klimautfordringene.
Elevene gjør aktiviteter og eksperimenter for å få idemyldringen i gang, der problemene som skal løses er knyttet til CO2 utslipp, avskoging, resirkulering og miljøbevissthet. Elevene vil oppleve å gå fra en vag ide om en oppfinnelse, til en skissemodell av oppfinnelsen, samt en beskrivelse av hva den kan gjøre og hvilket problem den løser. 

75 min (30 elever)
Kl 0945 og 1115
Pris: Inngang (25,- per elev)

FORARBEID

 

 VITENSHOWVitenshow300

Forestilling

Bli inspirert av overraskende triks med såpebobler, kjemi og flytende nitrogen. Hva kan såpebobler lære oss om lys, luft og gasser?  Se flammer, røyk, heksemel og vulkanbobler! Er det magi eller naturvitenskap?
Kanskje blir du truffet av en røykkanon?

45 minutter 
Pris: Inngang (25,- per elev)
NB: Minimum 90 elever!

BESTILLING
PRAKTISK INFO
EVALUERING

LÆRERVEILEDNING
FORARBEID

Se film om Vitenshow HER
eller klikk på bildet

Vitenshow web

 

 

 

 


VANN OG STRØM

Aktivitet

Vann og strm nett

Hva er energi og hvordan får vi strøm? Utforsk og lær om konsepter innen vann og strømutvikling i Norge ved å følge hint fra kartet og løse oppgaver med følgende ledetråder.

Mål
•  få kjennskap til energibegrepet, samt hvordan man lager strøm av
   vannkraft
•  bli kjent med gjenstander som kvernkall, vannhjul, turbiner og historiske
   elektriske apparater.
•  bli utfordret på innhenting, tolkning, videreformidling og nyttegjøring av
   informasjon.
Passer for flere læreplanmål i naturfag og samfunnsfag.

45 min (30 elever)
Pris: Inngang (25,- per elev)

BESTILLING
PRAKTISK INFO
EVALUERING

RESSURSER
(Lærerveiledning og forarbeid)

Se en film om vannenergi HER
eller klikk på bildet.

Jakten på den gode filmbilde

 

 

 


ASTROAMFI

ForestillingAstroamfi300

Bli med på en reise fra Jorda ut i vårt fantastiske solsystem ved hjelp av vårt digitale observatorium. Vi flyr til spennende planeter og  mystiske måner, og undersøker hvordan de alle kretser rundt vår viktigste stjerne, Sola.

Mål:

 • inspirere til å gjøre egne observasjoner og hvordan man selv kan studere vårt eget solsystem og universet
 • skape undring over hvordan universets er blitt til og vår egen rolle i universet.
 • skape interesse for romfart, astronomi og muligheten for liv på andre planeter.

45 min (30 elever)
Pris: Inngang (25,- per elev)

BESTILLING
PRAKTISK INFO
EVALUERING

RESSURSER
(Lærerveiledning, for- og etterarbeid


Høydepunkter 5-7
HØYDEPUNKTER

Omvisning

Teknisk Museum er nasjonalmuseum for teknologi, industri, naturvitenskap og medisin og et eldorado for elever i alle aldre. Omviseren plukker ut smakebiter fra flere av museets utstillinger med temaer og gjenstander som er tilpasset elevene.

45 min (30 elever)
Pris: Inngang (25,- per elev)

BESTILLING
PRAKTISK INFO
EVALUERING

 


ENERGI - Lærerstyrte oppgaver

lærerstyrte oppgaver

energi egenaktivitetOppgavesett med syv energioppgaver. Oppgavene løses i Vitensenteret, samt utstillingene Energi, Energitivoli og Transport og Kommunikasjon.

Oppgavesettet inneholder kart som gjør det lettere å finne frem.

Stikkord: vannhjul, vannkreftverk, fornybar og fossil energi, strømforbruk, elektriske biler, tog, kull, samt vei/fart/tid (matematikk)

Oppgavesettet inneholder anbefalt etterarbeid på solenergi, klimaendringer, samt en avsluttende quiz.
Vi anbefaler om at elevene deles inn i grupper på to eller tre og at gruppene starter på ulike oppgaver. Eks: Gruppe 6 har følgende oppgaverekkefølge: 6, 7, 1, 2, 3, 4 og 5.

Pris: Inngang (25,- per elev)
PRAKTISK INFO

ENERGI OPPGAVESETT

 


 

TRYGGVE GRAN - Lærerstyrte oppgaver

lærerstyrte oppgaverTryggve Gran bilde
I 2014 var det hundre år siden Tryggve Gran, som den første i verden, fløy fra England til Norge med flyet Nordsjøen:

"Gran hadde ikke mye tid før han måtte av gårde. Været var dårlig, men radiostasjonen i Bergen hadde sendt et værvarsel som var rimelig brukbart. 30. juli klokken 13 bar det av sted. Tåke og skiftende vindstyrke gjorde overfarten svært vanskelig, men etter fire timer dukket Norge frem, og ti minutter etterpå landet áa Flotte på Jæren. En bedrift i verdensklasse var gjennomført, men begivenheten ble overskygget av rapportene fra den første verdenskrig. Flyet fikk senere sin hedersplass på Norsk Teknisk Museum"

Oppgavesettet handler om hva flyet er laget av, om den dramatiske flyturen, om flyutvikling, om årtallene 1914/1944, samt et heltedikt til slutt. Oppgavearket bør printes ut i A3. Oppgave 2 og 5 krever egne vedlegg.

Bakgrunnsstoff til lærer
Egenaktivitet- oppgavesett

Vedlegg til oppgave 2
Vedlegg til oppgave 5

Pris: Inngang (25,- per elev)
PRAKTISK INFO

 

 

8.-10.trinn

 
LÆREPLANEN

 

Naturfag - Teknologi og design

 

Utvikle produkter ut fra kravspesifikasjoner og vurdere produktenes funksjonalitet, brukervennlighet og livsløp i forhold til bærekraftig utvikling.

Bruke begrepene strøm, spenning, resistans, effekt og induksjon til å forklare resultater fra forsøk med strømkretser

 
LAMPEVERKSTED (8.TRINN)

 

Samfunnsfag - Utforskeren

 

vise korleis hendingar kan framstillast ulikt, og drøfte korleis interesser og ideologi kan prege synet på kva som blir opplevd som fakta og sanning

TVANG
Samfunnsfag - Historie

finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og diskutere korleis samfunnet kunne ha vorte dersom….

TVANG
Samfunnsfag - Historie

 

presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800- og første halvdel av 1900-tallet, og forklare hvordan disse peker frem mot dagens samfunn
forklare teknologiske og samfunnsmessige endringer som følge av den industrielle revolusjon

DEN INDUSTRIELLE
REVOLUSJON

 

Naturfag - Fenomener og stoffer

 

gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelsene med enkle hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjon
RAKETTIMEN

 

Naturfag - Fenomener og stoffer

 

vurdere egenskaper til grunnstoffer og forbindelser ved bruk av periodesystemet undersøke hydrokarboner, alkoholer, karboksylsyrer og karbohydrater…
VITENSHOW

 

Naturfag - Fenomener og stoffer

 

bruke begrepene strøm, spenning, resistans, effekt og induksjon...
forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter...

MØLLER I VINDEN

 

Valgfag Programmering - Koding

Matematikk

 

bruke tal og variablar i utforsking, eksperimentering og praktisk og teoretisk problemløysing og i prosjekt med teknologi og design (tall og algebra)

omgjøre problemer til konkrete delproblemer, vurdere hvilke delproblemer som lar seg løse digitalt, og utforme løsninger for disse

dokumentere og forklare programkode gjennom å skrive hensiktsmessige kommentarer og ved å presentere egen og andres kode

bruke flere programmeringsspråk der minst ett er tekstbasert

bruke grunnleggende prinsipper i programmering, slik som løkker, tester, variabler, funksjoner og enkel brukerinteraksjon

utvikle og feilsøke programmer som løser definerte problemer, inkludert realfaglige problemstillinger og kontrollering eller simulering av fysiske objekter

ROBOTPROGRAMMERING MED MICRO:BIT

Naturfag - Teknologi og design

Kunst of håndverk

Valgfag Programmering - Koding

Matematikk

 utvikle produkter ut fra kravspesifikasjoner og vurdere produktenes funksjonalitet, brukervennlighet og livsløp i forhold til bærekraftig utvikling

teste og beskrive egenskaper ved materialer som brukes i en produksjonsprosess, og vurdere materialbruken ut fra miljøhensyn

beskrive et elektronisk kommunikasjonssystem, forklare hvordan informasjon overføres fra avsender til mottaker, og gjøre rede for positive og negative konsekvenser

designe produkter ut fra en kravspesifikasjon for form og funksjon (design)

beskrive ulike løsningsalternativer i design av et produkt ved hjelp av skisser og digital programvare (design

bygge og teste bærende konstruksjoner i ulike materialer (arkitektur)

bruke tal og variablar i utforsking, eksperimentering og praktisk og teoretisk problemløysing og i prosjekt med teknologi og design (tall og algebra)

omgjøre problemer til konkrete delproblemer, vurdere hvilke delproblemer som lar seg løse digitalt, og utforme løsninger for disse

dokumentere og forklare programkode gjennom å skrive hensiktsmessige kommentarer og ved å presentere egen og andres kode

bruke flere programmeringsspråk der minst ett er tekstbasert

UBRUKELIGE ROBOTER MED MICRO:BIT
 
LAMPEVERKSTED, 8. trinn  (NYHET FRA 1. FEB TIL 31 MARS!)

Aktivitet lampe rediger 300

Elevene skal designe sin egen elektriske lampe, de skal planlegge designet, lage lampen og så teste produktet. Elevene guides gjennom en designprosess og får underveis en kort introduksjon til elektriske kretset.

120 min (30 elever)
Pris: Inngang (25,- per elev)

FRA 1. FEB - 31 MARS

BESTILLING
PRAKTISK INFO
EVALUERING

 


TVANG 
Omvisning og aktivitet

Tvang 3 mindreGrossraum er en utstilling som belyser et mørkt kapittel av Norsk historie - bruken av tvangsarbeid i Norge under 2. verdenskrig.

I dette undervisningsopplegget vil elevene få innsikt i hvordan Norge ble en brikke i den tyske tvangsøkonomien og hvordan vi kan bruke orginalkilder for bedre å forstå historien.
Undervisningsopplegget er delt mellom omvisning i vår nye utstilling og gruppearbeid i etterkant.
 
75 min (30 elever)
Pris: Inngang (25,- per elev)
 
Les mer om forskningsprosjektet og utstillingen: http://www.tekniskmuseum.no/grossraum

 
ROBOTPROGRAMMERING MED MICRO:BIT (NYHET!)

AktivitetUBRUKELIGE ROBOTER 300

Elevene får en introduksjon i Micro:bit og blir utfordret på å sammenlikne mikrodatamaskinen med en vanlig datamaskin. Deretter tar vi i bruk programmeringsspråket JavaScript Blocks Editor som er blokkbasert og oversatt til norsk. Først gir vi en enkel introduksjon i programmering. Deretter kobles Micro:bitten til en robot som elevene skal programmere til å bevege seg i ulike geometriske mønstre. De må selv finne ut hvordan de kan programmere den til å lage sirkler, firkanter, spiraler eller åtte-tall.

Elevene jobber sammen to og to og får en rekke utfordringer de må løse. Løsningene presenterer de for hverandre. De må ta i bruk kunnskapen de opparbeider seg til å løse stadig mer kompliserte oppgaver og analysere problemer som de løser ved hjelp av programmering. Undervisningen kombinerer programmering med matematisk modellering og gir elevene en praktisk introduksjon til programmering.

75 min (30 elever)
KL. 1015 og 1215

Pris: Inngang (25,- per elev)


UBRUKERLIGE ROBOTER MED MICRO:BIT (NYHET!) - 8. -10. TRINN

Aktivitet Ubrukelige roboter 2

Vi er omgitt av programmerbar elektronikk hver dag uten at vi tenker over det, og som oftest er vi opptatt av at disse skal ha en nytteverdi for oss - for eksempel at lyset skrus på når du kommer inn i rommet eller at komfyren slår av varmen når den når en viss temperatur. Men hva skjer om vi lar kreativiteten få fritt spillerom og utfordrer elevene til å lage noe som er totalt unyttig? Dette opplegget handler om å stimulere elevenes kreativitet, skaperevne og entreprenørskap.

Elevene får en introduksjon i Micro:bit og blir utfordret på å sammenlikne mikrodatamaskinen med en vanlig datamaskin. Deretter tar vi i bruk programmeringsspråket JavaScript Blocks Editor som er blokkbasert og oversatt til norsk. Først gir vi en enkel introduksjon i programmering. Micro:bitten kobles så til en servo som elevene skal programmere til å bevege seg. Elevene jobber sammen to og to og får i oppdrag å lage en robot som kan løse et ubrukelig problem de selv definerer. Oppfinnelsen presenterer de for hverandre til slutt.

I Storbritannia får en million tolvåringer mikrodatamaskinen BBC micro:bit for å bli kreative skapere av teknologi. Nå får også norske elever muligheten til å prøve seg på micro:bit på Teknisk museum. Undervisningsopplegget er velegnet til Teknologi og design, Kunst of håndverk og valgfag programmering. Undervisningsopplegget er utviklet av Senter for IKT i utdanningen.

120 min (30 elever)
KUN TIRSDAGER
KL. 945 og 1215
 
 
Pris: Inngang (25,- per elev)

RESSURSER:

• Se film om BBC micro:bit her. https://www.youtube.com/watch?v=Wuza5WXiMkc
• BBC micro:bit sin hjemmeside hvor man kan teste ut programmeringen: https://www.microbit.co.uk/
• Micro:bit Norge Facebook-gruppe: https://www.facebook.com/groups/1232233313468181/?fref=ts

 

 

VITENSHOW 

ForestillingVitenshow300

Bli inspirert av overraskende triks med såpebobler, kjemi og flytende nitrogen. Hva kan såpebobler lære oss om lys, luft og gasser? Se flammer, røyk, heksemel og vulkanbobler! Er det magi eller naturvitenskap? Kanskje blir du truffet av en røykkanon?

45 minutter 
Pris: Inngang (25,- per elev)*
NB: Minimum 90 elever

BESTILLING
PRAKTISK INFO
EVALUERING

LÆRERVEILEDNING

Se film om Vitenshow HER
eller klikk på bildet

Vitenshow web


MØLLER I VINDEN

AktivitetMøllerivinden300

Hvordan fungerer en vindturbin?
Hvilke turbin gir mest effekt ved ulik hastighet, rotorbladvinkel og materialer?
- og er egentlig vindkraft løsningen på fremtidens energiutfordringer?

Det stormer rundt vindkraft. Elevene samarbeider i grupper for finne ut hvilken vindturbinen som fungerer best?

Mål:

bli kjent med begreper som effekt, ampere, joule, resistans, spenning, hypotese og parameter.

lære hvordan turbin og generator fungerer, og hvordan vi kan lage strøm av dette.

utforske vindkraft og utfordringene ved å generere strøm fra vind.

diskutere fordeler og ulemper med vindkraft og andre fornybare energikilder.

Passer for flere lærerplanmål i naturfag.

75 min (30 elever)
Pris: Inngang (25,- per elev)
KUN KL. 1015 og 1215

BESTILLING
PRAKTISK INFO
EVALUERING

RESSURSER
(Lærerveiledning og forarbeid)

Se film om vindenergi HER
(eller klikk på bildet under)

Vindenergi filmbilde

 

 

 

 


DEN INDUSTRIELLE REVOLUSJON 

Omvisning
Denindustriellerevolusjon300

Hva skjedde i Christiania i perioden 1850–1900? Hør om industrialiseringen langs Akerselva og lær om mekaniske verksteder og tekstilfabrikker.

45 min (30 elever)
Pris: Inngang (25,- per elev)

BESTILLING
PRAKTISK INFO
EVALUERING

LÆRERVEILEDNING

Vandringskart:
Akerselva Digitalt er en vandringsguide til Akerselvas industrihistorie.
Stoffet er produsert av Norsk Teknisk Museum og Oslo Museum, 
og også tilgjengelig med tekst, bilder, kilder og tilbakemeldingsfunksjoner 

www.akerselva.net
www.akerselva.info (mobiltilpasset versjon)

 


space shuttle300
RAKETTIMEN
Forestilling

Kan man lage en rakett drevet av is?
Hva skal til for å sende et menneske ut i verdensrommet og hva har bananfluer, firfisler og hunder med romfart å gjøre? Vi illustrerer Newtons lover med demonstrasjon av raketter og (kontrollerte) eksplosjoner.
 
45 min (min 60 elever)
Pris: Inngang (25,- per elev)

BESTILLING
PRAKTISK INFO
EVALUERING

 

 


HØYDEPUNKTER

Omvisning

AKAdamp web

Teknisk Museum er nasjonalmuseum for teknologi, industri, naturvitenskap og medisin og et eldorado for elever i alle aldre.
Omviseren plukker ut smakebiter fra flere av museets utstillinger med temaer og gjenstander som er tilpasset elevene.

45 min (30 elever)
Pris: Inngang (25,- per elev)

BESTILLING
PRAKTISK INFO
EVALUERING

 

ENERGI - Lærerstyrte oppgaver

Energitivoli nettlærerstyrte oppgaverOppgaver på energi som omhandler vannkraft, induksjon, strøm i hjemmet, olje og gass, transport, samt en regneopgave med watt/joule.

Vi anbefaler at elevene deles inn i grupper på to eller tre og at gruppene starter på ulike oppgaver:
Eks: Gruppe 6 har følgende oppgaverekkefølge: 6, 7, 1, 2, 3, 4 og 5

LÆRERSTYRTE OPPGAVER

Pris: Inngang (25,- per elev)
PRAKTISK INFO


OLJE OG GASS - Lærerstyrte oppgaver

lærerstyrte oppgaver

Opppgaver i utstillingen Olje og gass hvor elevene deler seg i grupper
og finner informasjon om ett av temaenene/årstallene:Sort gull Foto Norsk Oljemuseum

 LÆRERSTYRTE OPPGAVER

 

1.Lete og finne, 1969              
2.Globale linjer, 1973    
3.Arbeid, 1980              
4.Teknologiløft og industribygging, 1995  
5.Energi og miljø. 2007  

"Finn så mye informasjon dere klarer om deres årstall/tema i utstillingen.
Ta notater og ta bilder. Se filmene og trykk på knapper til skjermer med oppgaver osv. Vær nysgjerrige!"

Pris: Inngang (25,- per elev)
PRAKTISK INFO


 

VGS

 

LÆREPLANEN
Helse og oppvekstfag - Helsefremmende arebeid

Gjere greie for kva den enkelte kan gjere for å halde ved lag eit godt immunforsvar og førebyggje smittespreiing, og forklare kva smittespreiing kan føre til

RENT OG URENT
Historie - Samfunn og mennesker i tid

Gjøre rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjon og undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunnet

DEN INDUSTRIELLE REVOLUSJON
Naturfag -  Stråling og radioaktivitet

Fysikk1

Forklare hvordan elektromagnetisk stråling fra verdensrommet kan tolkes og gi informasjon om verdensrommet


Beskrive og drøfte standardmodellen for universets utvikling
Beskrive stjerners livssykluser og forklare hvordan grunnstoffer blir bygd opp i stjerner

STJERNER i SIKTE
Naturfag - Stråling og radioaktivitet

Forklare hvordan nordlys oppstår, og gi eksempler på hvordan Norge har vært og er et viktig land i forskningen på dette feltet

Beskrive kjennetegn ved ulike typer ioniserende stråling og gi eksempler på hvordan slik stråling utnyttes til teknisk og medisinsk bruk

NATURVITENSKAP STJERNER I SIKTE
Informasjonsteknologi 1 og 2 - Programmering

Programmet passer fagretninger eller prosjekter som har fokus på programmering eller praktisk matematikk. F. eks Informasjonsteknologi 1 og 2, Teknologi og forskningslære 1, X og 2

UBRUKELIGE ROBOTER MED MICRO:BIT
Naturfag - Energi for framtiden

Drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder.

Gjøre forsøk med solceller, solfangere og varmepumper, forklare hovedtrekk i virkemåten...

Gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde.

OLJE OG ENERGI
Teknikk og industriell produksjon

Bearbeide materialer i henhold til arbeidsoppgaver

Beskrive egenskapene og bruksområdene til materialene som er brukt i arbeidsoppgaver, og beskrive alternative materialvalg.

Forklare hvordan kjemiske forbindelser og egenskaper virker inn på bruk, gjenbruk og oppbevaring av råstoffer og materialer

 MORO MED MATERIALER
 
SKJELETTER I SKAPET

Ting på Museet

Livmor ferdigNasjonalt medisinsk museum/Norsk teknisk museum forvalter en samling på om lag 250 menneskelige levninger. Det er hele skjeletter og knokler, fostre og organer lagt på sprit eller formalin. I utgangspunktet har disse samlingene vært en del av et vitenskapelig praksis som ville systematisere menneskekroppen gjennom innsamling av det normale, det syke, eller det uvanlige mennesket.

For oss som ser dem i dag betyr de noe annet. Det er museumsgjenstander, men tingene er også noe mer, og det er etiske problemstillinger knytet til dem.

Vi inviterer elevene til en åpen diskusjon rundt bordet med tingene, sammen med en moderator fra museets formidlingsavdeling


45 min (15 elever)
Pris: Inngang (30,- per elev)
Utstillingen står til 27. april 2018
 
 
 
 

TVANG 
Omvisning og aktivitet

Tvang 3 mindreGrossraum er en utstilling som belyser et mørkt kapittel av Norsk historie - bruken av tvangsarbeid i Norge under 2. verdenskrig.

I dette undervisningsopplegget vil elevene få innsikt i hvordan Norge ble en brikke i den tyske tvangsøkonomien og hvordan vi kan bruke orginalkilder for bedre å forstå historien.
Undervisningsopplegget er delt mellom omvisning i vår nye utstilling og gruppearbeid i etterkant.
 
75 min (30 elever)
Pris: Inngang (30,- per elev)

Les mer om forskningsprosjektet og utstillingen: http://www.tekniskmuseum.no/grossraum
Avisartikkel: http://nab.no/kultur/de-bygget-landet-men-17-000-dode-under-fryktelige-forhold/19.13846

 

NATURVITENSKAP 

Tilpasset Vg1 naturfag

Naturvitenskap

Omvisning

Hvordan lagde Birkeland og Eyde nitrogengjødsel av luft? Hva er ioniserende stråling og hvordan virker et geisslerrør? Hvorfor bruker man eksperimenter til forskning, undervisning og underholdning? Elevene får innblikk i eksperimenter med vakuum, elektriske utladninger,  vitenskapelige instrumenter og historiske anekdoter. 

45 min (20 elever)
Pris: Inngang (30,- per elev)
KUN KL. 1215, 1315 og 1415

LÆRERVEILEDNING
BESTILLING
PRAKTISK INFO
EVALUERING


DEN INDUSTRIELLE REVOLUSJON

Omvisning
Tilpasset historiefaget

Denindustriellerevolusjon300

Hva skjedde i Christiania i perioden 1850–1900? Elevene får innblikk i industrialiseringen langs Akerselva med eksempler fra mekaniske verksteder og tekstilindustri. Lær om industrigründere, arbeidernes kår, befolkningsutvikling og helseutfordringer. 
Kombiner gjerne besøket med en elvevandring på egenhånd.
 
45 min (30 elever)
Pris: Inngang (30,- per elev)
 

RESSURSER
(Lærerveiledning og oppgaver på museet)

Vandringskart:
Akerselva Digitalt er en vandringsguide til Akerselvas industrihistorie.
Stoffet er produsert av Norsk Teknisk Museum og Oslo Museum, og også tilgjengelig med tekst, bilder, 
kilder og tilbakemeldingsfunksjoner på www.industrimuseum.no. 
www.akerselva.net
www.akerselva.info (mobiltilpasset versjon)
God tur!

 

 
RENT OG URENT
Omvisning Rent urent2
Tilpasset helse- og oppvekstfag
 
Hvordan smitter kolera, hva skyldes tuberkulose og hva er en jernlunge? Økende kunnskap om smitte har endret forebygging og behandling av sykdom de siste 150 årene. Vår forståelse av rent og urent utfordres i møte med eksempler fra helsehistorien. Lær om hygiene, smitte, vaksine og behandling. Se et mumifisert koleralik, preparater og en jernlunge.
 
45 min (20 elever)
Pris: Inngang (30,- per elev)
 
 
RESSURSER
(Lærerveiledning og oppgaver på museet)
 

UBRUKERLIGE ROBOTER MED MICRO:BIT (NYHET!)

Aktivitet Ubrukelige roboter 2

Vi er omgitt av programmerbar elektronikk hver dag uten at vi tenker over det, og som oftest er vi opptatt av at disse skal ha en nytteverdi for oss - for eksempel at lyset skrus på når du kommer inn i rommet eller at komfyren slår av varmen når den når en viss temperatur. Men hva skjer om vi lar kreativiteten få fritt spillerom og utfordrer elevene til å lage noe som er totalt unyttig? Dette opplegget handler om å stimulere elevenes kreativitet, skaperevne og entreprenørskap.

Elevene får en introduksjon i Micro:bit og blir utfordret på å sammenlikne mikrodatamaskinen med en vanlig datamaskin. Deretter tar vi i bruk programmeringsspråket JavaScript Blocks Editor som er blokkbasert og oversatt til norsk. Først gir vi en enkel introduksjon i programmering. Micro:bitten kobles så til en servo som elevene skal programmere til å bevege seg. Elevene jobber sammen to og to og får i oppdrag å lage en robot som kan løse et ubrukelig problem de selv definerer. Oppfinnelsen presenterer de for hverandre til slutt.

I Storbritannia får en million tolvåringer mikrodatamaskinen BBC micro:bit for å bli kreative skapere av teknologi. Nå får også norske elever muligheten til å prøve seg på micro:bit på Teknisk museum. Undervisningsopplegget er velegnet til Teknologi og design, Kunst of håndverk og valgfag programmering. Undervisningsopplegget er utviklet av Senter for IKT i utdanningen.

120 min (30 elever)
KUN TIRSDAGER
KL. 945 og 1215

Pris: Inngang (30,- per elev)

RESSURSER:

• Se film om BBC micro:bit her. https://www.youtube.com/watch?v=Wuza5WXiMkc
• BBC micro:bit sin hjemmeside hvor man kan teste ut programmeringen: https://www.microbit.co.uk/
• Micro:bit Norge Facebook-gruppe: https://www.facebook.com/groups/1232233313468181/?fref=ts
 

materialer web
MORO MED MATERIALER

Omvisning, demonstrasjon og aktivitet
Passer for yrkesfagene

Vi ser på og eksperimenterer med metall gjennom historiske teknikker, og snakker om hvordan disse har relevans også i dag. Høy aktivitetsfaktor! Elevene får høre om forskjellene på jern og stål, og prøve herding og avherding/anløping av stål. Vi støper tinn i sandformer, og lærer hvordan metalltråd blir til ved praktiske forsøk med messingtråd. Elevene kan også prøve å identifisere ulike ståltyper ved gnistprøving.

Mål for undervisningen
Opplegget vektlegger allmennkunnskaper som er viktige for mange av yrkesfagene. Vi bruker metall som eksempel. Teknikkene elevene får prøve, er viktige for produksjon av vidt forskjellige produkter, som smykker, bilmotorer, spiker, redskaper og verktøy.
Læringstilbudet dekker områder innenfor materiallære. Opplegget kan i noen grad spesialtilpasses til ulike grupper. Det er også godt egnet for elever som trives best med praktisk arbeid.
 
Opplegget er spesielt tilpasset læreplanmål innenfor VG1 og VG2 Teknikk og industriell produksjon, og VG1 og VG2 Design og håndverk.  

90 min (30 elever)
KL. 1115, 1315

Pris: Inngang (30,- per elev)

BESTILLING
PRAKTISK INFO
EVALUERING

LÆRERVEILEDNING


OLJE OG ENERGI

Omvisning Oljeenergi web

KUN KL: 1315 og 1415

I utstillingen Olje og gass får elevene en innføring i norsk oljehistorie fra oljen ble funnet i 1969 og frem til i dag. Olje og gass kommer til å spille en stor rolle for norsk industri og økonomi også i fremtiden til tross for en varslet klimakrise.

(Vi anbefaler egenaktivitet i utstillingen Energitivoli hvor elevene kan utforske og eksperimentere med alternative energikilder.

45 min (15 elever)
Pris: Inngang (30,- per elev)

BESTILLING
PRAKTISK INFO
EVALUERING

Lærerstyrt aktivitet på alternativ energi tar omlag 30 minutter, se ressurser runder:
RESSURSER TIL OMVISNING:
Lærerveiledning

Forarbeid
Etterarbeid
Etterarbeid - fasit

RESSURSER TIL EGENAKTIVITET:
Bioenergi
Drivhuseffekten
Solenergi
Varmepumpe
Vindenergi


STJERNER I SIKTE
stjerner i sikte web

Presentasjon i Astroamfiet
Tilpasset naturfag

Hva vet vi om universet, og hvordan vet vi det? Hvordan blir stjerner til, hvordan dør de og hvor sannsynlig er det med liv på andre planeter? Se fantastiske bilder av stjerner og galakser, og oppdag hvordan vårt digitale observatorium kan ta oss til ytterkanten av det kjente univers.

45 min (30 elever)
Pris: Inngang (30,- per elev)

BESTILLING
PRAKTISK INFO
EVALUERING

RESSURSER
(Lærerveiledning og forarbeid)

 


HØYDEPUNKTER
Høydepunktvgs web

Omvisning

Teknisk Museum er nasjonalmuseum for teknologi, industri, naturvitenskap og medisin og et eldorado for elever i alle aldre. 
Omviseren plukker ut smakebiter fra flere av museets utstillinger med temaer og gjenstander som er tilpasset elevene.


45 min (30 elever)
Pris: Inngang (30,- per elev)

BESTILLING
PRAKTISK INFO
EVALUERING

 

stråling web

STRÅLING - Lærerstyrte oppgaver

lærerstyrte oppgaver

Oppgaver tilpasset Vg1 Naturfag med temaer knyttet til stråling; UV-stråling, røntgen, radioaktiv stråling, MR og nordlys.Eleven får bl.a. se Birkelands originale terrella som han brukte i flere av sine nordlys-eksperimenter.

 

 

 

OPPGAVER og FASIT


Pris: Inngang (30,- per elev)
PRAKTISK INFO

 


HVORDAN HAR VI DET? - Lærerstyrte oppgaverHvordan har vi det wev

lærerstyrte oppgaver

Oppgaver knyttet til utstillinegn God bedring.

Utstillingen løfter fram livet og arbeidet på norske sykehus.
Fortellinger fra ansatte, pasienter og pårørende viser skiftende syn på det friske og det syke mennesket.
Gjennom ca 500 gjenstander, over 100 fotografier og ulike lyd- og bildefortellinger vises eksempler på prosedyrer og praksiser, undervisning, pleie og behandling fra de siste 150 år.
Utstillingen inneholder interaktive elementer og er tilpasset både voksne og barn.

6 oppgavesett med 6 ulike tema:
1. Sykehuset, 2. Fødsel, barsel og barn, 3. Håp,
4. Innleggelse, diagnose og rapportering, 5. Medisin og hygiene og 6.Rundt sykehussengen:

HVORDAN HAR VI DET? OPPGAVER

Pris: Inngang (30,- per elev)
PRAKTISK INFO


biler web
BILER - Lærerstyrte oppgaver

lærerstyrte oppgaver

Oppgavesett knyttet til flere av museets biler; Benz, T-ford, Bugatti, Buick, Rolls Royce, Bluebird, Volkswagen og Svartemarja

 

BILER OPPGAVER

Pris: Inngang (30,- per elev)
PRAKTISK INFO


HJULA VÆVERI
- KILDER TIL KUNNSKAP - Lærerstyrte oppgaver (nettbasert på skolen)

lærerstyrte oppgaver

Hjula Væveri 500Dette digitale undervisningsopplegget omhandler arkivet etter Hjula Væveri, som lå ved Sagene i Oslo, i perioden fra 1850 - 1890. Hva kan kildene fortelle oss om veveriet, arbeiderne og fabrikkeier Halvor Schou? 

Oppgavene er lenket opp mot en rekke kilder fra arkivet, og målet er at elevene skal få kjennskap til ulike typer kilder, kildebruk og hvordan en historiker arbeider.

 

Klikk på lenken under:
http://www.tekniskmuseum.no/hjula-vaeveri-kilder-til-kunnskap

Læringstilbudet er også tilgjengelig på NDLA; Digitale læremidler for videregående opplæring:

Halvor Schou: http://ndla.no/nb/node/147806
Fabrikken: http://ndla.no/nb/node/147747
Veverimetseren fra Leeds: http://ndla.no/nb/node/148653
Jomfru Biseth: http://ndla.no/nb/node/148791

NB: Ikke læringstilbud på museet, 
men nettformidling med utgangspunkt i ett av museets arkiver

 

 

 

 

     
 

Teknisk museums åpningstider

Åpningstider i skoleåret:
Tir-fre: 9-16 | Lør-Søn: 11-18 | Man: Stengt

Påsken 2018: Lørdag 24. mars - mandag 2. april: kl. 11–18

Stengte dager: Julaften,1. juledag, nyttårsaften, 1. nyttårsdag og 17. mai.
Les mer om åpningstider

Billetter:
Barn 4-17 år: kr 100 | Voksne: kr 150 | 2v+4b: kr 450 | Les mer om billettpriser

Finn oss
 | Kontaktinfo | Mer praktisk info
Begrenset antall parkeringsplasser.


britiskeflagget 30Information in English
 
     

Kopirett © 2012 Norsk Teknisk Museum. Alle rettigheter reservert.
Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo | Telefon: 22 79 60 00 |e-post
Design | Utvikling: akzidenz as  -  Bygget med HTML5 og CSS3