Utførsel av kulturminner

«Lov om kulturminner» skal sikre at også kommende generasjoner skal få nytte og glede av kulturarven. Lovens forbud mot utførsel av kulturminner har til formål å verne og ta vare på faste og løse kulturminner som er en viktig del av Norges kulturarv og historie. I tillegg skal den sikre dokumentasjon og kunnskap om de kulturminner som tillates ført ut av landet.

Kultur- og kirkedepartementet har utpekt tolv institusjoner til å behandle søknader og fatte vedtak om utførsel av kunst- og kulturgjenstander. Norsk Teknisk Museum er vedtaksinstitusjon for transportmidler og andre tekniske kulturgjenstander.

Blant de kunst- og kulturgjenstandene du må søke utførselstillatelse for ved Norsk Teknisk Museum er: gjenstander, uten hensyn til alder, som er av spesiell betydning for vitenskapshistorien og teknisk historie. Båter, motorvogner, luftfartøy og skinnegående materiell eller deler av slike fra før 1950. For utførsel av militære kjøretøyer skal søknaden sendes Forsvarsmuseet.

Søknad skal skrives på et fastlagt skjema. Søknaden og fotografier av gjenstanden sendes i god tid til Norsk Teknisk Museum.

Museet utarbeider en utførselstillatelse som må følge gjenstanden ved grensepassering.

Kontakt

Har du spørsmål omkring utførsel av tekniske kulturminner kan du kontakte:

Frode Weium, førstekonservator

Se også

Forskrift for utførsel av kulturminner

Søknadsskjema for eksporttillatelse av gjenstander som omfattes av lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 § 23 og forskrift av 14. desember 2001 nr. 1420

ABM-utviklings nettsider om utførsel av kulturminner
Det forvaltningsmessige ansvaret for kulturminnelovens § 23 ble overført fra Miljøverndepartementet til Kultur- og kirkedepartementet med virkning fra 1.1.2002. Ansvaret for gjennomføringen er delegert til ABM-utvikling.


Kontakt oss

Norsk Teknisk Museum

Kjelsåsveien 143

0491 Oslo

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Eller fyll ut kontaktskjema

Tlf: 22 79 60 00