Modelljernbanen

Modelljernbanen har vært et av de viktige prosjektene museets venneforening har arbeidet med. Bildene viser i sin fulle prakt hvordan det hele i sin tid tok seg ut.

 

For tiden er den dessverre pakket ned da dette er et avsluttet kapittel, men vi vil gi beskjed om den igjen skal få lov å vise seg fram i sin fulle fordums prakt. En modelljernbane er uansett en sikker vinner - for gammel og ung.

 

Modelljernbanen var plassert i transportavdelingen i museet og lå den gang mellom jernbaneutstillingen og veteranbilene, i det rommet som de fleste i dag oppfatter som en stasjonsbygning.

 

Modelljernbanen var basert på en såkalt 0-skala, det vil si at tog og vogner er betydelig større enn det man vanligvis forbinder med en modelljernbane, for eksempel av merket Märklin. Å gi Teknisk Museum en modelljernbane, har vært et av de viktigste prosjektene museets venneforening har arbeidet med.

 

 

Modelljernbanen kom i stand etter et samarbeid mellom modelljernbaneklubben Big Boys, museet og venneforeningen. Teknisk Museum hadde et lokale hvor det delvis var bygget opp at O-skalaanlegg, men det ble aldri fullført. Medlemmene av Big Boys har det til felles at de alle er O-skalafolk. De innledet derfor arbeidet med å sette anlegget i stand, og tidlig i februar 2001 kunne de for første gang kjøre et av sine egne lokomotiver og noen av sine vogner på anlegget. Gradvis er anlegget blitt utviklet, både når det gjelder bygningene, sporene, landskapet og de elektriske systemene.

 

Under familiesøndagene tidligere ble anlegget blitt kjørt av Big Boys’ medlemmer.

 

Det ble inngått en avtale mellom Big Boys, museet og venneforeningen slik at museet satte rommet i stand, mens venneforeningen sto stå for mye av det resterende, blant annet rullende materiell, styringssystemer og elektrisk utstyr. Big Boys utførte og utfører alt eget arbeid på dugnad mot at de får benytte lokalet til klubblokaler. Venneforeningen har foreløpig bevilget 120.000 kroner til prosjektet.

 

Modelljernbane-prosjektet ble første gang behandlet i Venneforeningens styre i august 1998. En arbeidsgruppe bearbeidet prosjektet, og styret vedtok i september samme år å gjøre det til venneforeningens første sponsorprosjekt til Norsk Teknisk Museum. Planen var å bygge et modellanlegg fra fem historiske perioder kombinert i samme utstilling i skala HO 1/87. Første periode skulle være tiden fra 1854 til 1880, mens den siste epoken skulle utgjøres av flytoget.

Vi er stolte over å kunne presentere våre bedriftsmedlemmer - les mer under - Bli medlem - kanskje noe å tenke på?