Barnehageopplegg

Trinnvis900

Vitensenteret og Teknisk museum tilbyr læringsopplegg for barn fra og med fem år. Her finner du en oversikt over de forskjellige oppleggene og lenker til bestillingsskjemaer. Vi har også egenaktiviteter og forslag til læringsløyper.

Vitensenteret og Teknisk museum tilbyr læringsopplegg for barn fra fem år. Her finner du en oversikt over de forskjellige oppleggene og lenker til bestillingsskjemaer. Vi har altså ikke spesielt tilrettelagte læringstilbud for de under fem år, men anbefaler at yngre barn utforsker museet sammen med foresatte.

Læringstilbudene for barnehager starter kl. 1215 og/eller 1315. 

Det er plass til 15 barn på alle opplegg.
Tilbudene er tilpasset førskolegruppa (5- og 6-åringene). Denne oversikten finner du også på skoleavdelingens nettsider, sammen med oversikten over alle skoletilbudene.

 

SMITTSOM

Kl. 1215 og 1315 Om bakterier, virus, smitte og håndvask. 45 min (15 barn)

Bestilling: Bestillingsskjema Pris: kr. 400 per gruppe (inkl. inngang og  læringstilbud for barn og voksne)

DRAGEN BERTA

Nye kjemieksperimenter og fortellinger fra Drageland. Kun kl. 1215 og 1315 45 min (15 barn) Bestilling: Bestillingsskjema Pris: kr. 400 per gruppe (inkl. inngang og læringstilbud for barn og voksne)

MEDISIN
Egenaktivitet i museet. Dette er egenaktivitet som inviterer til undring og dialog rundt flere temaer innen medisin. Elever og lærere oppfordres til å snakke sammen og oppleve medisinutstillingene ved hjelp av noen enkle og åpne spørsmål. Aktivitetsark. Alder: 5-6 år

Gruppestørrelse: Ubegrenset antall barn + voksne. Varighet: 30-45 minutter på museet 

Tidspunkt: Tir-fre 09.00-16.00 Pris: Inngangsbillett til museet - se barnehagepriser

HJERTEKLAPP

Egenaktivitet i museet Alder: 4-6 år For-og etterarbeid Hvordan ser hjertet ut og kan du kjenne at det banker? Gjør morsomme oppgaver i barnehagen og følg løypen på museet.

Ressurser til Hjerteklapp: Løype på museet. Ubegrenset antall barn + voksne

Varighet: 1-2 timer i barnehagen, 30-45 minutter på museet Tidspunkt: Tir-fre 09.00-16.00
Pris: Inngangsbillett til museet - se barnehagepriser