En ung gutt og en jente holder frem en liten mikro datamaskin. Foto.
Super:bit logo.

Super:bit har gleden av å tilby gratis lærerkurs og undervisning i programmering fra høsten 2019.

Med den nye fagfornyelsen vil programmering og algoritmisk tenkning tre inn i skolen med stormskritt. Super:bit er et samarbeide mellom NRK, Vitensentrene i Norge og Lær Kidsa Koding. Lærerkursene og elevundervisningen er finansiert av Utdanningsdirektoratet gjennom den teknologiske skolesekken.

I løpet av to skoleår skal alle skoler i Oslo få tilbud til sine 6. trinnselever i tillegg til at ett knippe lærere fra hver skole får lærerkurs knyttet til prosjektet. Etter fullført kurs vil hver skole få en utstyrspakke slik at programmering med micro:bit og alle mulighetene dette gir kan utføres på alle skoler i Oslo. Både kurs, undervisning og utstyr er GRATIS!

Som skoleleder er det viktig at du melder på dine lærere til BEGGE kursene i tillegg til at alle 6. trinnsklasser skal være meldt på til elevundervisningen. Skolenes deltagelse har tidligere vært alfabetisk fordelt på 4 semester. På grunn av god kapasitet blir det nå åpen booking for alle skoler som ikke tidligere har fått tilbudet. Alle skoler har da muligheten til å melde seg på til Våren 2020!

Gjør slik:

  1. Reserver plass på lærerkurs 1, her.
  2. Reserver deretter plass på lærerkurs 2, her.
  3. Meld på alle 6. trinnsklasser skolen har til elevundervisning, her. Dere kan velge fritt mellom alle tilgjengelige datoer for hele vårsemesteret, dere trenger ikke å ha fullført begge kursene for å bestille undervisning.

NB! Skoler som bestiller undervisning for elevene sine før lærerne er påmeldt kurs vil bli avvist.

Til Lær Kidsa Koding (ekstern lenke)
Til Vitensenter.no (ekstern lenke)
Til nrksuper.no (ekstern lenke)

Pressemelding 04.03.2020

Alle skolebarn skal nå få programmere!

Flere trailerlass med programmeringsutstyr skal i disse dager rulles ut til alle landets grunnskoler og kodeklubber. Målet er å gi barn og unge økt teknologiforståelse. Landets vitensentre og kodeklubber tilbyr programmering og har vært pådrivere for denne storsatsingen. Undervisningsdelen er en del av regjeringens teknologiske skolesekk. NRK skal spre det glade budskap.

Programmering i læreplanen

Ifølge de nye læreplanene for grunnskolen og videregående skole skal programmering inn i fagene matematikk, naturfag, musikk samt kunst og håndverk. I tillegg blir teknologi og algoritmisk tenkning relevant i alle fag.

– Alle er enige om at Norge står foran større omstillinger og at teknologi blir et bærende element. Det å sørge for at den yngre generasjonen får høy kompetanse og er trygge innenfor områdene IT, programmering, kybernetikk og robotikk er noe av det viktigste vi kan med som vitensenter og Teknisk museum. Den nasjonale satsingen på Den teknologiske skolesekken er viktig og et skritt i riktig retning, men i forhold til en omstilling og opplæring av en hel generasjon, er 50 millioner ingenting. At Sparebankstiftelsen DnB går inn med nesten 20 millioner i et utstyrsprosjekt, slik at alle skoler skal få undervisningsutstyr, er vi derfor utrolig glade og takknemlige for. Så får vi håpe at myndigheten plukker opp ballen etter hvert, dette er bare starten. Vi skal bidra med undervisning til elevene og ikke minst opplæring av lærere, sier Frode Meinich, direktør ved Teknisk museum.

Super:bit gjør programmering morsomt

Utstyret, som nå rulles ut, består av klassesett med blant annet micro:bits og bit:bots. Altså små programmerbare datamaskiner og robot-biler – som gjør det enkelt og morsomt å programmere.

Bruk av micro:bit i skolene startet i England i 2016. Den norske løsningen, Super:bit, tar opplegget videre ved å inkludere landets kodeklubber og sikre at alle grunnskoler får en permanent undervisningsløsning tilpasset læreplanene. Dette er et samarbeid mellom samtlige regionale vitensentre i Norge, Lær Kidsa Koding og NRK.

Vitensentrene har allerede levert super:bit-undervisning til 25% av landets sjetteklassinger fra høsten 2019. Oslo vitensenter ved Teknisk museum har hatt et omfattende tilbud, som stadig utvides. I løpet av to år vil dette tilbys ved alle landets grunnskoler, enten på skolen eller på et vitensenter.

- Nå skal alle 6.-klassinger få leke seg kreativt med programmering, elektronikk, robotikk og problemløsing sier Jon Haavie, prosjektleder for Super:bit på Teknisk museum. Gjennom denne satsingen ønsker vi å bidra til at flere barn får en introduksjon til programmering, og til å bruke den som et kreativt verktøy i skolen. På denne måten håper vi også å bidra til å styrke den digitale skaperkraften i samfunnet. Min første opplevelse med programmering var en Commodore VIC-20. Det var en magisk opplevelse å kunne kontrollere en egen datamaskin og var med på å skape min interessert i teknologi og programmering. Vårt håp er at vi med super:bit satsingen skal få flere barn og unge til å få den samme fascinasjonen og interessen og ikke minst at det ser mulighetene i å bruke programmering og teknologi som et kreativt verktøy til å uttrykke seg, sier Jon Haavie, prosjektleder for Super:bit på Teknisk museum.

Landets kodeklubber distribuerer nå super:bit-utstyrspakker til kodeklubber og holder kodekvelder landet rundt med utstyret.

- For Lær Kidsa Kodings kodeklubber er påfyll av utstyr kjærkomment og gjør at vi kan ha enda flere gøye prosjekter. Forhåpentligvis vil enda flere oppdage hvor lett de kan starte en kodeklubb der de bor. Vi er i alle fall klare til å ønske enda flere kodeklubber og frivillige velkommen tilføyer Herdis Moldøen, daglig leder i Lær Kidsa Koding.

Finansiering

Prosjektet er en del av Den teknologiske skolesekken, en nasjonal satsing i regi av Utdanningsdirektoratet. Sparebankstiftelsen DNB har bidratt med 20 mill til Vitensenterforeningen og Lær Kidsa Koding for innkjøp av klassesett med micro:bits, bit:bots og annet utstyr, oversetting av ressurser og faglig samarbeid.

Utdanningsdirektoratet (UDIR) har, gjennom Den teknologiske skolesekken, bidratt med totalt 50 mill fordelt over 5 år til de regionale vitensentrene til å lønne pedagoger for å gjennomføre lærerkurs/undervisning.

NRK skal bidra aktivt til å skape blest om prosjektet og gjøre barn og unge nysgjerrige på hvilke muligheter programmering og teknologi gir, blant annet gjennom NRK Super-programmene Newton og FlippKlipp. I tillegg lager NRK Skole en rekke videoer om undervisningsmulighetene og utstyret, som hjelper både kodeklubber, elever og lærere med gjennomføringen av samlingene.

- Dette er et utrolig spennende samarbeid, sier Karoline Evensen, prosjektsjef for marked og event i NRK Super. Vi håper å nå ut til mange i målgruppa vår og bidra effektivt til at barn og ungeblir nysgjerrige på teknologi og programmering i tiden som kommer.

INSPIRIA er koordinator på vegne av landets vitensentre, og var derfor første stoppested i Norge for lossing av utstyrskasser. Samme dag fikk elever fra Ringvoll skole i Hobøl opplæring i programmering på INSPIRIA.

- Dette er en gledens dag. Vi ser at super:bit-tilbudet blir veldig godt mottatt og fungerer utmerket i skolen. Og nå skal alle skoler få et klassesett slik at lærerne kan fortsette å gjennomføre slik undervisning i mange år fremover, sier Geir Endregard, direktør på INSPIRIA og koordinator for landets vitensentre i super:bit-samarbeidet.

FAKTA om super:bit-prosjektet:

Super:bit-prosjektet består av tre hoveddeler: Vitensenterforeningens arbeid mot landets skoler, Lær Kidsa Kodings arbeid mot barn og unge på fritiden og mot skoler samt NRKs arbeid mot barn og unge, hovedsakelig gjennom NRK super og NRK skole.

Samlet bevilgning fra det offentlige til skoledelen av prosjektet er 50 millioner kroner, fordelt over 5 år.

I tillegg har vitensentrene og Lær Kidsa Koding fått nesten 20 millioner av Sparebankstiftelsen DNB til innkjøp av klassesett med micro:bits, bit:bots og annet utstyr, oversetting av ressurser og faglig samarbeid.

Vitensenterforeningens leveranser til skolesektoren

Vitensenterforeningen er en felles forening for landets tolv regionale vitensentre. Vitensentrene skal, gjennom et 5-årig oppdrag (2018-2022) for Kunnskapsdepartementet, via utdanningsdirektoratet, fremme programmeringskompetanse og forståelse hos elever og lærere på mellomtrinnet. I denne forbindelsen får alle landets sjetteklassinger i løpet av 2019/2020 og skoleåret 2020/21 tilbud om programmering gjennom Super:bit. Det er utviklet et komplett undervisningsopplegg.

Lær Kidsa Kodings leveranser

Lær Kidsa Koding er en frivillig bevegelse med over 180 registrerte kodeklubber over hele landet. Her får barn og unge lære programmering av frivillige på ulike språk i trygge og gode omgivelser. Totalt har kodeklubbene til sammen 1400 arrangement med 25000 barn og unge. Hvert år drifter Lær Kidsa Koding også den populære «kodetimen», som når over 60.000 elever fra over 1.000 skoler. Koding på SFO, der ungdom lærer barn å programmere, er et velkomment prosjekt utviklet av Lær Lidsa Koding. Alle arrangement i kodeklubber er åpne for alle med fri tilgang. Kodeklubbene driftes av frivillige.

NRKs leveranser

NRK vil hovedsakelig gjennom NRK Super og NRK Skole bidra med å eksponere prosjektet for landets barn og unge. Newton, FlippKlipp og annet er også flater som er tenkt brukt, samt mulig eksponering på større arrangementer.

Kontaktpersoner:

Prosjektleder for Super:bit ved Teknisk museum: Jon Haavie tlf. 93 37 77 63 / e-post

Flere trailere foran et hus. Foto.

Kontakt oss

Norsk Teknisk Museum
Kjelsåsveien 143
0491 Oslo

Tlf: 22 79 60 00
Org. nr.: 979676832

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Eller fyll ut kontaktskjema

Skole og barnehage:
Epost (kontaktskjema)
Tlf: 22 79 60 60
Telefontid: Tir–fre kl. 13.15–15

Utleie av lokaler:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Tlf: 22 79 60 00

 

Servicesenter

Nyhetsbrev

Ja, takk!

Vennligst aktiver JavaScript for å kunne sende dette skjemaet

PS: Vi anbefaler også Visit Oslos nyhetsbrev (ekstern lenke).