To jenter studerer en 3D-printet figur. Foto.

Talentsenter i realfag

Oslo Vitensenter har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet etablert Talentsenter i realfag. Etableringen av talentsentre i realfag er en oppfølging av realfagsstrategien "Tett på realfag", som ble lagt frem av Kunnskapsdepartementet høsten 2015.


Oslo: Søknadsfrist for deltakelse i skoleåret 2021/2022 er 23. april 2021.

Hva er Talentsenteret?

Høsten 2019 gikk talentsentersatsningen fra å være et pilotprosjekt til å bli et permanent tilbud til elever med stort læringspotensial. Her skal elevene få hjelp til å gå i dybden og få større faglige utfordringer. Det etableres fire talentsentre i realfag.


Talentsenteret i realfag er et tilbud til elever på 7. til 10. trinn i grunnskolen, og elever som går de to første årene i videregående opplæring. Målgruppen er både elever som presterer på høyt nivå, og elever som har potensiale for å prestere på høyt nivå. Plikten i opplæringsloven til å tilpasse opplæringen gjelder også for elever som trenger ekstra faglige utfordringer, som er spesielt ivrige etter å lære, og som kanskje kjeder seg fordi de raskt mestrer de oppgavene de får.

 

Talentsenteret i realfag skal:

 • Gi et faglig tilbud med utgangspunkt i matematikk, naturfag og de realfaglige programfagene for elever som trenger større utfordringer.

 • Bidra til at elever med stort læringspotensial knytter kontakt gjennom organiserte elevnettverk.

 • Bidra til kompentanseheving i skolesektoren på elever med stort læringspotensial og deres behov.


Talentsenter i realfag ved Oslo Vitensenter tar utgangspunkt i teoretiske realfag som matematikk, kjemi, fysikk og biologi, og integrerer dem med teknologiutvikling, prototyping og praktisk bruk av teori.


Deltakerne vil i løpet av skoleåret jobbe i tverrsnittet av teoretiske realfag, praktiske ingeniørfag og Kunst og design, med en praktisk tilnærming til tung fagteori.


Tverrfaglighet er en sentral del av talentprogrammet og vil utfordre deltakerne på etisk og bærekraftig teknologiutvikling, bruk av teknologi og historiske betydninger av realfagene vi i dag lærer på skolen.


Talentsenteret tar i mot søknader en gang i året, og elever som får plass på talentsenteret deltar i ett skoleår om gangen. Søknadsportalen åpner medio mars hvert år.

Fakta om talentprogrammet:

 • Programmet skal være tverrfaglig, ikke fokusere på enkeltfag.

 • Programmet skal ta utgangspunkt i vitensentrenes kjerneverdier som dreier seg om å utforske og eksperimentere gjennom bruk av sansene.

 • Programmet skal kombinere teori og praksis.

 • Programmet skal handle om skaperglede og fysiske erfaringer.

 • Programmet skal være temabasert og elevene skal selv definere problemstillinger de skal løse innen temaet.

 • Elevene skal jobbe med prosjekter med definerte problemstillinger.

 • Elevene skal få erfaring med hypotesetekning, fysiske eksperiment og kunne gå fra ide til utprøving raskt ved å jobbe sammen tverrfaglig.

 • Elevene skal bruke "design thinking" og "rapid prototyping" som metode i utvikling av prosjektene.

 • Elevenes egne styrker, interesser og talenter skal utfordres og tilrettelegges for.

 • Sosiale aktiviteter og teamarbeid skal være gjennomgående.

 • Programmet bør kombinere vitensenterets unike arenaer som utstilling, undervisning og makerspace, med eksternes kvaliteter.

 • Elevene skal jobbe i team med å lage prosjekter innen ulike tema.

 • Samlingene ved talentsenteret vil foregå i skoletiden. Ettersom dette er tilpasset opplæring etter opplæringsloven, vil elevene få gyldig fravær fra ordinær skoleundervisning.

Viktig informasjon:


Museet har periodevis stengt eller redusert tilbud grunnet koronasituasjonen. Se forsiden for gjeldende status for ditt besøk.

Før du kommer anbefaler vi at du oppdaterer deg på våre smittevernstiltak, se knappen under.Kontakt oss

Norsk Teknisk Museum
Kjelsåsveien 143
0491 Oslo

Tlf: 22 79 60 00
Org. nr.: 979676832

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Eller fyll ut kontaktskjema

Skole og barnehage:
Epost (kontaktskjema)
Tlf: 22 79 60 60
Telefontid: Tir–fre kl. 13.15–15

Utleie av lokaler:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Tlf: 22 79 60 00

 

Servicesenter

Nyhetsbrev

Ja, takk!

Vennligst aktiver JavaScript for å kunne sende dette skjemaet

PS: Vi anbefaler også Visit Oslos nyhetsbrev (ekstern lenke).